Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Chia sẻ: longtuyenthon

Mẫu: 08-MST TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ Tên đơn vị: ........... Mã số thuế: ....... Địa chỉ trụ sở chính: ........ Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau: Chỉ tiêu Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới (1) (2) (3) Chỉ tiêu ....: ......... Chỉ tiêu ....: ......... Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác. Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp... Chương .. Loại.. Khoản ... ......, ngày.....tháng..... năm ...... LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ....

Nội dung Text: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ
Tên đơn vị: ...........
Mã số thuế: .......
Địa chỉ trụ sở chính: ........
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
Chỉ tiêu Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới
(1) (2) (3)
Chỉ tiêu ....:
.........

Chỉ tiêu ....:
.........
Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.
Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp... Chương .. Loại.. Khoản ...
......, ngày.....tháng..... năm ......
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản