tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Chia sẻ: detective07

Tờ khai đăng ký thuế TNCN

Nội dung Text: tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theoThông tư
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc số 84/2008/TT-BTC ngày
30/9/2008 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Mã số thuế
(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)
[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:
L Y T H A N H D U Y

[02]. Ngày tháng năm sinh: 1 5 - 0 3 - 1 9 8 7
ngày tháng năm
N [03]. Giới tính: [04]. Quốc tịch:.....Việt
Nam x ữ Nam ....
[05]. Số chứng minh nhân dân: 0 2 4 5 8 0 0 3 5
0 3 0 8 2 0 0 6
[05.1]. Ngày cấp
ngày tháng năm
[05.2]. Nơi cấp:........Công An Tp Hồ Chí Minh ......................................
[06]. Số hộ chiếu:
[06.1]. Ngày cấp:
ngày tháng năm
[06.2]. Nơi cấp: ....................................................................................................
[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:
[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:....82 tổ 4 khu phố 5 đường 339....
[07.2]. Xã, phường:..............................Phước Long B.........................................
[07.3]. Quận, huyện:......................................9......................................................
[07.4]. Tỉnh, thành phố:...Hồ Chí Minh...... [07.5]. Quốc gia: ..Việt Nam...........
[08]. Địa chỉ cư trú:
[08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:....... 82 tổ 4 khu phố 5 đường
339.........
[08.2]. Xã, phường:.......................... Phước Long B............................................
[08.3]. Quận, huyện:..................................... 9......................................................
[08.4]. Tỉnh, thành phố:................... Hồ Chí Minh...............................................
[09]. Điện thoại liên hệ:...........0909153887...........[10].Email:..duyvnct@yahoo.com…
[11]. Cơ quan thuế quản lý: .............................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về những nội dung đã khai./.
Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2009
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)
1
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản