Toán(40) - GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

Chia sẻ: grandic

Giúp hs: - Có biểu tượng về góc nhọn, góc tù, góc bẹt. -Biết dùng ê-keđể nhận dạng góc nào là góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Đồ dùng dạy học: -Ê-ke(cho gv và cho hs). -Bảng phụ vẽ các góc: góc nhọn, góc tù, góc bẹt . Tg Hoạt động của thầy 1 . Kiểm tra bài cũ: Gọi hs nhắc lại các cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . 2 Bài mới : 2.1 Giới thiệu bài : - Nhiều hs trả lời Hoạt động của trò -...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Toán(40) - GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

Toán(40)

GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸTI. Mục tiêu: Giúp hs:

- Có biểu tượng về góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

-Biết dùng ê-keđể nhận dạng góc nào là góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

II. Đồ dùng dạy học:

-Ê-ke(cho gv và cho hs).

-Bảng phụ vẽ các góc: góc nhọn, góc tù, góc bẹt .


Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò


1 . Kiểm tra bài cũ:

Gọi hs nhắc lại các cách giải bài - Nhiều hs trả lời

toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

của chúng .

2 Bài mới :

2.1 Giới thiệu bài :
- Gv hỏi : Chúng ta đã được học góc - Góc vuông.

gì ?

-Gv: Trong giờ học hôm nay, chúng

ta sẽ làm quen vớí góc nhọn, góc tù ,

góc bẹt .

2.2 -Giới thiệu góc nhọn, góc tù ,

góc bẹt ;

a) Giới thiệu góc nhọn:

-Gv treo bảng phụ vẽ góc nhọn và

nói: “Đây là góc nhọn”. Đọc là : “ - Hs đọc góc nhọn đỉnh O,

góc nhọn đỉnh O, cạnh OA, OB” cạnh OP , OQ


- Gv vẽ một góc nhọn khác và yêu

cầu hs đọc

P
O Q - Góc nhọn < Góc vuông

-Gv cho hs nêu ví dụ thực tế về góc

nhọn
- Gv áp e- ke vào góc nhọn như

hình vẽ trong sgk để hs quan sát rồi

hỏi : Em hãy so sánh góc nhọn và

góc vuông ?

b) Giói thiệu góc tù ( theo các bước

tương tự như trên )

c ) Giới thiệu góc bẹt ( tương tự như

trên )

Lưu ý : Nếu xác định điểm I trên

cạnh OC, điểm K trên cạnh OD ( +Góc đỉnh A cạnh AM,AN và

của góc bẹt đỉnh O , góc đỉnh D; cạnh DV,DU là

cạnh OC, OD), ta có 3 điểm I,O, K các góc nhọn.

thẳng hàng. +Góc đỉnh B; cạnh BP,BQ và

góc đỉnh O; cạnh OG, Ohlà các

góc tù.

+Góc đỉnh C; cạnh CL,CK là
2. Thục hành :
góc vuông.
Bài 1: Yêu cầu HS nhận biết được
+Góc đỉnh E; cạnh EX,EY là
góc nào là góc nhọn, góc tù, góc
góc bẹt.
vuông, góc bẹt. -HS dùng ê ke kiểm tra góc và

báo cáo kết quả :

Hình tam giác ABC có ba góc

nhọn.

Hình tam giác DEG có một

góc vuông.

Hình tam giác MNP có một
Bài 2: GV hướng dẫn HS dùng ê ke
góc tù.
để kiểm tra các góc của từng hình
-HS trả lời theo yêu cầu.
tam giác trong bài.
-GV nhận xét, có thể yêu cầu HS

nêu tên từng góc trong mỗi hình tam

giác và nói rõ đó là góc nhọn, góc

vuông hay góc tù ?

3. Củng cố ,dặn dò:
-GV tổng kế t giờ học ,dặn HS ôn

bài và chuẩn bị bài sau .
Toán tc ( 15)

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II Mục tiêu :

- Ôn tập về các phép tính cơ bản trên số tự nhiên .

- Ôn tập đọc , viết , so sánh số tự nhiên .

- Giải toán về tìm số trung bình cộng.

II Các hoạt động dạy - học :


Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò


1 . Kiểm tra bài cũ :

Gv nêu yêu cầu của tiết học

2 Hướng dẫn hs luyện tập

Bài 1 : Đặt tính rồi tính

5836+ 7284 9416 + 8352

287 x 6

6503- 3264 7641 +859
365 x7 - Hs làm bảng con

- Gv lần lượt cho hs làm bảng con,

đồng thời theo dõi , giúp đỡ hs yếu .

Bài 2 :

a)Đọc số: 700 836 , 75 511 602 , 900

370 200
- Hs cả lớp nhận xét bạn đọc
b) Cho biết giá trị của chữ số 7 trong

mỗi số
-hs viết trên bảng con
- Gv viết bảng từng số , chỉ định hs

đọc , yêu cầu cả lớp nhận xét .

- Cho hs viết giá trị của chữ số 7

trong từng số . - Một em làm bảng , cả lớp

làm vở
Bài 3 : Viết số :

- Nhận xét bài làm của bạn
a) Chín triệu ba trăm hai mươi
trên bảng
nghìn năm trăm mười sáu :

b) Mười hai nghìn triệu

c) Gồm 3 triệu , 3 chục nghìn , 3
trăm.

Bài 4 : Tóm tắt ;

Khối 4 tham gia lao động trồng cây, Lớp 4/1 : 35 cây

kết quả như sau :Lớp 4/1trồng được
Lớp 4/2, 4/3 : mỗi lớp
35 cây, lớp 4/2 và 4/3 trồng bằng
trồng 30 cây
nhau và mỗi lớp trồng được 30 cây
Lớp 4/4 : ít hơn 4/1là
.Lớp 4/4 trồng ít hơn lớp 4/1 là 10
10 cây
cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng
- Trung bình mỗi lớp trồng ?
được bao nhiêu cây?
cây
-Yêu cầu hs đọc đề , tóm tắt bài toán
Giải
rồi giải

Số cây lớp 4/2 trồng được :

35 – 10 = 25 (cây)

Số cây cả 4 lớp trồng được :

35 + 30 +30 + 25= 120 (

cây )

Trung bình mỗi lớp trồng
3 Củng cố , dặn dò : Nhận xét tiết
được :
học , dặn dò hs về nhà ôn tập . 120 : 4 = 30 ( cây)

Đáp số : 30 cây
Toán tc ( 16)

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II Mục tiêu :

-Rèn kỹ năng thực hiện phép tính chia trên số tự nhiên

- Củng cố về đổi đơn vị đo .

- Củng cố kỹ năng tính giá trị của biểu thức có chứa chữ

- Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

II Các hoạt động dạy và học :


Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò


1 Kiểm tra bài cũ : Nêu cầu của giờ học
2 Hướng dẫn hs luyện tập

Bài 1 : Đặt tính rồi tính :

4692 :6 3255 :7 5624 :8 - Hs thực hiện trên bảng

con
Bài 2 : Điền số vào chỗ trống :

3 kg 20 g = g ; ¼ thế kỷ =

năm - Một hs làm bảng , lớp

làm vở
5 tấn 50 kg = kg ; 2tạ 40 kg =

yến

1/ 3 giờ = phút ;7100kg =

tấn yến

- Gọi hs nêu lại mối quan hệ giữa các

đơn vị đo khối lượng và giữa các đơn

vị đo thời gian.

- Hướng dẫn hs chấm chữa.

Bài3 :
- Hs làm vở , một em làm
Tính giá trị của biểu thức :
bảng
a) 2 x a + b với a = 27 , b = 18
b) m + 3 x n với m = 16, n = 21

- Tiến hành như bài 2

Bài 4 :Một lớp có sĩ số 37 hs . Số học

sinh trai nhiều hơn số học sinh gái 5

bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh
- Hai hs làm bảng , mỗi
trai , bao nhiêu học sinh gái ?
hs làm một cách , cả lớp
- Yêu cầu hs đọc đề
làm vở

- Hướng dẫn hs vẽ sơ đồ đoạn thẳng ,

yêu cầu hs biễu diễn trên sơ đồ nôi

dung bài toán .

Tóm tắt :

?

HS trai

37 hs

HS gái ? 5hs
Số học sinh gái của lớp đó ;

Số học sinh trai của
( 37 – 5 ) : 2 = 16 ( gái)
Số hs trai của lớp đó : lớp đó :

37 – 16 = 21( trai) ( 37 + 5 ) : 2 = 21 (

trai)
Đáp số : 21 trai , 16 gái

Số hs gái của lớp đó :
- Hướng dẫn hs chấm chữa, hs làm làm

theo cách nào thì nhận xét bài trên bảng 37 – 21 =16

theo cách đó (gái)

3 Củng cố dặn dò : yêu cầu hs về nhà Đáp số : 21 trai ,

ôn lại hai cách giải bài toán tổng hiệu 16 gái
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản