TIN HỌC - Thực hành vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Chia sẻ: toyotayaris

- Ôn tập lại kiến thức về phần mềm Paint (hộp màu, màu vẽ và màu nền, hộp công cụ và cách sử dụng các công cụ vẽ hình đơn giản). - Sử dụng công cụ vẽ bằng cọ vẽ và bút chì - Thực hành làm được các bài tập thực hành - Khởi động và đóng phần mềm Paint.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TIN HỌC - Thực hành vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

TIN HỌC

Thực hành vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

(TPPCT: 13)
I. mục tiêu

- Ôn tập lại kiến thức về phần mềm Paint (hộp màu, màu vẽ và màu nền, hộp

công cụ và cách sử dụng các công cụ vẽ hình đơn giản).

- Sử dụng công cụ vẽ bằng cọ vẽ và bút chì

- Thực hành làm được các bài tập thực hành

- Khởi động và đóng phần mềm Paint.

B. đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ màn hình phần mềm Paint.
C. Các hoạt động dạy - học
Nội dung Cách thức tiến trình


A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) GV: Đánh giá, nhận xét

- Các bước vẽ cọ bằng bút chì

B. Thực hành (30 phút)

* Phần luyện tập GV:Hướng dẫn hs các bước thực

hiện vẽ cây thông bằng công cụ cọ
* Phần luyện tập:Hình 63 - SGK - T36
vẽ
Dùng công cụ cọ vẽ vẽ cây thông
HS:Qsát H63 - T36 (C.lớp)
- Chọn ô màu xám sẫm trên hộp màu
HS:Thực hành (Nhóm)
- Dùng công cụ vẽ nét thẳng vẽ thân
GV:Qsát HS thực hành
cây

Nhận xét, đánh giá
- Chọn công cụ cọ vẽ và nét vẽ nhỏ

nhất

- Kéo thả chuột để vẽ tán lá ,bóng cây

- Tô màu tán lá cây và bóng cây HS:Nêu yêu cầu của bài (1HS)
* Thực hành H qsát tranh SGK (C.lớp)

Bài 1: SGK - T36 HS:Thực hành vẽ (nhóm)

Vẽ con mèo và con gà H64 - SGK T36 GV:Nhận xét, cho điểm (4-5HS)

(Cách thức tổ chức như bài 1)
Bài 2: SGK - T37 (Cách tổ chức như BT1)

Vẽ bức tranh phong cảnh hình 65 -

T37

Bài 3: SGK - T34
GV:Nêu yêu cầu của bài

Sử dụng công cụ cọ và và bút chì vẽ
HS:Qsát hình 67 - SGK
bông hoa theo mẫu như hình 66
HS:nêu các bước vẽ (1-2H)
Bài 4: SGK - T37
H thực hành (nhóm)
Dùng công cụ vẽ tự do tập vẽ con thỏ
GV:Tổ chức cho HS trong nhóm
theo mẫu ở hình 67
thi với nhau. ( 1HS/nhóm)

GV:Nhận xét, cho điểm (5-6HS)

GV:Nêu yêu cầu của bài
HS:Qsát H68 SGK -> thực hành

(nhóm)


Bài 5 SGK - T38 GV:Theo dõi H thực hành -> uốn

nắn HS (Nhóm), Nhận xét, đánh
Dùng công cụ cọ vẽ và bút chì vẽ và tô
giá, chấm điểm
màu con vịt giống như H68 SGK -
G:Biểu dương một số em có bài
T38
vẽ đẹp

- Lưu ý một số lỗi hs thường mắc
C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút'
khi thực hành.
TIN HỌC

Thực hành Sao chép hình

(TPPCT: 09)
I. mục tiêu

- Ôn tập lại kiến thức về phần mềm Paint (hộp màu, màu vẽ và màu nền, hộp

công cụ và cách sử dụng các công cụ vẽ hình đơn giản).

- Nhận biết công cụ vẽ hình elip, hình tròn. Sử dụng công cụ vẽ hình elíp,

hình tròn. Chọn được màu vẽ, màu nền thích hợp

- Khởi động và đóng phần mềm Paint.

B. đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ màn hình phần mềm Paint.
C. Các hoạt động dạy - học
Nội dung Cách thức tiến trình


A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) GV: Đánh giá, nhận xét

- Các bước để chọn một phần hình vẽ

và các bước để sao chép, di chuyển

hình
GV: HD HS các bước thực hiện
B. Thực hành (30 phút)
GV: Mở tệp Saochephình1.BPM
* Phần luyện tập
HS: Thực hành (Nhóm)
Hình 43 - SGK - T26,27
(-> Mỗi HS thao tác một lần copy
- Sử dụng công cụ đánh dấu h.c.n để
sau đó đổi chỗ cho bạn khác)
chọn con bướm
GV: Qsát HS TH nhận xét, cho
- Nhấn và giữ phím CTRL và kéo thả
điểm.
phần đã chọn tới vị trí mới. Thả nút
HS: Nêu yêu cầu của bài (1HS)
chuột trước, thả phím CTRL sau.
GV: Mở tệp Saochephình2.bpm

HS: Thực hành (nhóm)
* Thực hành
Bài 1: SGK - T29 GV: Nhận xét, cho điểm (4-5HS)

Bài 2: SGK - T29 (Cách thức tổ chức như bài 1)

Mở tệp Saochephinh3.bpm. Sao chép HS: Nêu yêu cầu của bài (1HS)

một quả táo thành 3 quả táo
HS: Qsát tranh SGK - T29 -> thực

Bài 3: SGK - T29 hành (nhóm)

- Sao chép các quả nho để được một GV: Tổ chức cho các nhóm thi với

chùm nho nhau. Nhóm nào tạo được chùm

nho đẹp , nhanh và nhiều quả sẽ
Gợi ý: Di chuyển các quả nho trước
thắng.
cuối cùng di chuyển các lá nho

HS: Thực hiện theo yêu cầu của

thầy

GV: Đánh giá, nhận xét

GV: Nêu yêu cầu của bài
Bài 4:
HS: Qsát hình 51 - SGK -> thực

hành

GV: Nhận xét, cho điểm (5-6HS)
C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút'
GV: Biểu dương một số nhóm có ý
thức học tập tốt

- Lưu ý một số lỗi hs thường mắc

khi thực hành.

- Kết thúc tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản