TÍNH ĐỒNG BỘ TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ: camry24

• Chiến dịch truyền thông ít nhiều luôn tồn tại ở từng doanh nghiệp ? • Doanh nghiệp tổ chức truyền thông tự phát, thiếu chiến lược • Nhiều chiến dịch truyền thông qui mô, nhưng thiếu tính nhất quán trong thông điệp • Chiến lược truyền thông nhất quán, hoạch định tốt…nhưng thiếu “thông điệp WOW xuất sắc”!

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TÍNH ĐỒNG BỘ TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

TÍNH ĐỒNG BỘ TRONG CHIẾN DỊCH
TRUYỀN THÔNG
Integrated marketing Communication
(IMC)BBF7: OV Club, 01st Oct. 2005
Trình bày
Masso Group


www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
Vấn đề


• Chiến dịch truyền thông ít nhiều luôn tồn tại ở từng doanh
nghiệp ?
• Doanh nghiệp tổ chức truyền thông tự phát, thiếu chiến lược
• Nhiều chiến dịch truyền thông qui mô, nhưng thiếu tính nhất
quán trong thông điệp
• Chiến lược truyền thông nhất quán, hoạch định tốt…nhưng
thiếu “thông điệp WOW xuất sắc”!
•Truyền thông = tốn kém! Cần có một chiến dịch IMC hiệu quả
www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
1
Chiến lược tiếp thị nào cũng cần IMCThương
Kéo (pull strategy) rất cần IMC
hiệu Người

Sản tiêu
Nhà phân phối Người bán lẻ
Phẩm dùng

Nhà

SX Đẩy (push strategy) cùng cần IMC
www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
Vai trò của IMC

Chiến lược truyền thông
- Nói gì (what?) Người
Chiến - Nói với ai (who?)
tiêu
lược - Nói khi nào (When?).
dùng
thương Công cụ truyền thông nào ?
nhân
hiệu - Quảng cáo (Advertising)
- Quan hệ công chúng (PR)
thức ?

- Khuyến mãi (Promotion)
- Kênh bán hàng..(Selling)


Tính chất sản phẩm & phân bổ ngân sách ?


www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
2
IMC & tổ hợp các công cụ nào ?

AIDA Attention (biết) Interest (thích) Desire (mong) Action (mua)
Mục tiêu DN %
Bán
h àng Ngân
Cạnh tranh Khu
yến sách
Qu a m ãi
n hệ
Nguồn lực côn tiếp
g ch
Quả úng
ng c
áo thị
Khác…
Adapted from Hàng tiêu dùng Hàng công nghiệp
PR SMITH

www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
IMC - Một Dàn Hòa Tấu Thương Hiệu

Quảng cáo
PR
Khuyến mãiBán hàng
Nhân viên
Tài trợ, POS và
nhiều phương
tiện khác..

www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
3
Tại sao IMC thất bại

• Rất nhiều người hiểu rõ tính quan trọng của IMC

nhưng thực tế ít chương trình thành công!

•Các Agency hướng doanh nghiệp theo thế mạnh/hạn

chế của từng Agency, các giới hạn của kênh thông

tin…

•Tổ chức tiếp thị của các doanh nghiệp không cho phép

các doanh nghiệp thực hiện IMC đồng bộ & hiệu quả

• Các doanh nghiệp vẩn thực hiện tiếp thị & truyền

thông theo phản ứng ngắn hạn,


www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
Giới thiệu một qui trình hoạch định
IMC cơ bản
1. Hiểu rõ hiện trạnh & vai trò của thương hiệu trong doanh nghiệp
2. Xác định được các yếu tố đóng góp tạo nên giá trị thương hiệu
3. Nhận định đối tượng mục tiêu cần truyền thông
4. Hình thành “Ý tưởng lớn” (Big idea) cho chiến dịch truyền thông
5. Hình dung rõ quá trình/thời gian cần thiết để thay đổi nhận thức & sở hữu “Ý
tưởng lớn”
6. Xây dựng thông điệp cho từng giai đoạn của chiến dịch truyền thông
7. Nắm vững vai trò & cách ứng dụng của các công cụ truyền thông (Ad, PR…)
8. Hoạch định tổ hợp tối ưu cho các công cụ truyền thông (Communication mix)
9. Đo lường & đánh giá kết quả
10. Trở lại bước 5,
www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
4
Ý tưởng lớn, thông điệp sáng tạo…vũ
khí của chiến dịch truyền thông
1. Ý tưởng lớn (Big idea) Campaign message

- Xuất phát từ nhu cầu khách hàng mục tiêu không?
- Có tính khác biệt ? Sáng tạo ? Media
TVC
booking
- Phản ánh mục tiêu & chiến lược kinh doanh ?
2. Thông điệp (Communication message)
- thể hiện được ý tưởng lớn ? Events PR

- Thu hút, dễ nhớ & tiện truyền thông ?
3. Thể hiện sáng tạo (creative design/writing)
Promotion Trial
- Hình ảnh, Copywrite, màu sắc…
- Tính nhất quán trong thể hiện (consistency)…
POS


www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
Các yếu tố khác về IMC


- IMC đòi hỏi sự cam kết của tất cả các cấp trong

một tổ chức doanh nghiệp

- Chú ý sự dụng nhân cách thương hiệu trong

tấc cả các hoạt động truyền thông

- Đòi hỏi một hệ thống nhận diện & hướng dẫn

triển khai chuẩn

- Cẩn được kiểm soát bởi nguồn lực trung tâm


Nguồn: Masso PR

www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
5
IMC & Nguồn lực bên ngoài
- Hoạch định IMC không đơn giản, đòi hỏi kiến

thực chuyên môn & kinh nghiệm
Events Management
- Doanh nghiệp nên khai thác nguồn lực bên
Masso Events

ngoài: các công ty quảng cáo, tư vấn thương Ads.
Public
TVC
hiệu sẽ hiệu quả hơn Relations Integrated Marketing
& other
Communication
Masso PR (Liên kết)
- Khi sử dụng nguồn lực bên ngoài, phải chú ý (IMC)

Activation & BTL
đánh giá & chọn lựa kỹ, tránh chọn các đối tác
Masso Activation

không đủ tầm có thể làm sai lêch IMC.
Mô hình dịch vụ định hướng IMC
- Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng nhiều đối của Masso Group với các bộ phận
Masso Events, Masso PR và
Masso Activation
tác, tuy nhiên phải đích thân DN hoặc thuê tư

vấn điều phối các đối tác QC này.
www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
Tham khảo về dùng nguồn lực ngoài
Dutch Lady – “Sẵn sàng một
sức sống”
Masso Events: Events, brand
activation, promotion, sampling, song
S-Fone “Nghe là thấy” composing, road-show …
Masso Events: Events, promotion, Leo Burnnet: TVC / Print Ad / Media
banners, product trials…
Satchi & Satchi: TVC / Media
Moto E680 “Thế giới
nghe nhìn di động”
Song Masso Events: Events,
brand activation,
Nguồn: Masso Activation promotion, road-show …
O&M: Print Ad / Media
www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
6
IMC chỉ là một phần của tiếp thị toàn diện
(Integrated Marketing Strategy)
Định
IMC Giá
IMC vị

cả
Phân
Phân Giá
phối Giá
phối cả
cả Chến
lược
Mục Chến
Sản
tiêu lược
phẩm
Mục Sản
tiêu phẩm Thương
hiệu Nhân
Phân sự Thương
phối
hiệu
Nhân
sự
Định
vị
www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
Đồng bộ…&
…Nhất quán
Trung
thành A great way to fly
với
chiến
lược
“quality” Máy bay hiện đại & mới Quảng cáo
trong nhất quán
suốt
30
năm Dịch vụ tuyệt hảo
Singapore girl

Thương
hiệu
mới
cạnh
tranh
phân
khúc
thấp
www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
7
Cùng thảo luận xung quanh chủ đề
Diễn đàn của bạn
www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản