TOÁN (33) - TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

Chia sẻ: grandic

- Nhận biết được tính chất giao hoán của phép cộng - Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng đểthử phép cộng và giải các bài toán có liên quan. Đồ dùng dạy học Bảng phụ có kẻ bảng số có nội dung như sau : a b a+b b +a 20 30 350 250 1208 2764

Nội dung Text: TOÁN (33) - TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

TOÁN (33)

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG


I Mục tiêu:

- Nhận biết được tính chất giao hoán của phép cộng

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng đểthử phép cộng và giải các
bài toán có liên quanII Đồ dùng dạy học

Bảng phụ có kẻ bảng số có nội dung như sau :

a 20 350 1208

b 30 250 2764

a+b

b +a
III Các hoạt động dạy và học :

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1 Kiểm tra bài cũ

Yêu cầu hs cho ví dụ về biểu thức
chứa 2 chữ

và cho 1ví dụ về giá trị của biểu
thức
- Hs đọc bảng số
2 Bài mới :
-3 hs lên bảng thực hiện,mỗi em làm
2.1 Giới thiệu bài :Nêu mục tiêu của
một cột
giờ học
- Hs : Cả hai biểu thức đều có giá trị
2.2 Giới thiệu tính chất giao hoán
là 50
của phép cộng

- Gv treo bảng số
a +b luôn bằng b + a
- Gv : Hãy so sánh giá trị của biểu
- Hs đọc : a + b = b +a
thức a + b và
- Mỗi tổng đều có 2 số hạng a , b
biểu thức b+ a khi a = 20 và b= 30
nhưng vị trí các số hạng khác nhau
- Tương tự cho 2 trường hợp còn lại
- Ta được tổng b + a
-Vậy giá trị của biểu thức a + b luôn
- Không thay đổi
như thế nào so với giá trị của biểu
thức b + a ? - Hs đọc thành tiếng

- Gv : Ta có thể viết : a + b = b + a - Mỗi hs nêu kết quả 1 bài

- GV : Em có nhận xét gì về các số
hạng trong hai tổng a + b và b + a - Vì ta đã biết 468 + 379 = 847

- Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a Tương tự cho các trường hợp còn lại
+ b ta được gì ?
- Viết số hoặc chữ thích hợp vào
-Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a chỗ chấm
+ b thì giá trị của tổng này có thay
- Viết 48 để có 48 + 12 = 12 + 48. vì
đổi không?
khi đổi chỗ các số hạng của tổng 48
- Yêu cầu hs đọc lại kết luận trong + 12 được 12 + 48 thì tổng không
sgk thay đổi

2.3 Luyện tập; - ! hs làm bảng , cả lớp làm vở

Bài 1 Yêu cầu hs đọc đề , sau đó nối 1 hs làm bảng , cả lớp làm vở
tiếp nhau nêu kết quả của các phép
- Vì khi đổi chỗ các số hạng thì tổng
tính cộng trong bài
không thay đổi .
- Vì sao em lại khẳng định 379 + 468
- Vì 2 tổng 2975 + 4017 và 4017+
= 874
3000 có
Bài 2 :
Chung một số hạng 4017 , nhưng số
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? hạng kia là 2975< 3000 nên ta có

- Gv viết bảng :48 + 12 = 12+ ….. 2975 + 4017 < 4017 + 3000

- Gv : Em viết gì vào chỗ chấm ?Vì - Hs giải thích
sao

- Yêu cầu hs tiếp tục làm bài
- Hai hs nhắc lại trước lớp


Bài 3 : Yêu cầu hs tự làm bài
Gv chữa bài và hỏi : Vì sao không
cần thực hiện phép cộng mà có thể
điền dấu bằng (=)vào chỗ chấm ?

- Vì sao không thực hiện phép tính
mà có thể điền dấubé hơn vào chỗ
chấm ?- Gv hỏi với trường hợp khác

3 Củng cố , dặn dò :

Yêu cầu hs nhắc lại công thức và qui
tắc của tính chất giao hoán của phép
cộng

-Tổng kết giờ học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản