TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Chia sẻ: cybershot111

HSnắm các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.Hiểu được đtròn nội tiếp , tam giác nội tiếp đường tròn,đường tròn bàng tiếp -Vẽ dược đtròn nội tiếp tam giác.Vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào bài tập

Nội dung Text: TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

 

  1. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU I. Mục tiêu: -HSnắm các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.Hiểu được đtròn nội tiếp  , tam giác nội tiếp đường tròn,đường tròn bàng tiếp -Vẽ dược đtròn nội tiếp tam giác.Vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào bài tập II. Chuẩn bị : GV : N/cứu bài dạy-dcụ dạy hình- bảng phụ. HS : Nắm dấu hiệu nhận biêt tiếp tuyến – xem trước bài mới III. Hoạt động dạy học : HĐ1: Kiểm tra bài củ Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đtròn? Cho  ABC(  A=900)Vẽ đtròn(B; BA)và đtròn (C;CA) cắt nhau tại D .C/mCD là tiếp tuyến (B) Ta có  ABC =  DBC (c.c.c) =>  D =  A D
  2. Mà  A =900=>  D = 900. Vậy CD là tiếp tuyến đtròn (B) B ?CA có là tiếp tuyến đtròn (B) không ?(Có vì CA  BA) Vậy (B) có 2 tiếp tuyến cắt nhau tại C . A C Hai tiếp tuyến này có tính chất gì? HĐ2:Định lý về hai tiếp tuyến cắt nhau Làm ?1 Xét  ABO và  ACO có : 1 1 A OB = OC =R O 2 2 0  B =  C = 90 C OA chung AB, Aclà các tiếp tuyến đtròn (O) =>  ABO =  ACO =>AB = AC , => AB, AC như thế nào với OB,  O1   O2 ;  A1   A2 OC ? Từ kết quả trên hãy nêu các tính Định lý : SGK chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau? HĐ3:Đường tròn nội tiếp tam giác -Thế nào là đtròn ngoại tiếp tam Đường tròn ngoại tiếp  là đtròn đi qua ba đỉnh của tam giác giác? Cách xác định tâm ? Tâm đtròn ngoại tiếp  là giao điểm 3 A
  3. đường trung trực tam giác Làm ?3 F I E I Phân giác  A => IE = IF I Phân giác  B =.>IF = ID B D I Phân giác  C => ID =IE =>D, E , F  Đtròn (I; ID) C Đtròn (I;ID) nội tiếp  ABC :  ABC C/minh D,E ,F ngoại tiếp (I;ID) , I Là giao ba đ phân Thế nào là đtròn nội tiếp tam giác? giác của t giác Cachs xác định tâm ? HĐ4: Đường tròn bàng tiếp tam giác Làm ?4 (GV đưa hình vẽ lên bảng phụ) A Cminh D , E . F  Đtròn (K)? K  Phân giác  xBC =>KF=KD
  4. K  Phân giác  BCy =>KD=KE B D C =>KD = KE = KF => D, E ,F  .(K) Đtròn(K ;KD) gọi là đtròn bàng F tiếp  ABC Tâm K là giao điểm 2 đường phân E x K y giác góc ngoài tam giác Thế nào là đtròn bàng tiếp Cách xác định tâm?  có mấy đtròn bàng tiếp? HĐ5:Củng cố -Phát biểu đlý về 2 tiếp tuyến cắt nhau của 1 đtròn ? 1.Đtròn nội tiếp tam giác a.Là đtròn đi qua 3đỉnh tam giác 1---b Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng
  5. 2.Đtròn bàng tiếp tam giác b.Là đtròn tiếp xúc 3 cạnh tam giác 2---e 3.Đtròn ngoại tiếp tam giác c.Là giao điểm 3 đường trung trực 3---a 4.Tâm đtròn nội tiếp tam giác d.Là giao điểm 3 đường phân giác 4---d 5.Tâm đtròn bàng tiếp tam giác đ.Là giao điểm 2 đ. phân giác 5---đ ngoài 6Tâm đtròn ngoại tiếp tam giác e.Là đtròn tiếp xúc với 1cạnh của 6---c  và phần kéo dài 2 cạnh còn lại HĐ6: Hướng dẫn : - Nắm vững tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau – Phân biệt cách xác định trên của đường tròn ngoại tiếp , nội tiếp, bàng tiếp  - Làm bài tập 26,27,28,29,SGK . 48,51 SBT
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản