Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5

Chia sẻ: akura123

Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. -Kĩ năng: Biết đọc, viết, đếm các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1. Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5. -Thái độ: Thích đếm số từ 1 đến 5. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Các nhóm 1; 2; 3 ; 4; 5 đồ vật cùng loại. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn một trong...

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5

TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5

I.MỤC TIÊU:

-Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3, số 4, số 5.

-Kĩ năng: Biết đọc, viết, đếm các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.

Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự mỗi số trong dãy số 1,
2, 3, 4, 5.

-Thái độ: Thích đếm số từ 1 đến 5.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Các nhóm 1; 2; 3 ; 4; 5 đồ vật cùng loại. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn
một trong các số 1; 2; 3; 4; 5. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã vẽ sẵn ( 1 hoặc 2, 3, 4,
5chấm tròn),

-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1.Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).

2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

GV nêu các nhóm có 1 đến 3 đồ vật.CL viết số tương ứng lên bảng con. 2HS viết
bảng lớp.

GV giơ 1, 2, 3 ; 3, 2, 1 ngón tay.3 HS nhìn số ngón tay để đọc số( một, hai, ba;
ba, hai, một).

Nhận xét ghi điểm.Nhận xét KTBC:
3.Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).

HOẠT ĐỘNG II: (10 phút)Giới thiệu từng số 4, 5

+Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 4, số 5.

Biết đọc số, đếm số từ 1 đến 5, từ 5 đến1.

+Cách tiến hành:

- Bước1: GV hướng dẫn HS Quan sát bức ảnh có một ngôi nhà, có
hai ô tô,ba con ngựa,

Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. GV chỉ
tranh và nêu:(VD: Có một ngôi nhà...) HS nhắc lại: “Có một ngôi nhà”…

-Bước 2: GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm chung
của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng bốn.GV chỉ
tranh và nêu : có bốn bạn trai,có bốn cái kèn, bốn
chấm tròn, bốn con tính… đều có số lượng ìà bốn. Ta
viết như sau…( viết số 4 lên bảng).

HS quan sát chữ số 4 in,chữ số4 viết,
đều đọc là:” bốn”.(cn-đt)
-Bước 3: GV hướng dẫn HS nhận ra đặt điểm chung
của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng năm.GV
chỉ tranh và nêu: có năm máy bay, năm cái kéo, năm
chấm tròn, năm con tính… Ta viết như sau…( viết số
5 lên bảng).


-HS quan sát chữ số 5 in và chữ số 5
-GV hướng dẫn HS. viết, đều đọc là:” năm”.

-Chỉ vào hình vẽ các cột hình lập
phương để đếm từ 1 đến 5, rồi đọc
ngược lại. Làm tương tự với các ô
vuông để thực hành đếm từ 1 đến 5, rồi
đọc ngược lại.

-GV hướng dẫn Điền số còn thiếu vào ô trống.( 2 em

Nhận xét cách trả lời của HS. lên bảng điền).

HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10phút).

+Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng các nhóm
có 1; 2; 3;4 ;5 đồ vật và thứ tự của các số 1; 2; 3; 4, 5.

+Cách tiến hành:

-Hướng dẫn HS làm các bài tập .

-Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.)

GV hướng dẫn HS cách viết số:

GV nhận xét chữ số của HS. Đọc yêu cầu:Viết số 4, 5

-Bài 2: (Viết phiếu học tập). HS thực hành viết số.Nhận xét bài làm của HS. Đọc yêu cầu:Viết số vào ô trống .

-Bài 3: ( HS làm bảng con). HS làm bài.Chữa bài.

Hướng dẫn HS: HS điền số còn thiếu theo thứ tự vào ô
tróng.
Nhận xét bài làm của HS.

HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi (5 phút) HS làm bài rồi chữa bài.
+Mục tiêu: Nhận biết số lượng nhanh.

+Cách tiến hành:

-Nêu yêu cầu:Thi đua nối nhóm có một số đồ vật với
nhóm có số chấm tròn tương ứng rồi nối với số tương
ứng.
HS 2 đội mỗi đội cử 4 em thi nối tiếp
GV nhận xét thi đua.
nối nhóm đồ vật với chấm tròn rồi nối
HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) chấm tròn với số.

-Vừa học bài gì? HS đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1.

-Chuẩn bị : Sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để 3Trả lời.
học bài: “Luyện tập”.

Nhận xét tuyên dương.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản