Tờ trình xin thẩm định thiết kế cơ sở công trình: Trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: nhungmon

•Căn cứ Quyết định số 899 /QĐ.UBND, ngày 26 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án: " Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của cấp uỷ và chính quyền nhằm đẩy mạnh quá trình CNH - HĐH ở Nghệ An giai đoạn 2008 - 2010 và đến 2020". • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/20003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; • Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007......

Nội dung Text: Tờ trình xin thẩm định thiết kế cơ sở công trình: Trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ An

TRUNG TÂM KH -XHNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TT.KHXH & NV Vinh, ngày tháng năm 2008


TỜ TRÌNH XIN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ
HỘI VÀ NHÂN VĂN TỈNH NGHỆ AN.


Kính gửi: Sở xây dựng Nghệ An
• Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/20003 của Quốc
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
• Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ xây dựng
công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
công trình;
• Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
• Căn cứ Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 18/09/2007 của
UBND Tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư,
xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
• Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
• Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
công trình;
• Căn cứ Hệ thống các Tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng;
• Căn cứ Quyết định số 899 /QĐ.UBND, ngày 26 tháng 3 năm 2008 của
UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án: " Nghiên cứu khoa
học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các
chủ trương, chính sách của cấp uỷ và chính quyền nhằm đẩy mạnh
quá trình CNH - HĐH ở Nghệ An giai đoạn 2008 - 2010 và đến
2020",
1
Chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình với các nội dung chính
sau:
1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm khoa học xã hội & nhân văn tỉnh Nghệ
An.
2. Chủ đầu tư: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn - Số 75, đường
Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Địa điểm xây dựng: Đường Lý Tự Trọng , Phường Hà Huy Tập, thành
phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
4. Quy mô đầu tư :
Diện tích xây dựng bao gồm: Nhà làm việc có diện tích sàn: 2800m2; Gara
để xe diện tích sàn 30m2, cổng tường rào 140m. Rãnh thoát nước 90m. Sân
bê tông 625m.
Hạng mục Quy mô Giải pháp kỹ thuật
- Nhà làm việc Tổng diện tích Giải pháp kiến trúc
xây dựng: - Mặt bằng nhà được thiết kế theo dạng chữ
2800m sàn; nhật gồm 7 gian, kích thước phòng điển hình
Nhà 7 tầng (6.6x3,9)m; bước cột 3,9m; hành lang rộng
1,8m. Chiều cao tầng 1 là 3,6m; Chiều cao
tầng 2 là 3,6m, chiều cao nền 0,75m. Mái lợp
tôn màu xanh dày 0.47mm, xà gồ tôn dập
C80x40x4.5mm
Hoàn thiện: Nền, sàn lát gạch Granit
50x50x1cm. Trát tường VXM-M50, trát trần
VXM-M75, lăn sơn màu trắng, kết hợp sơn
màu Cafe sẫm. Cửa đi, cửa sổ bằng Panô gỗ
kính, khuôn đơn gỗ xoay. Hoa sắt cửa sổ bằng
thép vuông 12x12. Bậc cấp, bậc cầu thang mài
Granito, lan can hành lang xây tường kết hợp
sắt hộp 50x100.
Giải pháp kết cấu
- Móng cọc BTCT M300, Bê tông lót móng:
BT đá 4x6 M50 #. Móng tường xây đá hộc
VXM-M50;
- Phần thân dùng giải pháp cột, dầm, sàn đổ
2
BTCT-M300, đá 1x2 toàn khối, kết hợp vách
cứng BTCT chịu lực, tường thu hồi mái xây
gạch rỗng M75 Vữa XM M50#.
- Thép dùng cho công trình :
+Thép AII:(10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản