TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Hình thành công thức tính diện tích hình thoi. - Nhớ và biết vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập liên quan. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh ghi nhớ, vận dụng công thức để tính S hình thoi nhanh chính xác. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Chuẩn bị bảng phu, các mảnh mà hình dạng như - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. hình vẽ trong SGK, kéo cắt. + HS: Chuẩn bị giấy kẻ ô vuông, thước, kéo cắt. ...

Nội dung Text: TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

TOÁN:
DIỆN TÍCH HÌNH THOI.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Hình thành công thức tính diện tích hình
thoi.

- Nhớ và biết vận dụng công thức tính diện tích hình
thoi để giải các bài tập liên quan.

2. Kĩ năng: - Rèn học sinh ghi nhớ, vận dụng công
thức để tính S hình

thoi nhanh chính xác.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Chuẩn bị bảng phu, các mảnh mà hình dạng như
hình vẽ trong SGK, kéo cắt.

+ HS: Chuẩn bị giấy kẻ ô vuông, thước, kéo cắt.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: Hình thoi.

3. Giới thiệu bài mới:

1’ - GBT: Diện tích hình
thoi.

14’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động lớp.
động:

 Hoạt động 1: Hình
thành công thức tính diện
tích hình thoi.

Phương pháp: Đàm
thoại, thực hành, trực
quan.

B
N B M
1 2 4 3
A C
4 3 1 2
A O C

D
0
- Giáo viên nêu vấn đề. - Học sinh lắng nghe, thực

- Diện tích hình thoi hành.

ABCD đã cho tính như
thế nào?

- Giáo viên dẫn dắt học
sinh kẻ được các đường
- Học sinh lắng nghe, thực
chéo của hình thoi hoặc
hành.
gấp hình thoi dọc theo
hai đường chéo.

- Cắt hình thoi thành 4
- Học sinh nhận xét, kết
tam giác vuông bằng nhau
luận.
và ghép lại để được hình
chữ nhật ACMN.
- Giáo viên yêu cầu học
sinh nhận xét về diện tích
hình thoi ABCD và hình
- Học sinh trả lời.
chữ nhật ACMN vừa tạo
thành.

- Giáo viên yêu cầu học
sinh nhận xét mối quan hệ
giữa các yếu tố của 2 hình - Diện tích hình thoi bằng
để rút ra công thức tính S nửa tích của dộ dài hai
hình thoi. đường chéo (cúng một
đơn vị đo).
- Giáo viên kết luận – ghi
m n
công thức tính S hình thoi S=
2
lên bảng.
( m ; n độ dài 2 đường
chéo).

- Học sinh nhắc lại nhiều
lần.
15’
- Độ dài 2 đường chéo.


- Vậy muốn tìm S hình Hoạt động cá nhân, lớp.
thoi ta cần biết gì?

 Hoạt động 2: Thực - Học sinh đọc đề.
hành.
- Học sinh nêu cách giải.
Bài 1:
- Học sinh giải vào vở.
- Giáo viên yêu cầu học
- Đổi vỏ sửa bài.
sinh đọc đề, nêu cách giải.

- Nêu quy tắc công thức
- Học sinh đọc đề.
tính S hình thoi trước khi
làm bài.

Bài 2: - Học sinh nêu cách giải.

- Giáo viên yêu cầu học - Học sinh giải vào vở.
sinh đọc đề. - Sửa bài thi đua bảng
4’
- Nêu cách giải. lớp..- Học sinh đọc đề.

Bài 3:

- Giáo viên yêu cầu học - Học sinh nêu cách giải.
sinh đọc đề.
1’ - Giáo viên gợi mở để học - Học sinh giải vào vở.
sinh tìm cách giải. - Sửa bảng lớp theo nhóm
- Giáo viên nhận xét, chốt bàn.
ý.

Hoạt động cá nhân.


 Hoạt động 3: Củng cố.

Phương pháp:, Thực - 3 em nhắc lại.
hành, đàm thoại.

- Gv cho học sinh nhắc lại
quy tắc, công thức tính
diện tích hình thoi.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Về nhà học quy tắc, công
thức tính diện tích hình
thoi..

- Chuẩn bị: “Luyện tập”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản