TOÁN ( 32) - BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2 CHỮ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
272
lượt xem
45
download

TOÁN ( 32) - BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2 CHỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Nhận biết biểu thức có chứa 2 chữ , giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ - Biết cách tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ. Đồ dùng dạy học : -Đề bài toán ví dụ chép sẵn trên bảng phụ -Gv vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống ở các cột ). Hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy 1 Kiểm tra bài cũ Gọi 2 hs nêu cách thử lại phép cộng - 2 hs trả lời và cách thử lại phép trừ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN ( 32) - BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2 CHỮ

  1. TOÁN ( 32) BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2 CHỮ SỐ I Mục tiêu: -Nhận biết biểu thức có chứa 2 chữ , giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ - Biết cách tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ II Đồ dùng dạy học : -Đề bài toán ví dụ chép sẵn trên bảng phụ -Gv vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống ở các cột ) III Hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ Gọi 2 hs nêu cách thử lại phép cộng - 2 hs trả lời và cách thử lại phép trừ 2 Bài mới : 2.1 Giới thiệu bài :Giờ toán hôm nay , chúng ta sẽ được làm quen với biểu thức có chứa 2 chữ và thực hiện tính giá trị của biểu thức theo các giá trị -Hs đọc đề :Hai anh em câu cá , anh cụ thể của chữ. câu được ……. con cá , em câu được
  2. 2.2 Giới thiệu biểu thức có chứa 2 ……….con cá.Cả hai anh em câu chữ được ……….con cá? a. Biểu thức có chứa 2 chữ : +lấy số cá của anh cộng với số cá của em - Yêu cầu hs đọc ví dụ + Hai anh em câu được 3 + 2 con cá -Gv hỏi : Muốn biết cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá ta làm thế nào ? -Hs nêu số con cá của 2 anh em - Gv treo bảng số và hỏi : Nếu anh trong từng trường hợp. câu được 3 con cá và em câu được 2 -Hai anh em câu được a + b con cá con cá thì hai anh em câu được mấy con cá ? - Gv viết 3 vào cột Số cá của anh và viết 2 vào cột Số cá của em, viết 3 + 2 vào cột Số cá của 2 anh em - Thực hiện tương tự với các trường - Hs trả lời : a + b = 5 hợp còn lại - Gv nêu vấn đề : nếu anh câu được - Hs tìm từng giá trị của biểu thức a con cá , em câu được b con cá thì trong từng trường hợp số cá hai anh câu được là bao nhiêu con? -Hs : Ta thay các số vào chữ a,b rồi thực hiện tính giá trị của biểu thức . -Gv giới thiệu: a + b được gọi là biểu thức có chứa 2 chữ . Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a +b
  3. -Lưu ý hs : Biểu thức có chứa 2 chữ Tính giá trị của biểu thức luôn có dấu phép tính và 2 chữ, có Biểu thức c + d thể có hoặc không có phần số. a.Nếu c= 10 và d= 25 thì giá trị của b.Giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ biểu thức - Gv hỏi và viết bảng ;Nếu a = 3 và b c +d là : = 2 thì c + d =10 +25 = 35 a+b bằng bao nhiêu ? -Hs: Nếu c= 10, d= 25 thì giá trị của -Gv nêu : Khi đó ta nói 5 là một giá biểu thức trị của biểu thức a + b c + d là 35 - Gv làm tương tự với các giá trị khác của a và b -Gv hỏi : Khi biết giá trị cụ thể của avà b ,muốn tính giá trị của biểu 3hs làm bảng , cả lớp làm vở thức ta làm thế nào? Ta tính được một giá trị của biểu thức 2.3 Luyện tập a- b Bài 1 - Yêu cầu hs nêu yêu cầu của bài tập -Hs đọc đề bài - Yêu cầu hs đọc biểu thức trong bài -1Hs trả lời , sau đó làm bài - Hs nghe giảng - 1Hs làm bảng , cả lớp làm vở - Sau khi chữa bài xong, gv hỏi lại:Nếu c = 10 và d= 25 thì giá trị -Hs đọc đề bài , sau đó một em làm
  4. của biểu thức c + d là bao nhiêu? bảng, cả lớp làm bảng Tương tự với các trường hợp khác -GV nhận xét và cho điểm Bài 2 -Yêu cầu hs đọc bài sau đó tự làm bài - Hướng dẫn hs chấm chữa -Gv hỏi : Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được gì? Bài 3 - Gv treo bảng số như phần bài tập sgk - Yêu cầu hs nôi dung các dòng trong bảng - Gv : Khi thay giá trị a và b vào biểu thức , ta chú ý thay 2 giá trị a, b ở cùng 1 cột -Yêu cầu hs làm bài -GV yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng Bài 4 -Gv tiến hành như bài 3
  5. - Yêu cầu đổi chéo vở chấm 3. Củng cố , dặn dò - Yêu cầu hs cho ví dụ về biểu thức có chứa 2 chữ - Yêu cầu hs tìm ví dụ về giá trị của biểu thức - Nhận xét các ví dụ của hs - Tổng kết tiết học
Đồng bộ tài khoản