Tóan 1 - TIẾT 14 :LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
4
download

Tóan 1 - TIẾT 14 :LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Giúp HS củng cố về những khái niệm ban đầu về bằng nhau. So sánh các số trong phạm vi 5(với việc sử dụng các từ ” bé hơn”,” lớn hơn”, “ bằng nhau” và các dấu . =). -Kĩ năng :Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh hai số. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phụ. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 14 :LUYỆN TẬP

  1. TIẾT 14 :LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Giúp HS củng cố về những khái niệm ban đầu về bằng nhau. So sánh các số trong phạm vi 5(với việc sử dụng các từ ” bé hơn”,” lớn hơn”, “ bằng nhau” và các dấu . =). -Kĩ năng :Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh hai số. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phụ. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút). 2. Kiểm tra bài cũ:( 4 phút) Bài cũ học bài gì?(Bằng nhau, dấu = ) 1HS trả lời. Làm bài tập 3/23 :( Viết dấu >,
  2. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: (15 phút). Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. 1.Bài tập1: (8 phút) +Mục tiêu: Biết sử dụng dấu, = khi so sánh hai số. Đọc yêu cầu bài1:”Điền dấu,=”. +Cách tiến hành : HS Làm vở Toán. HS làm bài và chữa bài. Hướng dẫn HS: GV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS. +KL: Sau khi chữa bài, GV cho HS quan sát kết quả bài làm ở cột thứ ba rồi giúp HS nêu nhận xét : VD :” 2 bé hơn 3, 3 bé hơn 4, vậy 2 bé hơn 4”. -Bài 2: (7 phút). Làm phiếu học tập. +Mục tiêu: Giới thiệu về quan hệ lớn hơn bé hơn bằng nhau khi so sánh hai số. Đọc yêu cầu bài 2:”Viết (theo mẫu)”. +Cách tiến hành: HS làm bài và chữa bài. Hướng dẫn HS: HS đọc kết quả bài 2. GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS.
  3. +KL:3 > 2 ngược lại 2 < 3 ; 5 > 4 ngược lại 4 < 5 ; 3= 3, 5=5 (một số bằng chính số đó). HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 10 phút) Bài tập 3 :(Thi đua nối hình thích hợp để bằng nhau). +Mục tiêu: Củng cố về khái niệm bằng nhau. HS đọc yêu cầu bài 3:”Làm cho bằng +Cách tiến hành: nhau ( theo mẫu )”: HD HS quan sát bài mẫu gọi HS thử giải thích tại sao lại Giải thích bài mẫu. nối như hình vẽ(bài mẫu). (HS làm ở phiếu học tập). HD HS cách làm: HS làm bài rồi chữa bài : Nối và đọc kết quả. +KL:Sau khi HS nối phải yêu cầu HS nêu được 4 = 4, 5 = 5. GV nhận xét thi đua của hai đội. HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) -Vừa học bài gì? Trả lời (Luyện tập). -Xem lại các bài tập đã làm. Lắng nghe. -Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Luyện tập chung”. -Nhận xét tuyên dương.
  4. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản