TNXH lớp 1 - BÀI 25 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
405
lượt xem
47
download

TNXH lớp 1 - BÀI 25 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận dạng và nói tên được một số loài cây sông trên cạn. - Nêu được lợi ích của loài cây đó. - Hình thành và rèn luyện kỹ năng quan sát, mô tả. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 52,53. HS : Sưu tầm các loại cây có ở sân trường. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “Cây sống ở đâu?”. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TNXH lớp 1 - BÀI 25 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN

  1. BÀI 25 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN I. MụC TIÊU : - Nhận dạng và nói tên được một số loài cây sông trên cạn. - Nêu được lợi ích của loài cây đó. - Hình thành và rèn luyện kỹ năng quan sát, mô tả. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 52,53. HS : Sưu tầm các loại cây có ở sân trường. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “Cây sống ở đâu?”. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “Một số loài cây sống trên cạn ?” b/ Các hoạt động dạy học :
  2. TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC 15 ph *Hoạt động 1 : Quan sát cây cối ở sân trường, vườn trường và xung quanh trường.. Mục tiêu: Hs hình thành kỹ năng quan sát, mô tả, nhận xét. -Gv cho hs quan sát ngoài hiện trường. -Hs chia nhóm quan sát. -Phân công nhóm quan sát theo khu vực -Ghi lại vào phiếu hướng dẫn quan sát. -Gv ra hiệu lệnh cho hs vào lớp khi hết -Đại diện nhóm mô tả lại các thời gian quan sát. điểm quan sát được. -Gv khen ngợi nhóm quan sát tốt 10 ph *Hoạt động 2 : Làm việc với SGK Mục tiêu : Hs nhận biết một số loài cây sống trên cạn và lợi ích của chúng.. -Gv yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời các câu hỏi SGK. -Thảo luận theo nhóm -Đại diện một số nhóm trình bày nội dung và trả lời câu hỏi. -Gv gọi một số hs chỉ và nói tên từng cây -Hs trả lời các nhân. trong hình.
  3. -Gv yêu càu hs phân loại các loài cây theo nhóm. Kết luận : Có rất nhiều cây sống trên cạn, Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật và ngoài ra chúng còn nhiều lợi ích khác. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số loại cây sống trên cạn và lợi ích của chúng. -GD : Hs biết chăm sóc và bảo vệ cây cối. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Sưu tầm thêm một số loài cây sống dưới nước để tiết sau tìm hiểu. -Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
  4. BÀI 26 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN I. MụC TIÊU : -Nêu được tên và ích lợi của một số loại cay sống dưới nước. Phân biệt được nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước. -Hình thành và phát triển kỹ năng quan sát, nhận xét mô tả. - Thích sưu tầm, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ cây cối II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 54,55. HS : Sưu tầm các loại cây sống dưới nước. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Một số loài cây sống trên cạn” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “Một số loài cây sống dưới nước ?” b/ Các hoạt động dạy học :
  5. TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC 15 ph *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK.. Mục tiêu: Hs nói tên và lợi ích của một số loài cây sống dưới nước. Nhận biết được nhóm cây sống,… -Gv cho hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi SGK. -Hs thảo luận nhóm đôi. -Gv hướng dẫn hs tự đặt câu hỏi với nhau. -Đại diện nhóm trình bày. -Gv đặt câu hỏi cho cả lớp. -Hs nêu. -Gv kết luận : Trong số những loài cây được giới thiệu trong SGK, thì…. 10 ph *Hoạt động 2 : Làm việc với vật thật và tranh ảnh được sưu tầm. Mục tiêu : Hình thành kỹ năng quan sát, mô tả, nhận xét. Thích sưu tầm và bảo vệ cây. -Gv yêu cầu chia nhóim nhỏ quan sát. -Thảo luận theo nhóm -Ghi lại những điều quan sát được vào phiếu hướng dẫn. -Gv hướng dẫn hs phân loại các loại cây : cây sống trôi nổi, cây mọc sâu xuống
  6. đáy hồ, ao,… -Gv nhận xét tuyên dương. -Đại diện nhóm trình bày.. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số loại cây sống trên cạn và lợi ích của chúng. -GD : Hs biết chăm sóc và bảo vệ cây cối. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Sưu tầm thêm một số loài cây sống dưới nước để tiết sau tìm hiểu. -Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Đồng bộ tài khoản