TIN HỌC - Vì sao phải tập gõ mười ngón

Chia sẻ: toyotayaris

- Tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím - Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở. - Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím trên hàng phím cơ sở. - Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở. B. Chuẩn bị - Chuẩn bị một bàn phím máy tính.

Nội dung Text: TIN HỌC - Vì sao phải tập gõ mười ngón

TIN HỌC

Vì sao phải tập gõ mười ngón

(TPPCT: 17;18)I. mục tiêu

Giúp học sinh:

- Tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím

- Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở.

- Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím trên hàng phím cơ sở.

- Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở.

B. Chuẩn bị

- Chuẩn bị một bàn phím máy tính.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung Cách thức TIếN TRìNH


A. Kiểm tra bài cũ (5phút)

- Em hãy kể tên các phím trên hàng phím HS: Trả lời (2-3 HS)24
cơ sở? GV: Nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới (30 phút)

1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì? GV: Giới thiệu trực tiếp

- Gõ được bằng 10 ngón tay sẽ gõ nhanh và

chính xác, tiết kiệm được thời gian và công
GV: Em hãy nêu lợi ích của việc gõ
sức.
phím bằng 10 ngón tay?

- Để gõ được bằng 10 ngón em phải tập
HS: Trả lời (2-3 HS)
luyện nhiều
GV: Nhận xét, đánh giá
2. Nhắc lại

a) Tư thế ngồi

Ngồi thẳng. Màn hình để ngang tầm mắt

nhìn. Không ngồi nghiêng, đầu ngửa ra hay
GV: Em hãy nêu tư thế ngồi đúng
cúi xuống.
trước máy tính?
Hai tay thả lỏng, đặng ngang bàn phím
HS: Trả lời (1-2HS)
b) Bàn phím
GV: Nhận xét
- Bàn phím MT có 5 hàng phím chính

(H76)

GV: Em hãy nêu các hàng phím trong

khu vực phím chính của bàn phím?

HS: Trả lời (5 hàng phím) (2-4HS)


25
- Phím cách được dùng để gõ dấu cách GV: Đánh giá, nhận xét

giữa 2 từ.
GV: Phím cách, Shift, Ctrl dùng để

- Phím Shift dùng gõ các chữ in hoa và các làm gì?

kí tự trên của phím
HS: Trả lời(2-3HS)

- Phím Enter dùng để xuống dòng.
GV: Nhận xét

c) Cách đặt tay trên bàn phím

- Tại hàng phím cơ sở, đặt ngón tay trỏ

của tay trái lên phím F (phím có gai), các
HS: qsát H77 - T43 và nêu lại cách đặt
ngón còn lại đặt lên các phím A, S, D
các ngón tay trên hàng phím cơ sở?
- Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai
HS: Trả lời (2-3HS)
J, các ngón còn lại đặt lên các phím K, L, ;

d) Quy tắc gõ các phím

- Khi gõ các ngón tay có thể dời hàng

phím cơ sở, sau khi gõ xong cần đưa ngón

tay trở về hàng phím này.
GV: Hình 76 - SGk, các ngón tay
3) Phần mềm Mario ( 40 phút)
được tô màu nào thì gõ các phím màu
a) Khởi động: Nháy đúp chuột lên biểu
đó.
tượng của phần mềm Mario
HS: Qsát H 45 - SGK
- Mục Student dùng để nhập thông tin về

học sinh


26
- Mục Lessons dùng để chọn bài tập gõ GV: Nêu lại thao tác khởi động phần

mềm Mario.
Mỗi bài có 4 mức tương ứng với 4 khung

tranh số 1, 2, 3, 4. - Các tuỳ chọn của phần mềm

Mức 1: Mức ngoài trời là mức dễ

Mức 2: Mức dưới nước là mức trung bình

tập gõ các phím từ 2 -> 3 chữ cái

Mức 3: Mức trong lòng đất là mức khó, tập

gõ từ có 3, 4 hoặc 5 chữ cái

Mức 4: Mức tự do là mức khó nhất

b) Tạo học sinh mới:

- Nháy chuột Student -> New

- Gõ tên tại ô New Student Name

- Nháy chuột Done để kết thúc
GV: Hướng dẫn cách tạo tên HS mới

HS: Qsát H7 - T45
* Để bắt đầu gõ em cần thực hiện
GV: Cách tạo tên để tập gõ ví phần
- Nháy chuột để chọn Student -> load
mềm Mario có mấy bước?

- Nháy chuột vào tên của mình (H80 - SGK


27
- T45) HS: Trả lời (2HS)

- Nháy chuột tại nút Done GV: Nhận xét.

* Tập gõ

- Chọn Lessons -> Allboard GV: Các bước để bắt đầu tập gõ?

- Chọn tranh số 1, mức ngoài trời HS: Trả lời (1-2HS)

- Gõ các chữ xuất hiện trên đường đi của GV: Nhận xét

Mario

* Thoát khỏi phần mềm

- Chọn File
GV: Nêu các bước để tập gõ trên phần
- Chọn Exit
mềm Mario

C. Củng cố dặn dò: (5 phút)
HS: Qsát hình 81 SGK - T46
GV: Em hãy nêu các bước thoát khỏi

phần mềm Mario?

HS: Trả lời (2-4HS)

GV: Nhận xét, đánh giá.

GV: Nhận xét tiết học

- Kết thúc tiết học.28
Duyệt của Ban giám hiệu Xác nhận của tổ chuyên môn

Ngày….tháng…năm 2009 Ngày….tháng…năm 2009
29
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản