TÍNH ĐÚNG ĐẮN SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

Chia sẻ: haclong054

Đường lối lãnh đạo là một trong những vấn đề chiến lược của mỗi Đảng cầm quyền. Xác định được điều đó,ngay từ khi ra đời,tại hội nghị thành lập Đảng,các đại biểu đã thông qua Chính cương vắn...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản