Tờ khai về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
8
download

Tờ khai về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, Tờ khai về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, cơ sở giết mổ động vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ Số:....................../TKĐKVSTY-PKD Kính gửi: ..............……….…........……............................................ Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......……………......................................….….... …...... Địa chỉ giao dịch: ...................................................................................………...............….….... CMND số: ............................ Cấp ngày…..../….../….….. tại........................................................ Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….…..... Chúng tôi xin tự khai về điều kiện vệ sinh thú y đối với: CƠ SỞ KINH DOANH, SƠ CHẾ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT 1. Tên cơ sở: ................................................................................................................................... 2. Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..……..../ngày 3. Địa điểm và điều kiện cơ sở: ……..…………………….……….…….…………...…..……. - Đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt: (có bản sao kèm theo) - Có sơ đồ mặt bằng: (có bản sao kèm theo); Có bảng hiệu: - Có phòng tách biệt để sơ chế SPĐV: ; Diện tích: .......... m2 - Có phòng tách biệt để bảo quản SPĐV: ; Diện tích: .......... m2 - Có phòng tách biệt để hun xông, khử trùng SPĐV: ; Diện tích: ............... m2 - Có thiết bị khử trùng SPĐV: ; Loại thiết bị: .................................................... - Có nơi xử lý phế phẩm hoặc SPĐV không đảm bảo VSTY: ; Diện tích: .......... m2 - Có hệ thống thiết bị làm mát, thiết bị bảo quản lạnh đông: (tủ lạnh, kho lạnh, điều hòa, quạt thông gió, ...) Loại: .......................................; Số lượng: ........................ cái Loại: .......................................; Số lượng: ........................ cái Loại: .......................................; Số lượng: ........................ cái Loại: .......................................; Số lượng: ........................ cái
  2. - Tường nhà được lát gạch men trắng cao tối thiểu 2 mét: - Nền nhà không thấm, không trơn: - Có bàn cao trên 0,8 mét để sơ chế, đóng gói: 4. Vật dụng, thiết bị được làm bằng vật liệu không rỉ: 5. Nước sử dụng đảm bảo đầy đủ và đạt tiêu chuẩn VSTY: 6. Cán bộ và công nhân được trang cấp và sử dụng bảo hộ lao động thường xuyên: và được khám sức khỏe định kỳ: (có bản sao kèm theo) 7. Cơ sở được vệ sinh hàng ngày và thực hiện chế độ tiêu độc khử trùng định kỳ: 8. Có sổ sách theo dõi, cập nhật xuất nhập hàng ngày theo qui định: 9. Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại …………….……….. 10. Mục đích sử dụng: Tiêu thụ nội địa: ; Phục vụ xuất khẩu: 11. Các giấy tờ liên quan: .................................................................................................….......…….................................... .................................................................................................….......…….................................... .................................................................................................….......…….................................... 12. Thời gian hoạt động: Từ ngày.…….../…….../ …..…..... Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH Đăng ký tại ........................................... Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở Ngày .…...... tháng ....... năm ........... ………………..……… …………………….... TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ Thời gian kiểm tra:…… giờ, ngày......../....../ …...... (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Vào sổ đăng ký số ......…..... ngày......../....../ …...... KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản