Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

Chia sẻ: minhlong

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

Nội dung Text: Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

Mã tài liệu: HC – 12 – BM08
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0
CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08
Tờ trình xin phê duyệt
V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng

-Căn cứ: …………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………

- Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày của Tổng Giám
đốc Cty

Kính đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt cho sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng
như sau:


1. Họ và tên người đi công tác: ……….………………… chức danh: ……………………

……….…………………...chức danh: ……………...........

2. Được đi công tác bằng phương tiện: ……………………… hạng: ……………………........

3. Lý do: ……………………………………………………………………………………………

(Ban, phòng, đơn vị trình) Phê duyệt
Người trình Trưởng ban, phòng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản