TNXH lớp 1 - BÀI 25 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN

Chia sẻ: akura123

Nhận dạng và nói tên được một số loài cây sông trên cạn. - Nêu được lợi ích của loài cây đó. - Hình thành và rèn luyện kỹ năng quan sát, mô tả. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 52,53. HS : Sưu tầm các loại cây có ở sân trường. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “Cây sống ở đâu?”. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. ...

Nội dung Text: TNXH lớp 1 - BÀI 25 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN

BÀI 25 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN


I. MụC TIÊU :

- Nhận dạng và nói tên được một số loài cây sông trên cạn.

- Nêu được lợi ích của loài cây đó.

- Hình thành và rèn luyện kỹ năng quan sát, mô tả.

II. Đồ DÙNG DạY HọC :

GV :Tranh SGK 52,53.

HS : Sưu tầm các loại cây có ở sân trường.

III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC :

1.Khởi động : ( 1phút) Hát

2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

-Kiểm tra lại kiến thức của bài “Cây sống ở đâu?”.

- Kiểm tra VBT.

- Nhận xét đánh giá.

3.Bài mới :

a/ Giới thiệu : “Một số loài cây sống trên cạn ?”

b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC

15 ph *Hoạt động 1 : Quan sát cây cối ở sân
trường, vườn trường và xung quanh
trường..

Mục tiêu: Hs hình thành kỹ năng quan
sát, mô tả, nhận xét.

-Gv cho hs quan sát ngoài hiện trường.
-Hs chia nhóm quan sát.
-Phân công nhóm quan sát theo khu vực
-Ghi lại vào phiếu hướng dẫn
quan sát.


-Gv ra hiệu lệnh cho hs vào lớp khi hết
-Đại diện nhóm mô tả lại các
thời gian quan sát.
điểm quan sát được.
-Gv khen ngợi nhóm quan sát tốt

10 ph *Hoạt động 2 : Làm việc với SGK

Mục tiêu : Hs nhận biết một số loài cây
sống trên cạn và lợi ích của chúng..

-Gv yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời
các câu hỏi SGK. -Thảo luận theo nhóm

-Đại diện một số nhóm trình
bày nội dung và trả lời câu
hỏi.


-Gv gọi một số hs chỉ và nói tên từng cây
-Hs trả lời các nhân.
trong hình.
-Gv yêu càu hs phân loại các loài cây
theo nhóm.

Kết luận : Có rất nhiều cây sống trên
cạn, Chúng là nguồn cung cấp thức ăn
cho người, động vật và ngoài ra chúng
còn nhiều lợi ích khác.

4.Củng cố : (4 phút)

-Cho hs nêu lại một số loại cây sống trên cạn và lợi ích của chúng.

-GD : Hs biết chăm sóc và bảo vệ cây cối.

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)

-Nhận xét tiết học. Xem lại bài.

-Sưu tầm thêm một số loài cây sống dưới nước để tiết sau tìm hiểu.

-Rút kinh nghiệm:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
BÀI 26 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN


I. MụC TIÊU :

-Nêu được tên và ích lợi của một số loại cay sống dưới nước. Phân biệt được
nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn ở đáy
nước.

-Hình thành và phát triển kỹ năng quan sát, nhận xét mô tả.

- Thích sưu tầm, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ cây cối

II. Đồ DÙNG DạY HọC :

GV :Tranh SGK 54,55.

HS : Sưu tầm các loại cây sống dưới nước.

III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC :

1.Khởi động : ( 1phút) Hát

2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

-Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Một số loài cây sống trên cạn”

- Kiểm tra VBT.

- Nhận xét đánh giá.

3.Bài mới :

a/ Giới thiệu : “Một số loài cây sống dưới nước ?”

b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC

15 ph *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK..

Mục tiêu: Hs nói tên và lợi ích của một
số loài cây sống dưới nước. Nhận biết
được nhóm cây sống,…

-Gv cho hs quan sát tranh và trả lời câu
hỏi SGK.
-Hs thảo luận nhóm đôi.
-Gv hướng dẫn hs tự đặt câu hỏi với
nhau.

-Đại diện nhóm trình bày.

-Gv đặt câu hỏi cho cả lớp. -Hs nêu.

-Gv kết luận : Trong số những loài cây
được giới thiệu trong SGK, thì….

10 ph *Hoạt động 2 : Làm việc với vật thật và
tranh ảnh được sưu tầm.

Mục tiêu : Hình thành kỹ năng quan
sát, mô tả, nhận xét. Thích sưu tầm và
bảo vệ cây.

-Gv yêu cầu chia nhóim nhỏ quan sát.

-Thảo luận theo nhóm

-Ghi lại những điều quan sát
được vào phiếu hướng dẫn.
-Gv hướng dẫn hs phân loại các loại cây
: cây sống trôi nổi, cây mọc sâu xuống
đáy hồ, ao,…-Gv nhận xét tuyên dương. -Đại diện nhóm trình bày..
4.Củng cố : (4 phút)

-Cho hs nêu lại một số loại cây sống trên cạn và lợi ích của chúng.

-GD : Hs biết chăm sóc và bảo vệ cây cối.

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)

-Nhận xét tiết học. Xem lại bài.

-Sưu tầm thêm một số loài cây sống dưới nước để tiết sau tìm hiểu.

-Rút kinh nghiệm:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản