Tóan 1 - TIẾT 24 : LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
6
download

Tóan 1 - TIẾT 24 : LUYỆN TẬP CHUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Củng cố về thứ tự của mỗi trong dãy các số từ 0 đến 10. -Kĩ năng : So sánh các số trong phạm vi 10, sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định. Nhận biết hình đã học. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3, 4. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 24 : LUYỆN TẬP CHUNG

  1. TIẾT 24 : LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Củng cố về thứ tự của mỗi trong dãy các số từ 0 đến 10. -Kĩ năng : So sánh các số trong phạm vi 10, sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định. Nhận biết hình đã học. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3, 4. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút). 2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút) Bài cũ học bài gì? (Luyện tập chung) 1HS trả lời. Làm bài tập 4/40 :(Viết các số 6, 1, 3, 7, 10.) (1 HS nêu yêu cầu). a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: … b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: … (2 HS viết bảng lớp- cả lớp làm bảng con). GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  2. HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: (15 phút). Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. +Mục tiêu: Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10. Sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định. So sánh các số trong phạm vi 10. +Cách tiến hành : *Bài tập1/42: HS làm phiếu học tập. Đọc yêu cầu bài1:” Điền số”. Hướng dẫn HS 2HS làm bài. Chữa bài: HS đọc: 0, 1, 2 ; 1, 2, 3 ; 8, 9, 10 ; 0, 1, 2, 3, 4 ; 8, 7, 6, 5. GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS. *Bài 2/42:Cả lớp Làm vở Toán 1. -Đọc YC bài 2” Điền dấu , =” Hướng dẫn HS viết: 2 HS thực hành viết dấu ơ bảng lớp. Cả lớp làm vở Toán. GV chấm điểm, nhận xét bài viết của HS. *Bài3/42: 3HS làm bảng lớp, cả lớp bảng con. -1HS đọc yêu cầu:”Điền số”. 3HS làm bài rồi chữa bài:HS đọc: +KL: GV củng cố: Số liền trước số 1 là số 0. Số liền sau 0 < 1 ; 10 > 9 ; 3 < 4 < 5 . số 9 là số 10. Số ở giữa số 3 và số 5 là số 4. GV nhận xét bài làm của HS. HS nghỉ giải lao 5’
  3. *Bài 4/42 : 2HS làm bảng lớp, CL làm ở bảng con. HS đọc yêu cầu bài 4:… HS làm bài, chữa bài : Đọc kết quả. a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 6, 8, 9. GV nhận xét kết quả HS làm. b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 4 phút) 9, 8, 6, 5, 2. + Mục tiêu: Nhận dạng và tìm số hình đã học. +Cách tiến hành: Bài 5/42: (HS thi đua tìm số hình đã học). GV vẽ hình ( như SGK) lên bảng cho HS tìm trên hình đó có mấy hình tam giác. HS đọc yêu cầu bài 5:”Xếp hình theo Cả lớp lấy 2 hình tam giác ra xếp để có hình tam giác mẫu”: thứ 3. HS 2 đội thi đua trả lời. Khi chữa bài HS chỉ vào từng hình tam GV nhận xét thi đua của hai đội. giác để nhận ra có tất cả 3 hình tam giác : tam giác (1), (2) và tam giác tạo bỡi HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) (1),(2). -Vừa học bài gì? -Xem lại các bài tập đã làm. Trả lời (Luyện tập chung). -Chuẩn bị: Sách Toán 1, vở Toán để học bài: “Làm bài Lắng nghe. Kiểm tra”.
  4. -Nhận xét tuyên dương. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản