TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA MẤT SỐ LIỆU

Chia sẻ: thuan_vn

B1. Xác định các tham số cần thiết cho việc tính toán. Có 3 loại tham số cần xác định - Kích thước lõi thép: Đường kính trong của lõi thép Stator Dt, chiều dài lõi thép stator L, bề dầy gông lõi thép stator bg, bề dầy răng stator br, tổng số rãnh stator. Hình dạng và kích thước rãnh Hình thang, hay hình chữ nhật Hình quả lê

Nội dung Text: TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA MẤT SỐ LIỆU

TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
3 PHA MẤT SỐ LIỆU
B1. Xác định các tham số cần thiết cho việc tính toán.
Có 3 loại tham số cần xác định
- Kích thước lõi thép: Đường kính trong của lõi thép Stator Dt, chiều
dài lõi thép stator L, bề dầy gông lõi thép stator bg, bề dầy răng stator
br, tổng số rãnh stator.
Hình dạng và kích thước rãnh
Hình thang, hay hình chữ nhật
Hình quả lê
- Các thông số về điều kiện thông gió và cấp cách điện. Các tham số
về sơ đồ ra dây và đấu dây cho động cơthuộc một trong các dạng sau:
Dạng ra 6 đầu: Đấu sao hay tam giác
Dạng ra 9 đầu: Đấu sao nối tiếp hay sao song song
Dạng ra 9 đầu: Đấu tam giác nối tiếp hay  tam giác song song
Dạng ra 12 đầu : Đấu theo một trong 4cách sau sao nối tiếp, sao song
song, tam giác nối tiếp, tam giác song song.
- Các tham số về điện
Công suất định mức Pđm
Điện áp định mức
B2: Phỏng định số cực 2p thích ứng với lõi thép động cơ
Gọi 2pmin là số cực nhỏ nhất ta có 2pmin = ( 0,4 : 0,5) Dt/bg
B3: Lập biểu thức quan hệ từ thông giữa một cực từ φ và mật độ từ
thông qua khe hở không khí B

Φ = α δ . τ .L.B δ
πDt
Với α δ = 0,07 : 0,715 là hệ số cung cực từ; τ =
2p
bước cực từ là diện tíchmặt cực từ
B4: Lập biểu thức quan hệ giữa mật độ từ thông qua gông lõi thép
stator Bg và mật độ từ thông qua khe hở không khí Bδ
α δ πDt
Bg = 2 p 2bg k c
Bδ với kc = 0,93 : 0,95 là hệ số ép chặt của lõi thép
B5: Lập biểu thức quan hệ giữa mật độ từ thông qua răng lõi thép
stator Br và từ thông qua khe hở không khí
πDt
Br = Zbr

B6: Lập bảng quan hệ giữa Br, Bg, Bδ
Tùy ý chọn giá trị của Bδ ta có giá trị của Br, Bg, tương ứng. Căn cứ
theo giới hạn tối đa cho phép của Br, Bg để tìm giá trị của Bδ sao cho
giá trị của Bg và Br không vượt các giá trị tối đa Bgmax = 1,4, Brmax = 1,5
B7: Chọn kết cấu cho dây quấn và hệ số dây quấn
  αd 
 sin  q 2 
    sin y 90 o 
Kdq = kr. kn =  αd

 τ


 q sin 2 
 
B8: Xác định tổng số vòng dây cho mỗi pha dây quấn
K EU dmpha
Npha = 4,44 fΦk dq
với KE là tỷ số giữa điện áp nhập vào mỗi pha dây
quấn so với sđđ cảm ứng trên bộ dây của mỗi pha. KE phụ thuộc vào
công suất động cơvà thường được cho theo quan hệ của diện tích mặt
từ.

Diện tích 15: 50 50- 100 100 - 150 150- 400 > 400
KE 0,75 – 0,86 0,86 – 0,9 0,9- 0,93 0,93 – 0,95 0,96 – 0,97

B9: Xác định tiết diện rãnh stator, chon hệ số lấp đầy, đường kính dây
quấn không kể cách điện.
Với hình thang
d1 + d 2
Sr = 2
h

Với rãnh quả lê
d1 + d 2  d   πd 21 
Sr = h − 2  +  
2  2   8 
 
nU r N b S cd
Hệ số lấp đầy Klđ = Sr
Trong đó n là số sợi chập, ur là số cạnh tác dụng chứa trong một rãnh,
Scd tiết diện một sợi dây kể cả cách điện
Một số tiêu chuẩn hệ số láp đầy
Hình dạng rãnh Loại dây quấn Kld
Hình thang hay hcn 2 lớ p 0,33 – 0,4
1 lớ p 0,36 – 0,43
Hình quả lê 2 lớ p 0,36 – 0,43
1 lớ p 0,33 – 0,48

K ld S r
Tiết diện dây kể cả cách điện Scd = nu r N b
Đường kính dây dcd = 1,128 S cd
B10: Chọn mật độ dòng điện và dòng điện định mức qua mỗi pha dây
quấn
J = 5,5 – 6,5
J = 6,5 – 7,5
πd 2
Idmpha = n. J 2a trong đó 2a là số mạch nhánh song song
4
B11 : Xác định chu vi khuôn và khối lượng dây quấn
Xác định hệ số KL chiều dài phần đầu nối dây tính giữa hai rãnh liên
tiếp
πγ ( Dt + hr )
KL = Z
Trong đó γ hệ số dãn dài đầu nối phụ thuộc vào số cực 2p

Số cực 2p 2 4 6 8 và lớn hơn 8
γ 1,27 – 1,3 1,33 – 1,35 1,5 1,7

Chu vi khuôn được tính theo công thức
CV = 2.(KL.y + L’)
Với y là bước bối dây, L’ = L +(5 – 10mn) chiều dài cạnh tác dụng
lồng vào rãnh
Tổng chiều dài cho mỗi pha dây quấn Lpha = CV.Nb
πd 2 −4
Khối lượng dây quấn Wdq = 1.1.(8.9 kg/dm ). 3. Lpha .n 3
. 10
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản