TNXH lớp 1 - BÀI 13 : GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở

Chia sẻ: akura123

-Kể tên những công việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc. - Nêu ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở. - Có ý thức giữ vệ sinh chung. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 28,29. Phiếu bài tập. HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Hs kể một số đồ dùng trong gia đình và nêu ích lợi của chúng ? - Kiểm tra VBT....

Nội dung Text: TNXH lớp 1 - BÀI 13 : GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở

BÀI 13 : GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG
XUNG QUANH NHÀ Ở

I. MụC TIÊU :

-Kể tên những công việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu vệ sinh và
chuồng gia súc.

- Nêu ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.

- Có ý thức giữ vệ sinh chung.

II. Đồ DÙNG DạY HọC :

GV :Tranh SGK 28,29. Phiếu bài tập.

HS : Vở bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC :

1.Khởi động : ( 1phút) Hát

2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

-Hs kể một số đồ dùng trong gia đình và nêu ích lợi của chúng ?

- Kiểm tra VBT.

- Nhận xét đánh giá.

3.Bài mới :

a/ Giới thiệu : “Giũ sạch môi trường xung quanh nhà ở”

b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC

1 ph *Khởi động : Trò chơi “Bắt muỗi”

-GV hướng dẫn cách chơi. -Cả lớp cùng chơi.

14 ph *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK theo
cặp

Mục tiêu: Kể những việc làm để giữ
sạch sân vườn, khu vệ sinh, chuồng gia
súc.
-Quan sát thảo luận nhóm
-GV đính tranh 28,29 và nêu câu hỏi
đôi.
SGK.
-Đại diện trình bày.

-Nhận xét kết luận : Để đảm bảo cho sức

10 ph khoẻ và phòng tránh được bệnh tật,…

*Hoạt động 2 : Đóng vai.

Mục tiêu : Hs có ý thức giữ vệ sinh và
vận động gia đình cùng giữ vệ sinh.

-Y/C hs tự liên hệ môi trường xung
quanh nhà mình và kể cho cả lớp cùng
-Hs kể.
nghe.-Nhận xét khen ngợi.
4.Củng cố : (4 phút)

-Vì sao chúng ta cần giữ vệ sinh xung quanh nhà ở ?

-GD : Hs có ý thức giữ vệ sinh chung.

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)

-Nhận xét – Làm VBT.

-Rút kinh nghiệm:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
BÀI 14 : PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ


I. MụC TIÊU :

-Nhận biết một số thứ sử dụng trong gia đình có thể gây ngộ độc.

-Phát hiện được một số lý do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn
uống.

-Biết cách ứng xử khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc.

-Ý thức được những việc bản thân và người lớn trong gia đình có thể làm để
phòng tránh ngộ độc cho mình và cho mọi người.

II. Đồ DÙNG DạY HọC :

GV :Tranh SGK 30,31.

HS : Vở bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC :

1.Khởi động : ( 1phút) Hát

2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

-Hs kể một số việc làm để giữ vệ sinh nhà ở ?

- Kiểm tra VBT.

- Nhận xét đánh giá.

3.Bài mới :

a/ Giới thiệu : “Giũ sạch môi trường xung quanh nhà ở”

b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC

10 ph *Hoạt động 1 : Quan sát tranh và thảo
luận.

Mục tiêu: Biết một số thứ sử dụng
trong gia đình có thể gay ngộ độc. Biết
phát hiện một số lý do khiến ta có thể
ngộ độc qua đường ăn uống..

-Y/C hs kể những thứ có thể gây ngộ độc
qua đường ăn uống.

-GV ghi bảng.
-Hs kể.
-Gv nêu câu hỏi về cách phân biệt và sử
dụng một số thứ để không bị ngộ độc.

-Nhận xét kết luận : Một số thứ trong
-Thảo luận trả lời câu hỏi.
nhà có thể gây ngộ độc là,…

*Hoạt động 2 : Cần làm gì để phòng
tránh ngộ độc.

10 ph Mục tiêu : Hs có ý thức được những
việc bản thân và những người trong gia
đình có thể làm để phòng tránh ngộ
độc.

-Gv đính tranh 31 và nêu câu hỏi.
-Thảo luận nhóm đôi.

-Đại diện trình bày.
Kết luận : Để phòng tránh ngộ độc
trong nhà chúng ta cần,…
*Hoạt động 3 : Đóng vai

10 ph Mục tiêu : Hs biết cách ứng xủ khi bản
thân và người khác bị ngộ độc.

-Gv nêu tình huống.

-Các nhóm thảo luận đóng
-Nhận xét kết luận : Khi bị ngộ độc,… vai

-Trình bày trước lớp.
4.Củng cố : (4 phút)

-Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc ?

-GD : Hs biết phòng tránh ngộ.

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)

-Nhận xét – Làm VBT.

-Rút kinh nghiệm:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản