Tính từ trái nghĩa

Chia sẻ: tocxuxu

Trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng rất nhiều những tính từ trái nghĩa nhau. Ví dụ như: hot và cold, short và long. Chúng ta thử làm bài tập dưới đây để tìm hiểu một số các tính từ khác nhé.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản