TOÁN 4 - SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
205
lượt xem
14
download

TOÁN 4 - SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết so sánh các só có nhiều chữ sốbbằng cách so sánh các chữ số với nhau, so sánh các chữ số ở cùng một hàng với nhạu -Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các nhóm các số có nhiều chữ số. -Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số ,số bé nhất , lớn nhất có sáu chữ số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN 4 - SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 )

  1. SINH HO T L P I -/SƠ K T TU N : + Nh n xét tu n qua :H c sinh i h c úng gi , chuyên c n .Trong gi h c tham gia phát bi u xây d ng bài t t như em :Dung, Thuý Vy, H Y n….. + Tham gia y các công tác i. +Th c hi n t t h i tr ng vì môi trư ng xanh s ch p. + Truy bài u gi t t . II- /NH NG ƯU I M VÀ T N T I Ưu i m: + L p tr t t trong gi h c + Th c hi n t t vi c truy bài u gi : + Ghi chép bài và làm bài y . + Tham gia tích c c m i ho t ng c a trư ng ,c a l p T nt i: + V n còn vài em chưa nghiêm túc trong gi h c như em : Thành, Nam, Cư ng, Vi n… + Còn nói chuy n và làm vi c riêng trong gi h c như em : ông. Thành, cư ng, Trí.
  2. + Chưa t giác v sinh sân trư ng như em : Th c , Hưng Nam. III- /BI N PHÁP KH C PH C : Thư ng xuyên nh c nh ,nh ng em vi ph m vi t ki m i m L p phó lao ng kĩ lu t phân công các t tham gia lao ng . IV -/PHƯƠNG HƯ NG TU N N: - Phân công tr c c u thang - Nh c nh HS tham gia h c b i dư ng u - Ki m tra sách v c a em Duy, ông, B o. - Ki m tra v sinh cá nhân : móng tay , áo qu n C l p. V -/BÀI HÁT : - Hát các bài hát c a i
  3. SINH HO T L P I -/SƠ K T TU N : + Nh n xét tu n qua :H c sinh i h c úng gi , chuyên c n .Trong gi h c tham gia phát bi u xây d ng bài t t ….. + Tham gia y các công tác i. +Th c hi n t t h i tr ng vì môi trư ng xanh s ch p. + Truy bài u gi t t . II- /NH NG ƯU I M VÀ T N T I Ưu i m: + L p tr t t trong gi h c + Th c hi n t t vi c truy bài u gi : + Ghi chép bài và làm bài y . + Tham gia tích c c m i ho t ng c a trư ng ,c a l p + Ý th c v sinh m ôi tr ư ng t t. T nt i: + V n còn vài em chưa nghiêm túc trong gi h c như em : Vi n,Cư ng chưa ti n b trong gi h c.… + Còn nói chuy n và làm vi c riêng trong gi h c như em : ông . Anh.
  4. III- /BI N PHÁP KH C PH C : Thư ng xuyên nh c nh ,nh ng em vi ph m vi t ki m i m L p phó lao ng kĩ lu t phân công các t tham gia lao ng . IV -/PHƯƠNG HƯ NG TU N N: - Phân công tr c c u thang - Nh c nh HS tham gia h c b i dư ng u - Ki m tra v sinh cá nhân : móng tay , áo qu n c l p. V -/BÀI HÁT : - Hát các bài hát c a i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản