Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10

Chia sẻ: thitkhotieu

Nhằm đảm bảo chức năng như thế, nút giao thông có thể được thiết kế thành các nút giao thông cùng mức hoặc nút giao thông khác mức. Tại các nút giao thông thường hay có biển báo hiệu giao thông, đèn điều khiển giao thông hoặc người điều khiển giao thông để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông đi qua.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản