TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
677
lượt xem
36
download

TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 40 §3.TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC I. Mục tiêu - Trên cơ sở một bài toán cụ thể: cho HS vẽ hình, đo, tính toán, dự đoán, chứng minh, tìm tòi và phát hiện kiến thức mới. Giáo dục cho HS quy luật của nhận thức: Từ trực quan sinh động, sang tư duy trừu tượng, tiến đến vận dụng vào thực tế. - Bước đầu HS biết vận dụng định lí trên để tính toán những độ dài liên quan đến phân giác trong và phân giác ngoài của một tam giác. II. Chuẩn bị - HS:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

  1. Tiết 40 §3.TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC I. Mục tiêu - Trên cơ sở một bài toán cụ thể: cho HS vẽ hình, đo, tính toán, dự đoán, chứng minh, tìm tòi và phát hiện kiến thức mới. Giáo dục cho HS quy luật của nhận thức: Từ trực quan sinh động, sang tư duy trừu tượng, tiến đến vận dụng vào thực tế. - Bước đầu HS biết vận dụng định lí trên để tính toán những độ dài liên quan đến phân giác trong và phân giác ngoài của một tam giác. II. Chuẩn bị - HS: Học bài cũ, chú ý ôn tập đến mối liên hệ giữa hai đường phân giác trong và ngoài của một tam giác, dụng cụ để học dựng hình. - GV: Soạn trước một file trên phần mềm GSP bài tập?1 (Việc sử dụng phần mềm này để lợi dụng khả năng hoạt hình và đo đạc, tính tỉ số, so sánh tỉ số rất thuận lợi và sinh động. Giúp HS hứng thú hơn). Và soạn các bài giải hoàn chỉnh của các bài tập?2?3 trên bảng phụ hay trên film trong. III. Nội dung: Hoạt động của Hoạt động của HS Ghi bảng GV
  2. Hoạt động 1: (On Hoạt động 1: Tiết 40: tập về dựng hình; HS: * Làm bài tập? 1 TÍNH CHẤT ĐƯỜNG tìm kiến thức mới) PHÂN GIÁC CỦA TAM  Một số HS phát GV: HS làm bài GIÁC. biểu kết quả tìm tập?1 (SGK). kiếm của mình: 2 : “ Trong bài toán đã A Hoạt động (Tìm hiểu chứng thực hiện: đường phân B D C minh, tập phân giác của một tam giác tích và chứng chia cạnh đối diện minh). thành hai đoạn thẳng tỉ AB 3 1 ; AC 6 2 GV: Giới thiệu bài lệ với hai cạnh kề”. BD 2,5 1 mới và yêu cầu HS Hoạt động 2:   DC 5 2 tìm hiểu chứng HS: Đọc chứng minh AB DB minh định lí ở ở SGK và trình bày Suy ra:  AC DC SGK, dùng hình các vấn đề mà GV yêu vẽ có ở bảng, yêu cầu. cầu HS phân tích: HS: Ghi bài (Xem - Vì sao cần vẽ phần định lí, GT & thêm BE//AC? KL). Định lí: (SGK) - Sau khi vẽ HS: Quan sát hình vẽ
  3. thêm, bài toán trở 22 SGK và trả lời: GT ABC, AD là tia thành chứng minh - Vẽ BE’// AC có: phân giác của  tỉ lệ thức nào?.  ABE’ cân tại B BAC ( D  BC   - Có định lí hay - ( E '  E ' AB) KL AB DB  AC DC tính chất nào liên - Suy ra: quan đến nội dung AB E ' B D' B   AC AC DC Chú ý: Định lí trên vẫn này không?. HS: Tam giác ABC, đúng đối với tia phân giác - Cuối cùng, có nếu điểm D nằm giữa của góc ngoài của tam giác. cách vẽ thêm khác?. B, C sao cho GV: Yêu cầu vài AB DB thì AD là A  HS đọc định lí ở AC DC E SGK. Ghi bảng. phân giác trong của B B C  GV: Trong trường BAC . hợp tia phân giác HS: Chỉ cần thước D ' B AB (AB khác AC)  D ' C AC ngoài của tam thẳng để đo độ dài của Bài? 2: Do AD là phân giác giác?/ 4 đoạn thẳng: AB,  của BAC : GV: Vấn đề ngược AC, BD, CD, sau khi x AB 3 ,5 7 *    lại? tính toán, có thể kết y AC 7 , 5 15 GV: Ý nghĩa của luận AD có phải là 7 * Nếu y =5 thì x =5.7:15=  3 mệnh đề đảo trên? phân giác của BAC
  4. GV hướng dẫn HS hay không mà không Bài?3: Do DH là phân giác  chứng minh, xem dùng thước đo góc. của EDF nên: DE EH 5 3 như bài tập ở nhà. suy    DF HF 8,5 x  3 Hoạt động 3: ra x – 3 = (3.8,5) : 5 HS làm trên phiếu học x = 5,1 + 3 = 8,1 tập bài tập ?2 Hoạt động 3: (Vận HS: Làm bài trên Bài tập 17: dụng lí thuyết để phiếu học tập bài tập A giải quyết những ?3 D E bài tập cụ thể). B C M Bài tập?2 (SGK) Làm trên phiếu học tập (Hay trên film trong) GV thu và Do tính chất phân giác chấm một số bài, BM BD MC CE mà: BM  ;  chiếu bài làm hoàn MA DA MA EA = MC (gt) suy ra chỉnh cho cả lớp BD CE xem. , suy ra DE // BC  DA EA - Bài tập 3 (SGK) Hoạt động 4: (Củng (Định lý Ta-lét đảo)
  5. Làm trên phiếu học cố) tập (Hay trên film Hoạt động theo nhóm, trong) GV thu và mỗi nhóm gồm hai chấm một số bài, bàn. Sau đó mỗi nhóm chiếu bài làm hoàn cử một đại diện lên chỉnh cho cả lớp bảng trình bày. xem. Hoạt động 4: (Củng cố) HS: Ghi bài tập về nhà Bài tập 17 (SGK), và nghe GV hướng GV cho cả lớp hoạt dẫn. động theo nhóm, mỗi nhóm gồm hai bàn. Sau đó cho mỗi nhóm một đại diện lên bảng trình bày, các nhóm khác góp ý. GV khái quát trình bày lời giải hoàn chỉnh trên một
  6. film trong. Bài tập về nhà Hướng dẫn: Bài tập 15: Tương tự bài tập ?2 và ?3 đã làm trên lớp. Bài tập 16: Nếu có hai tam giác có cùng chiều cao, tỉ số hai iện tích? Hay phương pháp khác? HS xem trước bài tập phần luyện tập để chuẩn bị cho tiết luyện tập

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản