Tính ghen tị

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
73
lượt xem
16
download

Tính ghen tị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số trẻ rất hay ghen tị và phản ứng khi phải chia sẻ tình yêu thương với các anh (chị) em ruột trong nhà, một số đứa trẻ khác lại dễ dãi hơn trong chuyện này. Thực tế cho thấy, khoảng cách tuổi giữa anh (chị) em trong nhà được cho là yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ghen tị. Các nhà khoa học cho rằng, khoảng cách từ 2 đến 4 năm thường tạo ra sự ghen tị mạnh mẽ nhất, trong khi vấn đề này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu khoảng cách tuổi giữa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính ghen tị

  1. Tính ghen t M t s tr r t hay ghen t và ph n ng khi ph i chia s tình yêu thương v i các anh (ch ) em ru t trong nhà, m t s a tr khác l i d dãi hơn trong chuy n này. Th c t cho th y, kho ng cách tu i gi a anh (ch ) em trong nhà ư c cho là y u t nh hư ng nm c ghen t . Các nhà khoa h c cho r ng, kho ng cách t 2 n 4 năm thư ng t o ra s ghen t m nh m nh t, trong khi v n này s tr nên d dàng hơn n u kho ng cách tu i gi a các tr dư i 18 tháng, ho c l n hơn 4 năm. M c dù s ghen t ư c cho là bình thư ng, nhưng nó cũng làm tr c m th y không yên tâm, bu n bã và th m chí còn có th phá h ng m i quan h gi a các anh em ru t trong nhà.
  2. M t s tr r t hay ghen t và ph n ng khi ph i chia s tình yêu thương v i các anh (ch ) em ru t trong nhà Chu n b tâm lý khi tr có em Trong khi v ch ng b n ang vô cùng h i h p vì s p có thêm m t em bé, thì r t có th a con c a b n l i không có cùng c m giác này. Cũng có khi a tr r t vui m ng. B n có th áp d ng nh ng bi n pháp sau h n ch c m giác ghen t c a tr khi em ra i: Hãy gi i thích trư c: Nên nói trư c v i bé là b n ang mang thai và r ng gia ình s có thêm m t em bé. Chín tháng là kho ng th i gian dài v i
  3. tr nên có l không c n thông báo quá s m, tuy nhiên không nên con b n ư c nghe thông tin này t ngư i khác. Hãy làm cho tr yên tâm: N u a tr t ra lo l ng ho c bu n bã, hãy an i cho bé yên tâm và hãy dành cho cháu th t nhi u th i gian và s quan tâm n u có th . Hãy thành th t: Nên gi i thích v i con b n r ng nó s ư c làm anh (hay ch ) và em bé còn nh l m chưa bi t làm gì nên c n ư c m i ngư i giúp , nh t là anh (hay ch ). B n cũng c n nói trư c v i tr r ng khi m i sinh ra, em bé có th s khóc r t nhi u, nhưng ó ch là cách giao ti p v i m i ngư i thôi, vì em chưa bi t nói. Hãy cho tr cùng tham gia: Khi có th , hãy cho tr cùng tham gia vào vi c chu n b cho s ra i c a em bé, ch ng h n như trang trí phòng hay i mua s m qu n áo và chơi. Tránh xáo tr n n p s ng: Vi c cha m cùng con c sách v tr sơ sinh (ho c có in hình bé sơ sinh) cũng s giúp tr d n quen v i ý nghĩ gia ình c a nó s p có thêm em. Cho dù con b n là trai hay gái, u có th ư c luy n t p trư c v i búp bê. K t n i tình anh – em
  4. Nên nói trư c v i bé là b n ang mang thai và r ng gia ình s có thêm m t em bé Khi em bé ra i, r t có th con b n th y t c gi n và bu n bã. Hãy th áp d ng nh ng g i ý sau giúp cháu gi i t a nh ng c m giác ó:
  5. Khuy n khích con b n cùng chăm sóc em bé, ch ng h n nh bé l y tã cho em ho c tìm chơi cho em, nhưng không ép bu c n u bé không mu n làm. B nc n m t khi con b n t i g n em bé, và ch nên cho con vu t ve em bé m t cách nh nhàng khi có b n bên. Hi n tư ng “yêu em quá” như ôm em quá ch t ho c thơm quá m nh… s nh hư ng không t t n a tr sơ sinh. Hãy gi i thích cho con b n r ng em bé r t yêu anh (ch ) – ch ng h n vào lúc em cư i. M t s tr r t thích nh n quà t em bé (hãy gi i thích là em bé nh g i qua b m ). Dành th i gian cho con l n Hãy dành m t kho ng th i gian, ch ng h n vào lúc em bé ã ng , m và con cùng c sách và chơi v i nhau… Hãy dành cho a con l n c a b n m t s ưu ái vì gi ây nó ã là anh (hay ch ), ch ng h n như ư c i ng mu n thêm 10 phút ho c ư c
  6. phép t ch n qu n áo… và nh n m nh r ng, em bé không ư c may m n t làm nh ng vi c này, ít ra là chưa. Yêu c u b n bè và ngư i thân trong gia ình quan tâm n con l n c a b n, ch không ch t p trung vào em bé. L n lên cùng nhau ôi khi càng l n, nh ng a con c a b n càng hay ghen t v i nhau. M ts a tr ch khó ch u khi em b t u bi t i và bi t chi m chơi c a mình. a em nh có th b t u ghen t khi anh (ch ) mình b t u i h c. B n s nh n th y con mình ang tr i qua nh ng giai o n khác nhau – chúng có th là b n thân c a nhau, r i l i chí chóe l n nhau. Hãy coi i u này h t s c bình thư ng. N u b n nghĩ các con mình s không bao gi h p nhau thì ng ép bu c. T t hơn nên cho chúng có b n bè riêng và tham gia nh ng ho t ng riêng. N u có i u ki n, m i a tr trong gia ình nên có m t không gian riêng. N u nhà ch t, có th ch dành cho m i a m t ngăn kéo riêng ho c h p ng riêng – m t ch cho tr c t nh ng “quý giá” c a chúng.
  7. Tránh so sánh tr v i nhau, c bi t tránh tình tr ng m t a ư c khen th t nhi u. S so sánh và thi u công b ng s làm cho anh ch em trong nhà càng ganh ua nhau, làm cho ít nh t m t a b căng th ng và nh ng a khác có th t mãn.
Đồng bộ tài khoản