TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Chia sẻ: cybershot111

HSnắm các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.Hiểu được đtròn nội tiếp , tam giác nội tiếp đường tròn,đường tròn bàng tiếp -Vẽ dược đtròn nội tiếp tam giác.Vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào bài tập

Nội dung Text: TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP

TUYẾN CẮT NHAUI. Mục tiêu: -HSnắm các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.Hiểu được

đtròn nội tiếp  , tam giác

nội tiếp đường tròn,đường tròn bàng tiếp

-Vẽ dược đtròn nội tiếp tam giác.Vận dụng tính chất hai tiếp tuyến

cắt nhau vào bài tập

II. Chuẩn bị : GV : N/cứu bài dạy-dcụ dạy hình- bảng phụ.

HS : Nắm dấu hiệu nhận biêt tiếp tuyến – xem trước bài mới

III. Hoạt động dạy học :HĐ1: Kiểm tra bài củ

Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đtròn?

Cho  ABC(  A=900)Vẽ đtròn(B; BA)và đtròn (C;CA) cắt nhau tại D

.C/mCD là tiếp tuyến (B)

Ta có  ABC =  DBC (c.c.c) =>  D =  A D
Mà  A =900=>  D = 900. Vậy CD là tiếp tuyến đtròn (B) B

?CA có là tiếp tuyến đtròn (B) không ?(Có vì CA  BA)

Vậy (B) có 2 tiếp tuyến cắt nhau tại C . A C

Hai tiếp tuyến này có tính chất gì?HĐ2:Định lý về hai tiếp tuyến cắt nhau

Làm ?1 Xét  ABO và  ACO có :
1
1

A OB = OC =R
O
2 2

0
 B =  C = 90

C OA chung

AB, Aclà các tiếp tuyến đtròn (O) =>  ABO =  ACO =>AB = AC ,

=> AB, AC như thế nào với OB,  O1   O2 ;  A1   A2

OC ?

Từ kết quả trên hãy nêu các tính Định lý : SGK

chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau?

HĐ3:Đường tròn nội tiếp tam giác-Thế nào là đtròn ngoại tiếp tam Đường tròn ngoại tiếp  là đtròn đi

qua ba đỉnh của tam giác
giác?

Cách xác định tâm ? Tâm đtròn ngoại tiếp  là giao điểm 3
A
đường trung trực tam giác

Làm ?3

F I

E I Phân giác  A => IE = IF

I Phân giác  B =.>IF = ID

B D I Phân giác  C => ID =IE

=>D, E , F  Đtròn (I; ID)
C

Đtròn (I;ID) nội tiếp  ABC :  ABC
C/minh D,E ,F

ngoại tiếp (I;ID) , I Là giao ba đ phân

Thế nào là đtròn nội tiếp tam giác? giác của t giác

Cachs xác định tâm ?
HĐ4: Đường tròn bàng tiếp tam giácLàm ?4 (GV đưa hình vẽ lên bảng phụ)

A

Cminh D , E . F  Đtròn (K)? K  Phân giác  xBC =>KF=KD
K  Phân giác  BCy =>KD=KE

B D C =>KD = KE = KF => D, E ,F  .(K)

Đtròn(K ;KD) gọi là đtròn bàng
F

tiếp  ABC

Tâm K là giao điểm 2 đường phân
E

x K y giác góc ngoài tam giác

Thế nào là đtròn bàng tiếpCách xác định tâm?  có mấy đtròn bàng

tiếp?HĐ5:Củng cố

-Phát biểu đlý về 2 tiếp tuyến cắt nhau của 1 đtròn ?

1.Đtròn nội tiếp tam giác a.Là đtròn đi qua 3đỉnh tam giác 1---b
Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng
2.Đtròn bàng tiếp tam giác b.Là đtròn tiếp xúc 3 cạnh tam giác 2---e

3.Đtròn ngoại tiếp tam giác c.Là giao điểm 3 đường trung trực 3---a

4.Tâm đtròn nội tiếp tam giác d.Là giao điểm 3 đường phân giác 4---d

5.Tâm đtròn bàng tiếp tam giác đ.Là giao điểm 2 đ. phân giác 5---đ

ngoài

6Tâm đtròn ngoại tiếp tam giác e.Là đtròn tiếp xúc với 1cạnh của 6---c

 và phần kéo dài 2 cạnh còn lại
HĐ6: Hướng dẫn :

- Nắm vững tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau – Phân biệt cách xác định trên của

đường tròn ngoại tiếp , nội tiếp, bàng tiếp 

- Làm bài tập 26,27,28,29,SGK . 48,51 SBT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản