Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Giáo án Ngữ văn 7 bài 20

Chia sẻ: sensen2013

Giáo án này giúp các em hiểu và ý thức về tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ ngàn xưa. Đồng thời nắm được nghệ thuât nghị luận chặt chẽ, sáng gọn, có tính mẫu mực của bài văn.

Nội dung Text: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Giáo án Ngữ văn 7 bài 20

Giáo án Ngữ văn lớp 7

TUẦN 21. BÀI 20:
Tiết: 81 TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(Hồ Chí Minh)
A-Mục tiêu:
- Kiến thức: + Hiểu được tinh thần yêu nước là truyền thống
quý báu của dân tộc ta. Nắm được nghệ thuật nghị luận chặt chẽ, sáng gọn,
có tính mẫu mực của bài văn.
+ Nhớ được câu chốt của bài và những câu có hình
ảnh so sánh trong bài văn.
- Kĩ năng: Rèn cách đọc, tìm hiểu, phân tích bố cục, cách nêu
luận điểm, cách luận chứng trong bài văn nghị luận chứng minh.
- Thái độ: Giáo dục HS ý thức về tinh thần yêu nước của (luận
điểm) dân tộc ta.
B-Chuẩn bị của thầy và trò:
- Thầy: SGK, bài soạn.
- Trò: SGK, vở bài tập.
C-Kiểm tra bài cũ:
- Đọc thuộc lòng 9 câu tục ngữ nói về con người và xã hội
- Giữa 2 câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên” và “Học
Thầy không tày học bạn” có mối quan hệ với nhau như thế nào? Có người
cho rằng: Ý nghĩa của 2 câu này mâu thuẫn với nhau. Theo em đúng hay
sai?
D-Bài mới:
 Vào bài: Nhờ đâu mà một đất nước nhỏ bé như Việt Nam ta
lại có thể đánh thắng hai đế quốc to lớn là Pháp và Mỹ. Đó là vấn đề nêu ra
trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu.


1
Giáo án Ngữ văn lớp 7NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT
ĐỘNG
TRÒ
I/ Đọc và tìm hiểu chú thích: * Hoạt động 1:
- Đọc chú thích */25 + Cho HS đọc văn bản  - HS
Nhận xét cách đọc đọc.
II/ Đại ý và bố cục của bài + Đọc chú thích */25
văn: - Tìm hiểu một số từ khó.
 Bài văn nêu vấn đề nghị - Bài văn nghị luận về vấn đề - Trình
luận: Tinh thần yêu nước của gì? Hãy tìm câu chốt thâu tóm bầy ý
nhân dân ta. nội dung vấn đề nghị luận trong kiến cá
 Bố cục: 3 phần. bài? nhân
a) Mở bài” “Dân ta …. - Tìm bố cục bài văn và lập ý
.cướp nước” Tinh thần yêu theo trình tự lập luận trong bài?
nước là sức mạnh và truyền
thống quý báu của dân tộc ta.
b) Thân bài: “Lich sử ta
… yêu nước” Chứngminh
tinh thần yêu nước.
c) Kết luận: Đoạn còn lại:
Nêu nhiệm vụ của Đảng, của
nhân dân ta. * Hoạt động 2: - HS
III/ Tìm hiểu văn bản: - Đề chứng minh cho nhận định trình
1) Nghệ thuật lập luận của “ Dân ta … quý báu của ta”, tác bày ý
tác giả: giả đã đưa ra những dẫn chứng kiến.


2
Giáo án Ngữ văn lớp 7

- Lựa chọn và trình bày nào và sắp xếp theo trình tự như
dẫn chứng theo thứ tự thời thế nào?
gian (đoạn 2), dẫn chứng nêu - Trong bài văn, tác giả đã sử
toàn diện mọi tầng lớp con dụng những hình ảnh so sánh - HS
người, mọi hành động, việc nào? Nhận xét về tác dụng của đọc
làm cụ thể. Dẫn chứng đi từ biện pháp so sánh ấy?
bao quát đến cụ thể. - Đọc lại đoạn văn từ “… Đồng
- Bài văn sử dụng hình bào ta ngày nay” đến “…nơi lòng
ảnh so sánh sinh động, biện nồng nàn yêu nước” và hãy cho - HS
pháp liệt kê “Từ … đến” làm biết: thảo
cho bài văn với cách lập luận a) Câu mở đoạn và câu kết luận 
hùng hồn, thuyết phục. đoạn. Trình
b) Các dẫn chứng trong đoạn bày ý
này được sắp xếp theo cách nào? kiến
c) Các sự việc và con người theo
được liên kết theo mô hình: “Từ nhóm.
…đến” có mối quan hệ với nhau
như thế nào?
IV/Tổng kết: - Theo em nghệ thuật nghị luận
Học ghi nhớ/27 ở bài này có những đặc điểm gì - HS
nổi bật? (bố cục, chọn lọc dẫn trình
V/Luyện tập: chứng và trình tự đưa dẫn chứng, bày
- Viết đoạn văn hình ảnh so sánh)
* Hoạt động 3:
- Nêu những nét đặc sắc về nội
dung và nghệ thuật của bài văn.


3
Giáo án Ngữ văn lớp 7

 Đọc ghi nhớ /27


E-Hướng dẫn tự học:
1) Bài vừa học:
- Học thuộc ghi nhớ
- Thuộc đoạn văn: từ đầu … tiêu biểu của 1 dân tộc anh hùng.
- Viết đoạn văn theo lối liệt kê khoảng 4 – 5 câu có sử dụng mô
hình liên kết “ từ … đến”
2) Bài sắp học: Soạn bài: “Câu đặc biệt”
- Đọc kỹ bài.
- Trả lời câu hỏi SGK.
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản