TIN HỌC - Trò chơi blocks – dots

Chia sẻ: toyotayaris

- Bước đầu làm quen với chuột máy tính và luyện sd chuột - Di chuyển chuột đúng, chính xác. - Rèn luyện trí nhớ và tư duy một cách nhẹ nhàng II. Đồ dùng dạy học - Phần mềm trò chơi và máy tính.

Nội dung Text: TIN HỌC - Trò chơi blocks – dots

TIN HỌC

Trò chơi blocks – dots (TPPCT: 06)I. mục đích – yêu cầu

Giúp học sinh:

- Bước đầu làm quen với chuột máy tính và luyện sd chuột

- Di chuyển chuột đúng, chính xác.

- Rèn luyện trí nhớ và tư duy một cách nhẹ nhàng

II. Đồ dùng dạy học

- Phần mềm trò chơi và máy tính.

III. Các hoạt động dạy - học


Nội dung Cách thức tiến trình


A. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) HS: Ngồi theo nhóm ( 4 H)

B. Dạy bài mới (30 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp
1. Trò chơi block (15 phút)

a) Khởi động trò chơi

+ Kích đúp chuột lên biểu tượng. GV: + GT cách KĐ H 35 - T31

SGK.
+ Chuột phải vào biểu tượng chọn

open + Làm mẫu.

b) Quy tắc chơi: ... HS: Qsát + lắng nghe (C.lớp)

Time: Thời gian chơi. GV: + Giới thiệu về quy tắc chơi.

Total Pairs Fipped: Tổng số cặp ô + Kết quả của một lượt chơi

đã lật.
+ Bắt đầu và kết thúc lượt chơi

- Bắt đầu lượt chơi mới ấn phím F2
+ Cách chọn bảng có nhiều ô,

- Thoát khỏi trò chơi, nháy chuột lên nhiều hình.

X
HS: Theo dõi SGK. (C.lớp)

- Chọn bảng có nhiều ô, nhiều hình
GV: Làm mẫu
hơn
HS: Quan sát + làm thử (4-6HS)
+ Nháy chuột lên mục skill

+ Chọn mục Big Board (H36)

2. Trò chơi Dots (15 phút)

a) Khởi động trò chơi
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng

- Kích chuột phải vào BT chọn

Open

b) Quy tắc chơi:....

- Ô vuông do em tô kín sẽ được
(Cách tổ chức như trò chơi Block)
máy đánh dấu O, còn ô vuông do MT tô

được đánh dấu X.

Kết quả hiện ở dòng phía dưới màn

hình

HS: Đọc SGK - T34 (1HS)
My Score: Điểm của MT

GV: Nhắc lại
Your Score: Điểm của bạn.

- Bắt đầu lượt chơi mới ấn phím F2

- Muốn quy định ai chơi trước

GV: Hướng dẫn mở một lượt chơi
+ Chọn mục Game
mới
+ Computer Starts MT chơi trước
- Cách chọn ai chơi trước, chọn
+ You Starts bạn chơi trước
màn hình nhiều lưới hơn.
- Thoát khỏi trò chơi nháy X
- Cách thoát khỏi trò chơi
+ Nháy chuột lên mục skill
+ Chọn mục Board Size (H36) HS: Chú ý lắng nghe

+ Chọn một trong các kích thước ở

bảng.
GV: NX giờ, dặn đọc lại bài

C. Củng cố dặn dò: (5 phút)
Duyệt của Ban giám hiệu Xác nhận của tổ

chuyên môn

Ngày….tháng…năm 2009 Ngày….tháng…năm

2009
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản