Tính toán thiết kế máy

Chia sẻ: Tan Lang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
275
lượt xem
101
download

Tính toán thiết kế máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tính toán thiết kế máy', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán thiết kế máy

 1. LỜI NÓI ĐẦU Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên toàn cầu nói chung và với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta nói riêng hiện nay đó là việt cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất. Nó nhằm tăng năng xuất lao động và phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó công nghiệp chế tạo máy công cụ và thiết bị đóng vai trò then chốt . Để đáp ứng nhu cầu này, đi đôi với công việc nghiên cứu,thiết kế nâng cấp máy công cụ là trang bị đầy đủ những kiến thức sâu rộng về máy công cụ và trang thiết bị cơ khí cũng như khả năng áp dụng lý luận khoa học thực tiễn sản xuất cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật là không thể thiếu được. Với những kiến thức đã được trang bị, sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo cũng như sự cố gắng cuả bản thân. Đến naynhiệm vụ đồ án máy công cụ được giao cơ bản em đã hoàn thành. Trong toàn bộ quá trình tính toán thiết kế máy mới " Máy tiện ren vít vạn năng "có thể nhiều hạn chế. Rất mong được sự chỉ bảo của các thầy giáo và cộng sự. Phần tính toán thiết kế máy mới gồm các nội dung sau: Chương I : Nghiên cứu máy tương tự -chọn máy chuẩn Chương II :Thiết kế máy mới Chương III : Tính toán sức bền chi tiết máy Chương IV :Thiết kế hệ thống điều khiển 1
 2. CHƯƠNG 1:NGHIÊN CỨU MÁY ĐÃ CÓ Có rất nhiều loại máy tiện như : máy tiện vạn năng,máy tiện Tự động ,nửa tự động,máy tiện chuyên môn hoá và chuyen dùng,máy tiện revonve .v.v... Tuy nhiên chúng ta chỉ xem xét các đặc tính kỹ thuật của một số loại máy tương tự máy T620. Bảng thống kê các đặc trưng kỹ thuật chính của máy cùng cỡ Đặc tính kỹ thuật Nhóm máy tham khảo 1K62 T620 T616 200 200 160 Chiều cao thân máy Khoảng cách 2 mũi tâm 1400 1400 750 Vật liệu gia công có đường 400 400 320 kính D lớn nhất Số cấp tốc độ Z 23 23 12 Tốc độ trục chính n min - n max 12,5-2000 12,5-2000 44-1980 Lượng chạy dao dọc 0,06-4,16 0,06-4,16 0,06-1,07 Lượng chạy dao ngang 0,027-0,52 0,035-2,08 0,04-0,78 Công suất trục chính(Kw) 10 10 4,5 Số cấp tiện trơn 42 42 Lực chạy dao lớn nhất 3530-5400 3530-5400 3000-8100 Khả năng cắt ren Ren quốc tế ( tp) 1—192 1—192 Ren Anh (n) 2—24 1—24 Ren Môđun (m) 0,5—48 0,5—48 Ren pit (Dp) 96--1 I/ CÁC XÍCH TRUYỀN ĐỘNG CỦA MÁY TIỆN T620 : 1._ Xích tốc độ quay của trục chính : Xích này nối từ động cơ điện có công suất N = 1 kw,số vòng quay n=1450 vòng/phút ,qua bộ truyền đai thang vào hộp tốc độ (cũng là hộp trục chính ) làm quay trục chính VII . Lượng di động tính toán ở hai đầu xích là : nđ/c (vòng/phút) của động cơ → ntc (vòng/phút) của trục chính. Từ sơ đồ động ta vẽ được lược đồ các con đường truyền động qua các trục trung gian tới trục chính như sau: 2
 3. li hî p m a s¸ t ®- ê ng truyÒn ng hÞ h c ®- êng q ua y thuËn tõ ®é ng c¬ ®- ê ng truyÒn tè c ®é thÊp ®- êng truyÒn tèc ®é c a o - Xích tốc độ có đường truyền quay thuận và đường truyền quay nghịch. Mỗi đường truyền khi tới trục chính bị tách ra làm đường truyền - Đường truyền trực tiếp tới trục chính cho ta tốc độ cao - Đườngtruyền tốc độ thấp đi từ trục IV-V-VI-VII Phương trình xích động biểu thị khả năng biến đổi tốc độ của máy 56 29 22 22 27 V VI 34 41 88 88 54 60 60 49 145 21 49 VII 1450(vg/ph). II III IV 260 55 51 38 60 39 38 40 Từ phương trình trên ta thấy: -Đường tốc độ cao vòng quay thuận có 6 cấp tốc độ 2x3x1= 6 -Đường tốc độ thấp vòng quay thuận có 24 cấp tốc độ 2x3x2x2x1= 24 Thực tế đường truyền tốc độ thấp vòng quay thuận chỉ có 18 tốc độ ,vì giữa trục IV và trục VI có khối bánh răng di trượt hai bậc có khả năng cho ta 4 tỷ số truyền 22 22 88 88 IV V VI 60 49 60 49 1 1 Nhìn vào phương trình thực tế chỉ có 3 tỷ số truyền 1, , 4 16 Như vậy đường truyền tốc độ thấp vòng quay thuận còn 18 tốc độ 2x3x3x1= 18 3
 4. Vậy đường truyền thuận có 18+6=24 tốc độ Bao gồm: tốc độ thấp từ n14n18 tốc độ cao từ n194n24 Về mặtđộ lớn ta thấy n18=n19.vậy trên thực tế chỉ có 23 tốc độ khác nhau 1 1 Các tỷ số truyền 1, , tạo nên ikđại dùng cắt ren khuếch đại 4 16 2._Xích chạy dao cắt ren và tiện trơn: a)Tiện ren: Máy tiện ren vít vạn năng T620 có khả năng cắt 4 loại ren : Ren Quốc tế (tp) Ren Mođuyn (m) Ren Anh (n) Ren Pitch (Dp) Khi cắt ren tiêu chuẩn xích truyền từ trục VII xuống trục VIII (hoặc qua ikđ rồi mới xuống trục VIII ),về trục IX qua cặp bánh răng thay thế vào hộp dao và trục vít me - Lượng di động tính toán ở 2 đầu xích là : Một vòng trục chính - cho tiện được một bước ren tp (mm) Để cắt được 4 loại ren máy có 4 khả năng điều khiển sau: + Cơ cấu bánh răng thay thế qua trục IX và trục X đảm nhận 2 khả năng (dùng 64 42 cặp bánh răng và ) 97 50 + Bộ bánh răng noóctông chủ động chuyển động từ trục IX qua li hợp C2 tới trục X làm quay khối bánh răng hình tháp xuống trục XI qua C3 tới trục XII đến trục XIV tới trục vít me + Noóctông bị động chuyển động từ trục X thông qua C2 mà đi từ cặp bánh răng 28 tới trục XI và 28-25-36 bánh răng hình tháp XII qua bánh răng 35 (không 36 truyền qua trục XV) xuống dưới 18-28-35-XIII tiếp tục truyền qua XIV-XV tới vít me + Để cắt được nhiều ren khác nhau trong cùng một loai ren trong hộp chạy dao của máy dùng khối bánh răng hình tháp 7 bậc và 2 khối báng răng di trượt - khi cắt ren trái trục chính giữ nguyên chiều quay cũ cần đổi chiều chạy dao ngược lại trong xích có cơ cấu đổi chiều nối giữa trục VIII và IX tới bánh răng đệm 28 Lược đồ cấu trúc động học hộp chạy dao i ®c¬ i gbéi 4 i tt i
 5. Từ cấu trúc động học xích chạy dao trên ta có phương trình tổng quát cắt ren như sau: 1vòng trục chính x icố định x ithay thế x icơ sở x igấp bội x tv = tp • Khi cắt ren Quốc tế (dùng cho các mối ghép) - lượng di động tính toán : 1vòng trục chính ∏ tp (mm) 42 - bánh răng thay thế , bánh noóctông chủ động 50 • Khi cắt ren Anh - lượng di động tính toán : 1vòng trục chính ∏ 25,4/n (mm) Trong đó n: số vòng quay trên 1 tấc anh 42 bánh răng thay thế , con đường 2bánh noóctông chủ động 50 Phương trình cắt ren Anh 60 42 42 35 28 28 36 35 28 1vòngtc(VII). (VIII). (IX). (X). . (XI) . (XII) . 60 42 50 38 35 25 z n 28 35 .I).igb.(XV).tv=tp • khi cắt ren môđuyn: (Dùng cho truyền động) - Lượng di động tính toán : 1vòng tc ∏ mπ (mm) 64 - Bánh răng thay thế , con đường 1 noóctông chủ động 97 - Phương trình xích động 60 42 64 z 25 1vgtc (VII). (VIII). (IX). (X) C2 n . (XI) C3 (XII).igb.(XV).12 = tp 60 42 97 36 28 • khi cắt ren Pitch: - Lượng di động tính toán : 1vòng tc ∏ 25,4.π/Dp (mm) 64 - Bánh răng thay thế , con đường 1 noóctông chủ động 97 • khi cắt ren khuyếch đại : Xích truyền không có gì thay đổi so với các xích trên mà chỉ thêm vào các tỉ số truyền khuyếch đại : 88 88 22 22 54 Ikđ = 1 vòng tc(VII). (VI). (V) VI 27 45 45 45 45 5
 6. khi tiện ren chính xác : yêu cầu xích truyền động ngắn nhất : 1 vòng tc(VII).icd.itt = tp b) Xích tiện trơn : - Chạy dao dọc : Từ trục bánh vít 28 (trục XVII ) qua cặp bánh răng 14/60 (bánh răng 60 lồng không) đóng ly hợp bánh răng thanh răng t=10 (m=3)xe dao chạy dọc hướng vào mâm cặp (chạy thuận)khi chạy dao lùi đường truyền từ trục XVIII xuống ly hợp qua bánh răng đệm 38 tới bánh răng 14/60 tới cặp bánh răng thanh răng 14/60làm bánh xe dao chạy lùi - Chạy dao ngang : Đường truyền giống như chạy dao dộc truyền theo nửa bên phải hộp chạy dao tới vít me ngang t=5 (mm) - Chạy dao nhanh : Máy có động cơ điện chạy dao nhanh N=1 kw, n =1410 vg/ph trực tiếp làm quay nhanh trục trơn XVI 3. _Một số cơ cấu đặc biệt : + Cơ cấu ly hợp siêu việt : Trong xích chạy dao nhanh và động cơ chính đều truyền tới cơ cấu chấp hành là trục trơn bằng hai đường truyèen khác nhau. Nên nếu không có ly hợp siêu việt truyền động sẽ làm xoắn và gẫy trục. Cơ cấu ly hợp siêu việtđược dùng trong nhữnh trường hợp khi máy chạy dao nhanh và khi đảo chiều quay cảu trục chính + Cơ cấu đai ốc mở đôi : vít me truyền động cho 2 má đai ốc mở đôi tới hộp xe dao . Khi quay tay quay làm đĩa quay chốt gắn cứng với 2 má sẽ trượt theo rãnh ăn khớp với vít me + Cơ cấu an toàn trong hộp chạy dao nhằm đảm bảo khi làm việc quá tải , được đặt trong xích chạy dao (tiện trơn)nó tự ngắt truyền động kh máy quá tải . II/ PHƯƠNG ÁN KHÔNG GIAN VÀ PHƯƠNG ÁN THỨ TỰ CỦA MÁY : Từ sơ đồ động của máy ta thấy rằng:Xích tốc độ được chia ra thành 2 đường truyền: đường truyền tốc độ thấp và đường truyền tốc độ cao . Phương án không gian của máy là: Z1 = 2 x 3 x 2 x 2 = 24 tốc độ Z2 = 2 x 3 x 1 = 6 tốc độ ⇒ Số tốc độ đủ là : Z = Z1 + Z2 = 24 + 6 = 30 tốc độ Phương án thứ tự của Z1 là: Z1đủ = 2[1] x 3[2] x 2[6] x 2[12] trong đó nhóm truyền 2[12] có ϕ12 = 1,2612 = 16 > 8 cho nên ta khắc phục bằng cách thu hẹp lượng mở như sau: Z1thu hẹp = 2[1] x 3[2] x 2[6] x 2[6] và số tốc độ bị trùng do thu hẹp lượng mở là : Zt = 12 – 6 = 6 tốc độ trùng. Để bù lại số tốc độ đã bị trùng ,người ta sử dụng thêm đường truyền thứ 2 : Z2 = 2[1] x 3[2] Như vậy, bằng cách tách thành 2 đường truyền đồng thời thu hẹp lượng mở thì người ta đã giải quyết vấn đề về lượng mở lớn hơn 8 (ϕXmax > 8 ) Số tốc độ của cả 2 đường truyền là 24 tốc độ nhưng trong thực tế thi máy này chỉ có 23 tốc độ và như thế tức là có 2 tốc độ nào đó trùng làm một. Ta có lưới kết cấu của 2 đường truyền như sau: 6
 7. I 2[1] 2[1] II 3[2] 3[2] III 2[6] 1[0] IV 2[6] V Từ sơ đồ động ta có thể biết được số răng và mô đun của từng bánh răng và như vậy ta có thể thiết lập lại đồ thị lưới vòng quay thực tế của hộp tốc độ III/ ĐỒ THỊ SỐ VÒNG QUAY THỰC TẾ CỦA MÁY T620 : a .Tính trị số ϕ : Ta có : nmin = 12,5 vòng/phút nmax = 2000 vòng/phút Z = 23 Tính công bội ϕ theo công thức ϕ = z −1 n max n min 2000 ⇒ ϕ = Z −1 = 1,26 12,5 Ta có các tỉ sổ truyền như sau : 51 - Từ trục II- III : i1 = ≈ 1,30 = ϕx1 ⇒ x1 ≈ 1,13 59 56 i2 = ≈ 1,65 = ϕx2 ⇒ x2 ≈ 2,17 34 21 - Từ trục III – IV : i3 = ≈ 0,38 = ϕx3 ⇒ x3 ≈ - 4,19 55 29 i4 = ≈ 0,62 = ϕx4 ⇒ x4 ≈ - 2,07 47 38 i5 = ≈ 1 = ϕx5 ⇒ x5 ≈ 0 38 22 - Từ trục IV – V : i6 = ≈ 0,25 = ϕx6 ⇒ x6 ≈ - 6 88 7
 8. 45 i7 = ≈ 1 = ϕx7 ⇒ x7 ≈ 0 45 22 - Từ trục V – VI : i8 = ≈ 0,25 = ϕx8 ⇒ x8 ≈ - 6 88 45 i9 = ≈ 1 = ϕx9 ⇒ x9 ≈ 0 45 27 - Từ trục VI – VII : i10 = ≈ 0,5 = ϕx10 ⇒ x10 ≈ - 3 54 65 - Từ trục VI – VII : i11 = ≈ 1,51 = ϕx11 ⇒ x11 ≈ 1,78 43 - Số vòng quay của động cơ : nm = 1440 vòng / phút 145 - Tỉ số truyền của bộ truyền đai : Iđ = = 0,5577 260 - Hiệu suất của bộ truyền đai : η = 0,985 ⇒ trị số vòng quay cuả trục đầu tiên của hộp tốc độ trên trục II : 145 nII = nđcơ x iđ x η = 1440 x x0,985 = 791 (vg/ph) 260 - Xác định vị trí đặt no trên đồ thị vòng quay : no = nII = 791 ≈ 800 = n19 Căn cứ vào ϕ và các giá trị xI đã tìm được ta có thể vẽ được đồ thị số vòng quay như sau b. Xác định độ xiên của các nhóm truyền : Theo công thức : i = ϕx với ϕ= 1,26 Nhóm truyền thứ nhất có hai tỷ số truyền : 51 i1 = =1,26x1 ⇒ x1 ≈ 1,13 39 56 i2= =1,26x2 ⇒ x2 ≈ 2,17 34 ⇒Tia i1 lệch sang phải 1 khoảng là : 1,33logϕ Tia i2 lệch sang phải 1 khoảng là : 2,17logϕ Lượng mở giữa hai tia [x] : ϕx= i1/i2= ϕ1,13/ϕ2.17 = ϕ,-1,04 = ϕx ⇒ [x] = -1.04 Nhóm truyền thứ 2 (từ trục II tới trục III) có 3 tỷ số truyền 21 29 38 i3= i4= i5 = 55 47 38 Tương tự như cách làm nhóm truyền 1 ta có : x3 ≈ - 4,19 ⇒ Tia i3 lệch sang trái 1 khoảng là : 4,19logϕ x4 ≈ - 2,07 ⇒ Tia i4 lệch sang trái 1 khoảng là : 2,07logϕ x5 = 0 ⇒ Tia i5 thẳng đứng Lượng mở [x] = [2] ứng với nhóm truyền khuếch đại: Nhóm truyền thứ 3 (từ trục III tới trục IV) có 2 tỷ số truyền 22 45 i6= i7 = 88 45 x6= - 6 ⇒ Tia i6 lệch sang trái 6 khoảng logϕ 8
 9. x7 =0 ⇒ Tia i7 thẳng đứng Nhóm truyền thứ 4 (từ trục IV tới trục V) có 2 tỷ số truyền 22 45 i8= i9 = 88 45 x8= -6 ⇒ Tia i8 lệch sang trái 6 khoảng logϕ x9 =0 ⇒ Tia i9 thẳng đứng Nhóm truyền gián tiếp (từ trục V tới trục VI) có1 tỷ số truyền 27 i10= 54 x10= - 3 ⇒ Tia i10 lệch sang trái 3 khoảng logϕ Nhóm truyền trực tiếp (từ trục III tới trục VI) có1 tỷ số truyền 65 i11= 43 x11= 1,78 ⇒ Tia i11 lệch sang phải 1 khoảng là 1,78logϕ c.Vẽ đồ thị vòng quay 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 d.Kết luận : Công thức động học cuả máy T620 PAKG chạy vòng 2x3x2x2x1= z1 PAKG chạy tắt2x3x1= z2 Số tốc độ đủ : z= z1+ z2 = 24+6 =30 Phương án thứ tự của z1 2 [1] . 3 [2] 2 [6] . 2 [12] Trong đó nhóm truyền 2 [12] có ϕ12=1,2612=16>8 không thoả mãn điều kiện 8 ≥ ϕmax Nên phải tạo ra hiện tượng trùng tốc độ như sau : Z1 thu hẹp = 2 [1] . 3 [2] 2 [6] . 2 [6] Số tốc độ trùng zx = 12- 6 =6 được bù lại bằng đường truyền thứ hai có phương án không gian PAKG: 2x3 PATT : 2 [1] . 3 [2] 1 [0] 9
 10. ở vận tốc khoảnh 630 vòng/phút thì hai tốc độ n18 ≈ n19 cho nên máy chỉ có 23 tốc độ. Các tốc độ thực tế không đúng như đã thiết kế mà nhỏ hơn 1 lượng nào đó tuy nhiên ta có thể chấp nhận được sai số đó. IV/ Bàn xe dao: Bàn xe dao sử dụng bộ truyền bánh răng-thanh răng cho việc chạy dao dọc,sử dụng bộ truyền vít me-đai ốc cho việc chạy dao ngang. Để chạy dao nhanh thì có thêm 1động cơ phụ 1KW , n = 1410 vòng/phút qua bộ truyền đai để vào trục trơn. Chương II THIẾT KẾ MÁY MỚI A.TÍNH HỘP TỐC ĐỘ I/ THIẾT LẬP CHUỖI SỐ VÒNG QUAY z=23 , nmin = 12,5 vòng/phút , công bội ϕ = 1,26 1._Chuỗi số vòng quay tuân theo quy luật cấp số nhân Công bội ϕ = z −1 n max n min Ta có ϕ = z-1 n max /12,5 = 1,26 Suy ra n max = 2000 vg/ph n1 = nmin = 12,5 vg/ph n2 = n1. ϕ n3 = n2. ϕ = n1. ϕ2 ................... n23 = n22. ϕ = n1. ϕ22 Công thức tính tộc độ cắt πdn V= m/ph 1000 Trong đó d- Đường kính chi tiết gia công (mm) n- Số vòng quay trục chính (vg/ph) 2._Tính số hạng của chuỗi số n 2000 Phạm vi điều chỉnh Rn = max = =160 n 12,5 min Công bội ϕ = 1,26 Số cấp tốc độ z = 23 Trị số vòng quay cơ sở thành lập từ trị soó vòng quay đầu tiên n1 = 12,5 vg/ph và nz = n1. ϕz-1 Lần lượt thay z = 1÷23 vào ta có bảng sau: 10
 11. Tốc độ Công thức tính n tính n tiêu chuẩn n1 nmin = n1 12.5 12.5 n2 n1.ϕ1 15,57 16 n3 n1.ϕ2 19,85 20 n4 n1.ϕ3 25,01 25 n5 n1.ϕ4 31,51 31,5 n6 n1.ϕ5 39,7 40 n7 n1.ϕ6 50,02 50 n8 n1.ϕ7 63,02 63 n9 n1.ϕ8 79,41 80 n10 n1.ϕ9 100,1 100 n11 n1.ϕ10 126,07 125 n12 n1.ϕ11 158,85 160 n13 n1.ϕ12 200,15 200 n14 n1.ϕ13 252,19 250 n15 n1.ϕ14 317,76 315 n16 n1.ϕ15 400,38 400 n17 n1.ϕ16 504,47 500 n18 n1.ϕ17 635,64 630 n19 n1.ϕ18 800,9 800 n20 n1.ϕ19 1009,14 1000 n21 n1.ϕ20 1271,5 1250 n22 n1.ϕ21 1602,11 1600 n23 n1.ϕ22 2018,65 2000 II/ SỐ NHÓM TRUYỀN TỐI THIỂU nmin/nmax= 1/4i i-Số nhóm truyền tối thiểu i=lg(nđcơ/nmin)/lg4=3,4 Vì số nhóm truyền là nguyên nên lấy i = 4 III/ PHƯƠNG ÁN KHÔNG GIAN Các phương án không gian 24x1 12x2 3x4x2 6x2x2 2x3x2x2 Dựa vào số nhóm truyền tối thiểu i=4 ta loại trừ các phương án không gian và lấy phương án không gian là 2x3x2x2 11
 12. Cách bố chí các bộ phận tổ hợp thành xích tỗc độ bố trí theo phương án hộp tốc độ và hộp trục chính vì máy có độ phức tạp lớn (z=23) công suất lớn N=10 kw 1.Dựa vào công thức z= p1. p2. p3. ....pj trong đó pj là tỷ số truyền trong một nhóm Ta có z = 24 = 2x2x3x2 = 2x2x2x3 = 3x2x2x2 = 2x3x2x2 Mỗi thừa số pj là 1 hoặc 2 khối bánh răng di trượt truyền động giữa 2 trục liên tục 2.Tính tổng số bánh răng của hộp tốc độ theo công thức Sz=2(p1+p2 +p3+...pj) - phương án không gian 2x2x2x3 có Sz=2(2+2+2+3) = 18 - phương án không gian 3x2x2x2 có Sz=2(2+2+2+3) = 18 - phương án không gian 2x3x2x2 có Sz=2(2+2+2+3) = 18 - phương án không gian 2x2x3x2 có Sz=2(2+2+2+3) = 18 3._Tính tổng số trục của phương án không gian theo công thức: Str = i +1 i- Số nhóm truyền động Str = 4+1 = 5 trục (pakg 2x2x3x2) 4._Tính chiều dài sơ bộ của hộp tốc độ theo công thức: L = Σb + Σf b- chiều rộng bánh răng f- khoảng hở giữa hai banh răng và khe hở để lắp mién gạt 5._Số bánh răng chịu mô men xoắn ở trục cuối cùng: PAKG : 3x2x2x2 2x2x2x3 2x2x3x2 2x3x2x2 Số bánh răng: 2 3 2 2 6. Các cơ cấu đặc biệt dùng trong hộp : ly hợp ma sát ,phanh 7. Lập bảng so sánh phương án bố trí không gian Phương án 3x2x2x2 2x2x3x2 2x3x2x2 2x2x2x3 Yếu tố so sánh 1.Tổng số bánh răng Sz 18 18 18 18 2. Tổg số trục Str 5 5 5 5 3. Chiều dàI L 19b + 18f 19b + 18f 19b + 18f 19b + 18f 4. Số bánh răng Mmax 2 2 2 3 5. Cơ cấu đặc biệt ly hợp ma sát ly hợp ma sát ly hợp ma sát ly hợp ma sát Kết luận : Với phương án và bảng so sánh trên ta thấy nên chọn phương án không gian 2x3x2x2 vì - Tỷ số truyền giảm dần từ trục đầu tiên đến trục cuối. Nhưng phải bố trí trên trục đầu tiên một bộ ly hợp ma sát nhiều đĩa và một bộ bánh răng đảo chiều -Số bánh răng phân bố trên các trục đều hơn PAKG 3x2x2x2 và 2x2x3x2 -Số bánh răng chịu mô men xoắn lớn nhất Mmax trên trục chính là ít nhất. 12
 13. Do đó để đảm bảo tỷ số truyền giảm từ từ đồng đều ,ưu tiên việc bố trí kết cấu ta chọn PAKG 2x3x2x2 IV/ PHƯƠNG ÁN THỨ TỰ (PATT) - Số phương án thứ tự q = m! m - Số nhóm truyền Với m = 4 ta có q = 4!= 24 Để chọn PATT hợp lý nhất ta lập bảng đẻ so sánh tìm phương án tối ưu • Bảng so sánh các phương án thứ tự Nhóm 1 TT Nhóm 2 TT Nhóm 3 TT Nhóm 4 TT 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 1 I II III IV 7 II I III IV 13 III I II IV 19 IV I II III [1][2][6][12] [3][1][6][12] [6][1][3][12] [12][1][3][6] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2 I III II IV 8 II III I IV 14 III II I IV 20 IV II I III [1][4][2][12] [2][4][1][12] [6][2][1][12] [12][2][1][6] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 3 I IV II III 9 II III IV I 15 III IV I II 21 IV III I II [1][8][2][4] [2][4][12][1] [4][8][1][2] [12][4][1][2] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 4 I II IV III 10 II I IV III 16 III I IV II 22 IV I III II [1][2][12][6] [3][1][12][6] [6][1][12][3] [12][1][6][3] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 5 I III IV II 11 II IV III I 17 III II IV I 23 IV II III I [1][4][12][2] [2][8][4][1] [6][2][12][1] [12][2][6][1] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 6 I IV III II 12 II IV I III 18 III IV II I 24 IV III II I [1][8][4][2] [2][8][1][4] [4][8][2][1] [12][4][2][1] xm 12 16 12 16 12 16 12 16 ax x ϕ 16 40,32 16 40,32 16 40,32 16 40,32 max Nhận xét :qua bảng trên ta thấy các phương án đều có ϕxmax>8 như vậy không thoả mãn điều kiện ϕxmax = ϕ i(p-1) ≤ 8 Do đó để chọn được phương án đạt yêu cầu ta phải tăng thêm trục trung gian hoặc tách ra làm hai đường truyền . Như vậy PATT I II III IV có ϕxmax = 1,2612 là nhỏ hơn cả theo máy chuẩn đã chọn thì phương án này là tốt hơn , có lượng mở đều đặn và tăng từ từ , kết cấu chặt chẽ, hộp tương đối gọn, lưới kết cấu cố hình rẻ quạt Cụ thể : PAKG 2 x 3 x 2 x 2 PATT I II III IV 13
 14. [x] [1] [2] [6] [12] xmax Để đảm bảo ϕ ϕxmax = 12 xuống ≤ 8 ta phải thu hẹp lượng mở tối đa từ ϕxmax = 6 Do thu hẹp lượng mở nên số tốc độ thực tế bị giảm . Ta có số tốc độ thực tế là Z1=Z - lượng mở thu hẹp = 24- 6 = 18 PATT bây giờ là: 2[1]x 3[8]x 2[6]x 2[6] Để bù lại số tốc độ trùng vì thu hẹp lượng mở ta thiết kế thên đường truyền tốc độ cao (đường truyền tắt ) PAKG đường trruyền này là Z2= 2x3x1= 6 tốc độ Vậy PAKG cuả hộp tốc độ là Z = Z1 + Z2= 24+6 =30 Do trùng 7 tốc độ (tốc độ cuối của đường truỳên tốc độ thấp trùng với tốc độ của đường truỳên tốc độ cao ) Nên số tốc độ thực của máy là : Z = 30 - 7 = 23 tốc độ Ta có lưới kết cấu của máy như sau : I 2[1] 2[1] II 3[2] 3[2] III 2[6] 1[0] IV 2[6] V n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11n12n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 n21 n22 n23 n24 V/ VẼ ĐỒ THỊ VÒNG QUAY Trị số vòng quay giới hạn no trên trục I được biến thiên trong khoảng no min ≤ no ≤ no max Tính theo các tỷ số truyền lớn nhất và tỷ số truyền nhỏ nhất kể từ trục chính đến trục đâù tiên i i n0min = nmax/ Π Umaxi ; n0max = nmin/ Π Umini 1 1 Trong đố i- chỉ số biểu thị nhóm truyền i Π Umaxi= Umax1. Umax2. . . Umaxi 1 14
 15. i Π Umini= Umin1. Umin2. . . Umini 1 Có thể lấy i Π Umaxi= Umax1. Umax2. . . Umaxi= 2 1 i Π Umini= Umin1. Umin2. . . Umini = 1/4 1 Vậy nomax= 12,5/(1/4)4 = 3200 vg/ph nomin= 2000/24 = 125 vg/ph Như vậy giới hạn no biến thiên trong khoảng 125 ≤ no ≤ 3200 • Để trục và bánh răng đầu vào của hộp chịu Mx kính thước nhỏ gọn . Thường đặt no ở các trị số no lớn . Vì như vậy sẽ gần vơí nđcơ. Hơn nữa no tới nmin của trục chính bao giờ cũng giảm nhiều hơn tăng Giả sử ta chọn no= n19= 800 vg/ph Khi đó iđtr= no/ nđcơ.ηđ= 800/1440.0,985 = 0,564 Theo máy chuẩn ta có iđtr = 145/260 = 0,56 Ta vẽ được đồ thị vòng quay của máy như sau nII = 800 II i2 i1 III i3 i4 i5 IV i6 i7 i9 i8 V i1 1 i1 0 VI VII 12,5 2000 VII- TÍNH TOÁN SỐ RĂNG CỦA CÁC NHÓM TRUYỀN TRONG HỘP TỐC ĐỘ 1- Tính nhóm truyền cố định từ trục động cơ đến trục thứ nhất Ta có : no = nđcơ. io. ηđ= 800 800 ⇒ io = = 0,584 1440.0,95 2- Tính số răng của nhóm truyền thứ nhất fx Theo công thức Zx= .EK Zx'= ∑Z - Zx f x +g x 15
 16. Trong đó : K là bội số chung nhỏ nhất của mọi tổng fx + gx ∑Z Tổng số răng trong cặp 5 f Ta có : i1= ϕ1= 1,261= = 1 có f1=5 g1 =4 và f1 + g1 = 4+5 = 9 4 g1 11 i2= ϕ2= 1,262= có f1=11 g1 =7 và f1 + g1 = 11+7 =18 7 Vậy bội số trung nhỏ nhất K = 18 Emin nằm ở tia i2 vì i2 tăng nhiều hơn i1. Khi đó bánh răng Zmin nằm ở tia thứ 2 là bánh răng bị động z min (f +g ) 17.18 Ta có : Emin= 2 2 = = 2,43 g 2 .K 7.18 Chọn Zmin =17 Lấy Emin=5 ta có ∑Z= EK =5.18 = 90 răng fx 5 Z1= .EK = .90 = 50 răng f x +g x 5+4 ' Z1 = ∑Z - Z1 = 90 - 50 = 40 răng fx 11 Z2 = .EK = .90 = 55 răng f x +g x 11 + 7 ' Z2 = ∑Z2 - Z2 = 90 - 55 = 35 răng 50 55 Kiểm tra tỷ số truyền: i1 = Z1/ Z1' = = 1,25 i2 = Z2/ Z2' = = 1,57 40 35 3- Tính số răng của nhóm truyền thứ hai 1 1 22 Ta có : i3= = = có f3=22 g3 =54 và f3 + g3 = 22 + 54 = 76 ϕ 4 4 1,26 54 1 1 30 I4 = = = có f4=30 g4 =46 và f4 + g4 = 30 + 46 = 76 ϕ 2 2 1,26 46 I5=1 có f5=1 g5 =1 và f5 + g5 = 1 + 1 = 2 Vậy bội số trung nhỏ nhất K = 76 Emin nằm ở tia i3 vì i3 giảm nhiều hơn i4. Khi đó bánh răng Zmin nằm ở tia thứ 2 là bánh răng chủ động Z (f +g ) 17.(22 + 54) Ta có : Emin= min 3 3 =
 17. fx 30 Z4= .EK = .76 = 30 răng f x +g x 30 + 46 ' Z4 = ∑Z - Z4 = 76 - 30 = 46 răng fx 1 Z5= .EK = .76 = 38 răng f x +g x 1+1 ' Z5 = ∑Z - Z5 = 76 - 38 = 38 răng 22 30 Kiểm tra tỷ số truyền : i3 = Z3/ Z3' = = 0,4 i4 = Z4/ Z4' = = 0,65 54 46 38 I 5 = Z 5 / Z5 ' = =1 38 4- Tính số răng của nhóm truyền thứ 3 Do kết cấu của hộp tốc độ nên ta chọn môđuyn khác nhau . Ta dùng hai loại môđuyn m6 và m7 .Điều kiện làm việc là: 2A = m6(Zi+Zi') = ∑Z6.m6 2A = m7(Zj+Zj') = ∑Z7.m7 Trong đó A- Khoảng cách trục ∑Z6 , ∑Z7- Tổng số răng của nhóm bánh răng có môđuyn m6 , m7 ∑Z6/∑Z7 =m7/m6 Chọn m6 = 2,5 1 1 Tìm ∑Z6bằng cách phân tích i6= Z6/ Z6' = 6 = ϕ 4 i7= Z7/ Z7' =1 với m7 = 3 ∑Z6/∑Z7 = m7/m6 = 2,5/3 = 9/11 hay ∑Z6 = 11K ∑Z7 = 9K 1 Với tỷ số truyền i6= , tổng số ∑Z6 phải là bội số chung của 5 do đó ta chọn K 4 = 10 1 Vậy ∑Z6= 11.10 = 110 răng i6= Z6/ Z6' = 4 Z6 + Z6' = 110 ' ⇒ Z6=∑Z6/5 = 110/5 = 22 răng ⇒ Z6'=∑Z6- Z6 = 110 - 22 = 88 răng Khoảng cách trục A là : A = m6. ∑Z6/2 = 2,5. 110/2 = 137 mm Do đó : ∑Z7= 9.10 = 90 răng i7= Z7/ Z7' =1 Z7 + Z7' = 90 ' ⇒ Z7=∑Z7/2 = 90/2 = 45 răng ⇒ Z7'=∑Z7- Z7 = 90 - 45 = 45 răng Khoảng cách trục A là : A = m7. ∑Z7/2 = 3. 90/2 = 135 mm Như vậy các tỷ số truyền i6 , i7 dủng bánh răng dịch chỉnh 22 1 45 Kiểm tra tỷ số truyền : i6 = Z6/ Z6' = = i7 = Z7/ Z7' = =1 88 4 45 17
 18. 6- Tính số răng của nhóm truyền thứ 4 Ta dùng hai loại môđuyn m8 và m9 .Điều kiện làm việc là: 2A = m8(Zi+Zi') = ∑Z8.m8 2A = m9(Zj+Zj') = ∑Z9.m9 Trong đó A- Khoảng cách trục ∑Z8 , ∑Z8- Tổng số răng của nhóm bánh răng có môđuyn m8 , m9 ∑Z8/∑Z9 =m9/m8 Chọn m8 = 2,5 1 1 Tìm ∑Z8bằng cách phân tích i8= Z8/ Z8' = 6 = ϕ 4 ' I9= Z9/ Z9 =1 với m9 = 3 ∑Z8/∑Z9 = m9/m8 = 2,5/3 = 9/11 hay ∑Z8 = 11K ∑Z9 = 9K 1 Với tỷ số truyền i8= , tổng số ∑Z8 phải là bội số chung của 5 do đó ta chọn K 4 = 10 1 Vậy ∑Z8 = 11.10 = 110 răng i8= Z8/ Z8' = 4 Z8 + Z8' = 110 ' ⇒ Z8=∑Z8/5 = 110/5 = 22 răng ⇒ Z8'=∑Z8- Z8 = 110 - 22 = 88 răng Khoảng cách trục A là : A = m8. ∑Z8/2 = 2,5. 110/2 = 137 mm Do đó : ∑Z9= 9.10 = 90 răng i9= Z9/ Z9' =1 Z9 + Z9' = 90 ' ⇒ Z9=∑Z9/2 = 90/2 = 45 răng ⇒ Z9'=∑Z9- Z9 = 90 - 45 = 45 răng Khoảng cách trục A là : A = m9. ∑Z9/2 = 3. 90/2 = 135 mm Như vậy các tỷ số truyền i8 , i9 dủng bánh răng dịch chỉnh 22 1 45 Kiểm tra tỷ số truyền : i8 = Z8/ Z8' = = i9 = Z9/ Z9' = =1 88 4 45 7- Tính số răng của nhóm truyền thứ 5 Ta dùng hai loại môđuyn m10 và m11 .Điều kiện làm việc là: 2A = m10(Zi+Zi') = ∑Z10.m10 2A = m11(Zj+Zj') = ∑Z11.m11 Trong đó A- Khoảng cách trục ∑Z10, ∑Z11- Tổng số răng của nhóm bánh răng có môđuyn m10 , m11 ∑Z10/∑Z11 =m11/m10 Chọn m10 = 4 1 1 Tìm ∑Z10bằng cách phân tích i10= Z10/ Z10' = 3 = ϕ 2 i11= Z11/ Z11' =ϕ2 =1,51 với m11 = 3 18
 19. ∑Z10/∑Z11 = m11/m10 = 3/4 hay ∑Z10 = 3K ∑Z11 = 4K 1 Với tỷ số truyền i10= ,tổng số ∑Z10 phải là bội số chung của 3 do đó ta chọn 2 K= 27 1 Vậy ∑Z10= 3. 27 = 81 răng i10= Z10/ Z10' = 2 Z10 + Z10' = 81 ' ⇒ Z10=∑Z10/3 = 81/3 = 27 răng ⇒ Z10'=∑Z10- Z10 = 81 - 27 = 54 răng Khoảng cách trục A là : A = m10. ∑Z10/2 = 4. 81/2 = 162 mm Do đó : ∑Z11= 3.27 = 108 răng i11= Z11/ Z11' =1,51 Z11 + Z11' = 108 ' ⇒ Z11=∑Z11/2,51 = 108/2,51 = 42 răng ⇒ Z11'=∑Z11- Z11 = 108 - 42 = 66 răng Khoảng cách trục A là : A = m11. ∑Z11/2 = 3. 108/2 = 162 mm Như vậy các tỷ số truyền i10 , i11 dủng bánh răng dịch chỉnh 27 1 66 Kiểm tra tỷ số truyền : i10 = Z10/ Z10' = = i11 = Z11/ Z11' = = 1,57 54 2 42 Từ các số liệu tính toán ở trên ta có bảng thống kê sau: I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z tính i 50 55 22 30 38 22 45 22 45 27 66 ' 40 35 54 46 38 88 45 88 45 54 42 z i z chuẩn i 51 56 21 29 38 22 60 22 49 27 65 ' 39 34 55 47 38 88 60 88 49 54 43 z i Kiểm nghiệm sai số vòng quay trục chính Ta có phương trình cân bằng xích động nt/c = nđ/cơ.ηđ.itđ z .z1 2 . . . . z1 z '2 ' Trong đó nđ/cơ = 1440 vg/ph ηđ = 0,985 145 ta chọn iđt = = 0,558 260 ⇒ nII tính = nđ/cơ.ηđ.iđt = 1440. 0,985. 0,558 = 791 vg/ph nlýthuyết = n19 = 800 vg/ph Tính sai số vòng quay theo công thức Δn = n t/c − ntÝnh .100% n t/c Trong đó nt/c - Số vòng quay tiêu chuẩn ntính - Số vòng quay tính toán theo phương trình xích độ Sai số [Δn] = 10( ϕ - 1) = 10( 1,26 - 1)= ±2,6% 19
 20. TT Phương trình xích động ntính nt/c Δn% 1 n . 50 . 22 . 22 . 22 . 27 12,59 12,5 - 0,72 II 40 54 88 88 54 2 55 22 22 22 27 nII. . . . . 15,82 16 1,13 35 54 88 88 54 3 50 30 22 22 27 nII. . . . . 20,15 20 - 0,76 40 46 88 88 54 4 55 30 22 22 27 nII. . . . . 25,33 25 - 1,33 35 46 88 88 54 5 50 38 22 22 27 nII. . . . . 30,9 31,5 1,9 40 38 88 88 54 6 55 38 22 22 27 nII. . . . . 39,85 40 0,4 35 38 88 88 54 7 50 22 22 45 27 nII. . . . . 50,35 50 0,7 40 54 88 45 54 8 55 22 22 45 27 nII. . . . . 63,3 63 - 0,5 35 54 88 45 54 9 50 30 22 45 27 nII. . . . . 80,6 80 - 0,76 40 46 88 45 54 10 55 30 22 45 27 nII. . . . . 101,3 100 - 1,3 35 46 88 45 54 11 55 38 22 45 27 nII. . . . . 123,6 125 1,12 35 38 88 45 54 12 55 38 22 45 27 nII. . . . . 156,4 160 2,3 35 38 88 45 54 13 50 22 45 45 27 nII. . . . . 201,4 200 - 0,7 40 54 45 45 54 14 55 22 45 45 27 nII. . . . . 253,2 250 - 1,3 35 54 45 45 54 15 50 22 45 45 27 nII. . . . . 322,4 315 - 2,3 40 54 45 45 54 16 55 22 45 45 27 nII. . . . . 405,3 400 - 1,3 35 54 45 45 54 17 50 38 45 45 27 nII. . . . . 494,4 500 1,1 40 38 45 45 54 18 50 22 66 nII. . . 633 630 - 0,5 40 54 42 19 55 22 66 nII. . . 795,8 800 0,5 35 54 42 20 50 30 66 nII. . . 1013,3 1000 - 1,3 40 46 42 21 55 30 66 nII. . . 1273,9 1250 - 1,9 35 46 42 22 50 38 66 nII. . . 1563,8 1600 2,2 40 38 42 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản