Tóan 1 - TIẾT 11 : LỚN HƠN – DẤU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
365
lượt xem
10
download

Tóan 1 - TIẾT 11 : LỚN HƠN – DẤU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”,dấu khi so sánh các số. -Kĩ năng: Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn. -Thái độ: Thích so sánh số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Các nhóm đồ vật phục vụ cho dạy học về quan hệ lớn hơn. Các tờ bìa ghi từng số 1, 2, 3, 4, 5 và tấm bìa ghi dấu . -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 11 : LỚN HƠN – DẤU

  1. TIẾT 11 : LỚN HƠN – DẤU > I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”,dấu > khi so sánh các số. -Kĩ năng: Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn. -Thái độ: Thích so sánh số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Các nhóm đồ vật phục vụ cho dạy học về quan hệ lớn hơn. Các tờ bìa ghi từng số 1, 2, 3, 4, 5 và tấm bìa ghi dấu >. -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1.Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút). 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)Bài cũ học bài gì ?. 1HS: ( Bé hơn –dáu < ). -Làm bài tập 2: Điền dấu< vào ô trống:( Gọi 3 HS lên bảng làm. Cả lớp làm bảng con). 1…2 ; 2…3 ; 3…4 4…5 ; 2…4 ; 3…5 -Nhận xét ghi điểm. Nhận xét KTBC:
  2. 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: Nhận biết quan hệ lớn hơn(12 phút) +Mục tiêu: Biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn” và dấu >. +Cách tiến hành: 1. Giới thiệu 2 > 1: GV hướng dẫn HS: - Quan sát bức tranh “con bướm” và “Bên trái có mấy con bướm?” ;“ Bên phải có mấy con trả lời câu hỏi của GV… bướm ?” -Vài HS nhắc lại“2 con bướm nhiều “2 con bướm có nhiều hơn 1 con bướm không?” hơn 1 con bướm ”. -Vài HS nhắc lại: “2 hình tròn nhiều +Đối với hình vẽ sơ đồ hỏi tương tự như trên. hơn 1 hình tròn”. GV giới thiệu : “2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm”;”2 hình tròn nhiều hơn 1 hình tròn”.Ta nói :” Hai lớn hơn một” và viết như sau:2 > 1 (Viết bảng 2 >1 và giới thiệu dấu > đọc là “lớn hơn”) 3HS đọc: “hai lơn hơn một”(đ t). GV chỉ vào 2 > 1 và gọi HS đọc: 2.Giới thiệu 3 > 2 : -HS nhìn vào 3 > 2 đọc được là: “ Ba
  3. + Quy trình dạy 3 > 2 tương tự như dạy 2 > 1. lớn hơn hai”. -HS đọc: “Ba lớn hơn một”… +GV có thể viết lên bảng :3 >1; 3 > 2 ; 4 > 2; 5 > 3,… Hướng dẫn HS nhận xét sự khác nhau của dấu < và dấu >( khác về tên gọi và cách sử dụng). Lưu ý: Khi viết dấu giữa hai số, bao giờ đầu nhọn cũng chỉ về số bé hơn. HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10phút). +Mục tiêu : Biết so sánh các số từ 1 đên 5 theo quan hệ bé hơn. +Cách tiến hành: -Hướng dẫn HS làm các bài tập . -Đọc yêu cầu:”Viết dấu >” -Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.) -HS thực hành viết dấu >. Hướng dẫn HS viết 1 dòng dấu >: GV nhận xét bài viết của HS. -Đọc yêu cầu: Viết (theo mẫu): -Bài 2: (Viết phiếu học tập). -HS làm bài rồi chữa bài. HD HS nêu cách làm :VD ở bài mẫu, phải so sánh số quả bóng bên trái với số quả bóng ở bên phải rồi viết kết quả so sánh: 5 > 3 ;… HS đọc: “Măm lớn hơn ba”…. Nhận xét bài làm của HS. -Bài 3: ( HS làm phiếu học tập). Hướng dẫn HS làm tương tự bài 2: Nhận xét bài làm của HS.
  4. -Bài 4: ( HS làm vở Toán ) HD HS làm bài: -HS đọc yêu cầu:Viết dấu >vào trống. HS làm bài và chữa bài. GV chấm và chữa bài: -HS đọc kết quả vừa làm. HOẠT ĐỘNG IV:Trò chơi” Thi đua nối nhanh” . (4 phút) +Mục tiêu : So sánh các số một cách thành thạo theo quan hệ lớn hơn.. +Cách tiến hành: -Nêu yêu cầu:Thi đua nối ô trống với số thích hợp. GV nhận xét thi đua. -2 đội thi đua. Mỗi đội cử 4 em thi nối tiếp, nối ô trống với số thích hợp.Đội HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) nào nối nhanh, đúng đội đó thắng. -Vừa học bài gì? Măm lớn hơn những số nào? Bốn lớn hơn những số nào?.… 4 Trả lời. -Chuẩn bị : Sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Luyện tập” RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Đồng bộ tài khoản