TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ

Chia sẻ: tutkkt

PHẦN A: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHỦ ĐỀ 1: MA TRẬN 1. ĐỊNH NGHĨA Ma trận là một bảng gồm nhiều số được sắp xếp thành m dòng và n cột. Dưới đây là mô tả của ma trận tổng quát.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản