TIN HỌC - Thực hành Trò chơi Dots

Chia sẻ: toyotayaris

- Giúp HS sử dụng chuột. - Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển và nháy chuột càng nhanh càng tốt, tốc độc nhanh và độ chính xác cao.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TIN HỌC - Thực hành Trò chơi Dots

TIN HỌC

Thực hành Trò chơi Dots (TPPCT: 09)

I. mục đích yêu cầu

Giúp học sinh:

- Giúp HS sử dụng chuột.

- Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển và nháy chuột càng nhanh càng tốt, tốc độc

nhanh và độ chính xác cao.

II. Đồ dùng dạy học

III. các hoạt động dạy - học
Nội dung Cách thức tiến trình


A. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) HS: Ngồi theo nhóm ( 4 H)

- Nêu lại quy tắc chơi của trò chơi

Blocks, Dots.
HS: Trả lời (2HS)

- Tiếp tục chơi lượt mới ấn phím nào?
GV: Nhận xét, cho điểm
B. Thực hành ( 30 phút) HS: Trả lời (1HS)

1. Khởi động máy GV: làm mẫu

- Bật công tắc màn hình HS: Quan sát (nhóm)

- Bật công tắc (to nhất) tên hộp điều HS: Thực hành (nhóm)

khiển
Mỗi HS làm 2 lượt -> đổi chỗ

2. Làm mẫu
GV: Quan sát HS thực hành ->

chỉnh sửa lỗi khi HS mắc phải.

3. Thực hành GV: Tổ chức cho bạn trong nhóm

thi với nhau.
a) Trò chơi Dots

HS: Thực hiện theo yêu cầu của

thầy

GV: Kiểm tra , đánh giá

(Tổ chức như trò chơi Block)

HS: Thực hành (nhóm)

Mỗi HS làm 2 lượt -> đổi chỗ

GV: Quan sát HS thực hành ->

chỉnh sửa lỗi khi HS mắc phải.

GV: Tổ chức cho các nhóm thi với
nhau (2nhóm một)

HS: Thực hiện theo yêu cầu của

thầy

GV: Kiểm tra , đánh giá
C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút)

GV: Nhắc lại một số lỗi HS mắc

phải
GV: Nhận xét giờ học

- Về nhà: Đọc lại bài
TIN HỌC

Thực hành chơi trò chơi (TPPCT: 08)I. Mục đích – yêu cầu

Giúp học sinh:

- Sử dụng chuột thông qua một số trò chơi đơn giản.

- HS biết cách khởi động/ra khỏi các trò chơi

- Biết cách chơi của các trò chơi đơn giản.

- Thực hiện được di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột.

II. Đồ dùng dạy học

- GV chuẩn bị phòng máy và phần mềm để HS thực hành.

III. Các hoạt động dạy học
Nội dung Cách thức tiến trình


A. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) HS: Ngồi theo nhóm (4H)

- Hãy nêu lại các bước khởi động
máy? HS: Trả lời - làm lại (3-4HS)

- Nêu lại quy tắc chơi của trò chơi GV: Đánh giá, nhận xét

Blocks, Dots, Sticks.
HS: Trả lời (6-8HS)

- Cách chơi tiếp của 3 trò chơi?
GV: Nhận xét, đánh giá
Cách thoát chúng?

B. Thực hành ( 30 phút)

1. Khởi động máy

- Bật công tắc màn hình
HS: Khởi động máy (1HS)
- Bật công tắc (to nhất) tên hộp

điều khiển
GV: làm mẫu
2. Làm mẫu
HS: Quan sát (nhóm)

HS: Thực hành (nhóm)
3. Thực hành
Mỗi HS làm 2 lượt -> đổi
a) Trò chơi Block
chỗ

GV: Quan sát HS thực hành ->

chỉnh sửa lỗi khi HS mắc phải.

GV: Tổ chức cho bạn trong

nhóm thi với nhau.
HS: Thực hiện theo yêu cầu

của thầy
b) Trò chơi Dots

GV: Kiểm tra , đánh giá
c) Trò chơi Sticks

(Tổ chức như trò chơi Block)

HS: Thực hành (nhóm)

Mỗi HS làm 2 lượt -> đổi

chỗ

GV: Quan sát HS thực hành ->

chỉnh sửa lỗi khi HS mắc phải.

GV: Tổ chức cho các nhóm thi
C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút)
với nhau (2nhóm một)

HS: Thực hiện theo yêu cầu

của thầy

GV: Kiểm tra , đánh giá

GV: Nhắc lại một số lỗi HS

mắc phải trong khi thực hành.

- Kết thúc tiết học
Duyệt của Ban giám hiệu Xác nhận của tổ

chuyên môn

Ngày….tháng…năm 2009 Ngày….tháng…năm

2009
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản