TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP LỰC

Chia sẻ: nhutthinh

Tính mạch từ a) Tính trụ: Tiết diện sơ bộ của trụ (T) được tính theo công thức sau: f SkT 2 4 π = Sf là công suất pha của máy biến áp một pha nên SBA = Sf k = 5÷6 là hệ số kinh nghiệm ta chọn k = 6

Nội dung Text: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP LỰC

 

  1. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP LỰC Qua phần tính toán ở trên ta có số liệu sau: Ud = 26,5 (V) U2 = 16 U1 = 198(V) I2 = 32,65 Id = 40 (A) I. Tính công suất máy biến áp Ta có công suất biểu kiến của máy biến áp: SBA = U2.I2 = 16.36,65 = 586,4 VA Ta chọn SBA = 600 VA Dòng sơ cấp của máy biến áp: S 600 I1 = BA = = 3,03( A) U 1 198 II. Tính mạch từ a) Tính trụ: Tiết diện sơ bộ của trụ (T) được tính theo công thức sau: π T= k2 Sf 4 Sf là công suất pha của máy biến áp một pha nên SBA = Sf k = 5÷6 là hệ số kinh nghiệm ta chọn k = 6
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản