Tóan 1 - TIẾT 2 : NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
316
lượt xem
20
download

Tóan 1 - TIẾT 2 : NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức:Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật. -Kĩ năng: Biết sử dụng từ “nhiều hơn”,” ít hơn”khi so sánh về số lượng. -Thái độ: Thích so sánh số lượng các nhóm đồ vật. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Một số nhóm đồ vật cụ thể.Phóng to tranh SGK. -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1.Sách Toán 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 2 : NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

  1. TIẾT 2 : NHIỀU HƠN, ÍT HƠN I.MỤC TIÊU: -Kiến thức:Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật. -Kĩ năng: Biết sử dụng từ “nhiều hơn”,” ít hơn”khi so sánh về số lượng. -Thái độ: Thích so sánh số lượng các nhóm đồ vật. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Một số nhóm đồ vật cụ thể.Phóng to tranh SGK. -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1.Sách Toán 1. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút). 2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút) Kiểm tra bộ đồ dùng học toán lơp 1. -HS lấy đồ dùng và nêu tên đồ dùng đó. (3 HS trả lời…) -Nhận xét KTBC: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: (15 phút) +Mục tiêu:Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật. +Cách tiến hành: 1.So sánh số lượng cốc và số lượng thìa.
  2. -GV dặt 5 cái cốc lên bàn,( nhưng không nối là năm). -GV cầm một số thìa trên tay(chưa nói là bốn). -Gọi HS: -Hỏi cả lớp : Còn cốc nào chưa có thìa? -Lên bàn đặt vào mỗi cốc một cái thìa +GVnêu khi đặt vào mỗi cốc một cái thìa thì vẫn còn -Trả lời và chỉ vào cốc chưa có thìa. một cốc chưa có thìa.Ta nói:”Số cốc nhiều hơn số thìa”. -3 HS nhắc lại… +GVnêu:Khi đặt vào mỗi cốc một cái thìa thì không còn thìa để đặt vào cốc còn lại.Ta nói:”Số thìa ít hơn số cốc”. -Gọi vài HS nhắc lại: 2.GV hướng đẫn HS quan sát từng hình vẽ trong bài học, giới thiệu cách so sánh số lượng của hai nhóm -3 HS nhắc lại. đối tượng như nhau. -2 HS nêu: “Số cốc nhiều hơn số thìa” -VD:(Ta nối một nắp chai vối một cái chai. Nối một củ rồi nêu:” Số thìa ít hơn số cốc”. cà rốt vớí một côn thỏ…) +Nhóm nào có đối tượng bị thừa ra thì nhóm đó có số lượng nhiều hơn, nhóm kia có số lượng ít hơn. -GV hướng dẫn:
  3. HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi: “Nhiều hơn, ít hơn” -HS thực hành theo từng hình vẽ của (10 phút) bài học, HS có thể thực hành trên các -GV đưa hai nhóm đối tượng có số lượng khác nhau. nhóm đối tượng khác (So số bạn gái với số bạn trai. Hình vuông với hình tròn…) -GV nhận xét thi đua. HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) -Vừa học bài gì? -HS thi đua nêu nhanh xem nhóm nào -Về nhà tập so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật. có số lượng nhiều hơn nhóm nào có -Chuẩn bị: sách Toán, hộp đồ dùng học Toán để học số lượng ít hơn. bài:”Hình vuông, hình tròn”. -Nhân xét, tuyên dương. -Trả lời: “ Nhiều hơn, ít hơn”. -Lắng nghe.
  4. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản