TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Chia sẻ: paradise1

Tiết 40 §3.TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC I. Mục tiêu - Trên cơ sở một bài toán cụ thể: cho HS vẽ hình, đo, tính toán, dự đoán, chứng minh, tìm tòi và phát hiện kiến thức mới. Giáo dục cho HS quy luật của nhận thức: Từ trực quan sinh động, sang tư duy trừu tượng, tiến đến vận dụng vào thực tế. - Bước đầu HS biết vận dụng định lí trên để tính toán những độ dài liên quan đến phân giác trong và phân giác ngoài của một tam giác. II. Chuẩn bị - HS:...

Nội dung Text: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Tiết 40 §3.TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁCI. Mục tiêu

- Trên cơ sở một bài toán cụ thể: cho HS vẽ hình, đo, tính toán, dự

đoán, chứng minh, tìm tòi và phát hiện kiến thức mới.

Giáo dục cho HS quy luật của nhận thức: Từ trực quan sinh động, sang tư

duy trừu tượng, tiến đến vận dụng vào thực tế.

- Bước đầu HS biết vận dụng định lí trên để tính toán những độ dài liên

quan đến phân giác trong và phân giác ngoài của một tam giác.

II. Chuẩn bị

- HS: Học bài cũ, chú ý ôn tập đến mối liên hệ giữa hai đường phân

giác trong và ngoài của một tam giác, dụng cụ để học dựng hình.

- GV: Soạn trước một file trên phần mềm GSP bài tập?1 (Việc sử dụng

phần mềm này để lợi dụng khả năng hoạt hình và đo đạc, tính tỉ số, so sánh

tỉ số rất thuận lợi và sinh động. Giúp HS hứng thú hơn). Và soạn các bài giải

hoàn chỉnh của các bài tập?2?3 trên bảng phụ hay trên film trong.

III. Nội dung:Hoạt động của Hoạt động của HS Ghi bảng

GV
Hoạt động 1: (On Hoạt động 1: Tiết 40:

tập về dựng hình; HS: * Làm bài tập? 1 TÍNH CHẤT ĐƯỜNG

tìm kiến thức mới) PHÂN GIÁC CỦA TAM
 Một số HS phát

GV: HS làm bài GIÁC.
biểu kết quả tìm

tập?1 (SGK). kiếm của mình:

2 : “ Trong bài toán đã A
Hoạt động

(Tìm hiểu chứng thực hiện: đường phân
B D C
minh, tập phân giác của một tam giác

tích và chứng chia cạnh đối diện

minh). thành hai đoạn thẳng tỉ
AB 3 1
;
AC 6 2
GV: Giới thiệu bài lệ với hai cạnh kề”.
BD 2,5 1
mới và yêu cầu HS Hoạt động 2:  
DC 5 2
tìm hiểu chứng HS: Đọc chứng minh
AB DB
minh định lí ở ở SGK và trình bày Suy ra: 
AC DC
SGK, dùng hình các vấn đề mà GV yêu

vẽ có ở bảng, yêu cầu.

cầu HS phân tích: HS: Ghi bài (Xem

- Vì sao cần vẽ phần định lí, GT &

thêm BE//AC? KL).
Định lí: (SGK)
- Sau khi vẽ HS: Quan sát hình vẽ
thêm, bài toán trở 22 SGK và trả lời: GT ABC, AD là tia

thành chứng minh - Vẽ BE’// AC có: phân giác của

tỉ lệ thức nào?.  ABE’ cân tại B BAC ( D  BC
 
- Có định lí hay - ( E '  E ' AB) KL AB DB

AC DC
tính chất nào liên - Suy ra:

quan đến nội dung AB E ' B D' B
 
AC AC DC Chú ý: Định lí trên vẫn
này không?.
HS: Tam giác ABC, đúng đối với tia phân giác
- Cuối cùng, có
nếu điểm D nằm giữa của góc ngoài của tam giác.
cách vẽ thêm khác?.
B, C sao cho
GV: Yêu cầu vài
AB DB
thì AD là A

HS đọc định lí ở AC DC ESGK. Ghi bảng. phân giác trong của
B B C


GV: Trong trường BAC .

hợp tia phân giác HS: Chỉ cần thước
D ' B AB
(AB khác AC)

D ' C AC
ngoài của tam thẳng để đo độ dài của
Bài? 2: Do AD là phân giác
giác?/ 4 đoạn thẳng: AB,

của BAC :
GV: Vấn đề ngược AC, BD, CD, sau khi
x AB 3 ,5 7
*   
lại? tính toán, có thể kết y AC 7 , 5 15

GV: Ý nghĩa của luận AD có phải là
7
* Nếu y =5 thì x =5.7:15=
 3
mệnh đề đảo trên? phân giác của BAC
GV hướng dẫn HS hay không mà không Bài?3: Do DH là phân giác

chứng minh, xem dùng thước đo góc. của EDF nên:

DE EH 5 3
như bài tập ở nhà. suy
  
DF HF 8,5 x  3
Hoạt động 3:
ra x – 3 = (3.8,5) : 5
HS làm trên phiếu học
x = 5,1 + 3 = 8,1
tập bài tập ?2Hoạt động 3: (Vận HS: Làm bài trên
Bài tập 17:
dụng lí thuyết để phiếu học tập bài tập
A
giải quyết những ?3
D E
bài tập cụ thể). B
C
M
Bài tập?2 (SGK)

Làm trên phiếu học

tập (Hay trên film

trong) GV thu và
Do tính chất phân giác
chấm một số bài,
BM BD MC CE
mà: BM
 ; 
chiếu bài làm hoàn MA DA MA EA

= MC (gt) suy ra
chỉnh cho cả lớp

BD CE
xem. , suy ra DE // BC

DA EA
- Bài tập 3 (SGK) Hoạt động 4: (Củng
(Định lý Ta-lét đảo)
Làm trên phiếu học cố)

tập (Hay trên film Hoạt động theo nhóm,

trong) GV thu và mỗi nhóm gồm hai

chấm một số bài, bàn. Sau đó mỗi nhóm

chiếu bài làm hoàn cử một đại diện lên

chỉnh cho cả lớp bảng trình bày.

xem.

Hoạt động 4: (Củng

cố) HS: Ghi bài tập về nhà

Bài tập 17 (SGK), và nghe GV hướng

GV cho cả lớp hoạt dẫn.

động theo nhóm,

mỗi nhóm gồm hai

bàn. Sau đó cho mỗi

nhóm một đại diện

lên bảng trình bày,

các nhóm khác góp

ý. GV khái quát

trình bày lời giải

hoàn chỉnh trên một
film trong.

Bài tập về nhà

Hướng dẫn:

Bài tập 15: Tương

tự bài tập ?2 và ?3

đã làm trên lớp.

Bài tập 16: Nếu có

hai tam giác có

cùng chiều cao, tỉ số

hai iện tích? Hay

phương pháp khác?

HS xem trước bài

tập phần luyện tập

để chuẩn bị cho tiết

luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản