TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân bằng biến đổi để đưa về phép chia các số tự nhiên. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Bảng quy tắc chia một số tự nhiên cho một số Rèn học sinh chia nhanh, chính xác. Giáo dục học sinh yêu thích môn học. thập phân trong SGK. + HS: Bài soạn.

Nội dung Text: TOÁN CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

TOÁN
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN
CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được cách chia một số tự
nhiên cho một số thập phân bằng biến đổi để đưa về phép
chia các số tự nhiên.

2. Kĩ năng: Rèn học sinh chia nhanh, chính xác.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng quy tắc chia một số tự nhiên cho một số
thập phân trong SGK.

+ HS: Bài soạn.

III. Các hoạt động:

T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH
1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Học sinh sửa bài nhà . - Học sinh sửa bài.

- Giáo viên nhận xét và cho - Lớp nhận xét.
1’ điểm.

3. Giới thiệu bài mới:

30’ Chia một số tự nhiên cho
một số thập phân.
15’ Hoạt động cá nhân, lớp.
4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh hình thành
cách chia một số tự nhiên
cho một số thập phân bằng
biến đổi để đưa về phép
chia các số tự nhiên.

Phương pháp: Đàm thoại,
thực hành, động não.
- Học sinh tính bảng con
- Giáo viên hướng dẫn học (mặt 1)
sinh hình thành quy tắc 1. 25 : 4
 Ví dụ: bài a (25  5) : (4  5)
(mặt 2)

- So sánh kết quả bằng nhau

4,2 : 7

(4,2  10) : (7  10)

- So sánh kết quả bằng nhau

37,8 : 9

(37,8  100) : (9 
100)

- So sánh kết quả bằng nhau
- Giáo viên chốt, ghi quy - Học sinh nêu nhận xét qua
tắc 1 (SGK) lên bảng. ví dụ.

 Số bị chia và số chia
nhân với cùng một số tự

- Giáo viên nêu ví dụ 1 nhiên  thương không thay
57 : 9,5 = ? m đổi.

57 : 9,5 = (57  10) : (
9,5  10) - Học sinh thực hiện cách
57 : 9,5 = 570 : 95 nhân số bị chia và số chia

• Thêm một chữ số 0 bằng cho cùng một số tự nhiên.

chữ số ở phần thập phân 57 : 9,5
của số chia rồi bỏ dấu phẩy 570 9,5
ở số chia và thực hiện chia
0 6 (m)
như chia số tự nhiên.
57 : 9,5 = 6 (m)

6  9,5 = 57 (m)
- GV nêu ví dụ 2
- Học sinh thực hiện cách
nhân số bị chia và số chia
99 : 8,25 cho cùng một số tự nhiên.

99 : 8,25
990 8,25
1650 12
000


- Học sinh nêu kết luận qua
10’
- Giáo viên chốt lại quy tắc 2 ví dụ.
– ghi bảng.

Hoạt động cá nhân, lớp.

 Hoạt động 2: Hướng dẫn
học sinh thực hành cách chia
một số tự nhiên cho một số
thập phân bằng biến đổi để
đưa về phép chia các số tự
nhiên.

Phương pháp: Thực hành, - Học sinh đọc đề.
động não. - Học sinh làm bài.
 Bài 1: - Học sinh sửa bài.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh đọc đề – Cả lớp
đọc thầm.
 Bài 2: - Học sinh làm bài.

- Học sinh sửa bài.

- So sánh kết quả

32 : 0,1 và 32 : 10
• Rút ra nhận xét: Số thập

- Giáo viên chốt lại. phân 0,1  thêm một chữ
số 0 vào bên phải của số đó.
- Chia nhẩm một số thập
phân cho 0,1 ; 0,01 ; 0,001 - Học sinh đọc đề.

- Cả lớp đọc thầm.

 Bài 3: - Phân tích tóm tắt.

0,8 m : 16 kg

5’ 0,18 m : ? kg

- Học sinh làm bài.

- Học sinh sửa bài.

- Cả lớp nhận xét.


1’ Hoạt động cá nhân.
 Hoạt động 3: Củng cố

Phương pháp: Đàm thoại, - Học sinh nêu
thực hành.
- Tính
- Cho học sinh nêu lại cách
135 : 1,35  0,01
chia số tự nhiên cho số thập
phân.5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài nhà 2, 3/ 70

- Dăn học sinh chuẩn bị bài
trước ở nhà.

- Chuẩn bị: Luyện tập.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản