Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tính từ trái nghĩa

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 3 trang

0
222
lượt xem
21
download

Trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng rất nhiều những tính từ trái nghĩa nhau. Ví dụ như: hot và cold, short và long. Chúng ta thử làm bài tập dưới đây để tìm hiểu một số các tính từ khác nhé.

Lưu

Tính từ trái nghĩa
Nội dung Text

  1. Tính từ trái nghĩa Trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng rất nhiều những tính từ trái nghĩa nhau. Ví dụ như: hot và cold, short và long. Chúng ta thử làm bài tập dưới đây để tìm hiểu một số các tính từ khác nhé. 1 - Tight: lose loose lous 2 - Safe: dangerous dangerously danger 3 - Interesting: boring funny
  2. silent 4 - Different: same some soft 5 - Sharp: dull smart bright 6 - Upper: lighter live lower 7 - Used: start
  3. new young 8 - Wide: large narrow fat 9 - Less: quiet more might 10 - Strong: wake weak week
Đồng bộ tài khoản