TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP LỰC

Chia sẻ: nhutthinh

Tính mạch từ a) Tính trụ: Tiết diện sơ bộ của trụ (T) được tính theo công thức sau: f SkT 2 4 π = Sf là công suất pha của máy biến áp một pha nên SBA = Sf k = 5÷6 là hệ số kinh nghiệm ta chọn k = 6

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản