Tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên thế giới

Chia sẻ: khoaits49

Trên thế giới, sản lượng tôm chân trắng đứng hàng thứ hai sau tôm sú nhưng ở châu Mỹ sản lượng tôm chân trắng đứng hàng đầu, đạt 86.000 tấn (1990), 132.000 tấn (1992), 191.000 tấn (1998) và đạt gần 200.000 tấn năm 1999.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản