Tính chất cơ bản của mạch tuyến tính

Chia sẻ: ntgioi120406

Mạch điện xét là mạch tuyến tính hệ số hằng nên cần làm rõ tính chất cơ bản của nó là tính tuyến tính tức là quan hệ tuyến tính giữa các biến trạng thái. Đối với các biến điều hòa, quan hệ này đặc trưng bởi những hàm truyền đạt ảnh phức.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản