Tính từ trái nghĩa

Chia sẻ: tocxuxu

Trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng rất nhiều những tính từ trái nghĩa nhau. Ví dụ như: hot và cold, short và long. Chúng ta thử làm bài tập dưới đây để tìm hiểu một số các tính từ khác nhé.

Nội dung Text: Tính từ trái nghĩa

Tính từ trái nghĩa
Trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng rất nhiều những tính từ trái
nghĩa nhau. Ví dụ như: hot và cold, short và long. Chúng ta thử làm bài tập dưới
đây để tìm hiểu một số các tính từ khác nhé.

1 - Tight:
lose

loose

lous

2 - Safe:
dangerous

dangerously

danger

3 - Interesting:
boring

funny
silent

4 - Different:
same

some

soft

5 - Sharp:
dull

smart

bright

6 - Upper:
lighter

live

lower

7 - Used:
start
new

young

8 - Wide:
large

narrow

fat

9 - Less:
quiet

more

might

10 - Strong:
wake

weak

week
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản