TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

Chia sẻ: muchapgung

TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giúp cho học sinh nắm được quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn. 2. Kĩ năng: - Biết vận dụng tính diện tích hình tròn. Biết chu vi. Tìm r biết C. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + HS: Chuẩn bị bìa hình tròn bán kính 3cm, kéo, hồ Rèn tính cẩn thận, yêu thích môn toán. dán, thước kẻ. + GV: Chuẩn bị hình tròn và băng giấy mô tả quá trình cắt dán các phần của hình tròn. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA...

Nội dung Text: TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

TOÁN

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Giúp cho học sinh nắm được quy tắc và
công thức tính diện tích hình tròn.

2. Kĩ năng: - Biết vận dụng tính diện tích hình tròn. Biết
chu vi. Tìm r biết C.

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, yêu thích môn toán.

II. Chuẩn bị:

+ HS: Chuẩn bị bìa hình tròn bán kính 3cm, kéo, hồ
dán, thước kẻ.

+ GV: Chuẩn bị hình tròn và băng giấy mô tả quá trình cắt
dán các phần của hình tròn.

III. Các hoạt động:TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Giáo viên nhận xét – - Học sinh lần lượt sửa bài
chấm điểm. 1, 2, 3/ trang 6.

1’ 3. Giới thiệu bài mới:
Diện tích hình tròn.

30’ 4. Phát triển các hoạt
động:
10’ Hoạt động cá nhân, lớp.
 Hoạt động 1: Nhận xét
về qui tắc và công thức
tính S thông qua bán
kính.

Mục tiêu: Giúp HS nắm
được công thức tính diện
tích hình tròn
- Học sinh thực hiện.
Phương pháp: Bút đàm.
- 4 em lên bảng trình bày.
- Nêu VD: tính diện tích
- Cả lớp nhận xét cách tính
hình tròn có bán kính là
S hình tròn.
2cm.
- Giáo viên chốt: - Muốn tính S hình tròn ta
cần có bán kính.

- 4  4 = 16 cm2 hoặc 2 x
2  4 = 16 cm2.

- Yêu cầu học sinh nêu - Tính diện tích hai hình

cách tính S tam giác MQN và QNP.

ABCD. - S hình tròn bé hơn S

ABCD lớn hơn S
- Yêu cầu học sinh nêu
MNPQ.
cách tính S

MNPQ. - S hình tròn khoảng 12
cm2 (dựa vào số ô vuông.
- Yêu cầu học sinh nhận
xét S hình tròn với diện - … Cần biết bán kính.

tích ABCD và diện tích - Học sinh lần lượt phát
MNPQ. biểu cách tính diện tích
hình tròn.

- So với kết quả học sinh S=r x r x 3,14
18’
vừa tính S hình tròn với
số đo bán kính Hoạt động cá nhân
2cm và kết quả so sánh.

- Yêu cầu học sinh nhận
xét về cách tính S hình
tròn
- Học sinh đọc đề, giải
 Hoạt động 2: Thực
- 3 học sinh lên bảng sửa
hành
bài
Mục tiêu: Rèn cho HS
S = 5x 5 x 3,14 =
làm nhanh tính đúng
78,5(cm2)
Phương pháp: Luyện
S = 0,4x0,4 x 3,14 =
tập.
0,5024(dm2)
Bài 1:
S = 0,6 x 0,6 x 3,14 =
- Lưu ý: 3 m có thể đổi 1,1304(m2)
5

0,6m để tính. - Cả lớp nhận xét- Học sinh đọc đề, giải
- Bài 2: - 3 học sinh lên bảng sửa
4
- Lưu ý bài d= m ( giữ bài.
5

nguyên phân số để làm Bán kính hình tròn:
bài; đổi 3,14phân số để 12 : 2 = 6(cm)
tính S ) Diện tích hình tròn là:

6 x x6 x 3,14 =
113,04(cm2)

Bán kính hình tròn:

7,2 : 2 =3,6(cm)

Diện tích hình tròn là:

3,6 x 3,6 x 3,14 =
40,6944(dm2)

Bán kính hình tròn:
4
: 2 = 4 (m)
5 10

Diện tích hình tròn là:
4
x4 x 314 = 0,5024 (m2)
10 10 100


- Cả lớp nhận xét.

- Học sinh đọc đề tóm tắt
- Bài 3:
- Giải - 1 học sinh sửa
GV cho học sinh đọc đề
bài.
HS nêu cách tính diện
tích mặt bàn

2’ - Học sinh đọc đề tóm tắt

- Giải - 1 học sinh lên
bảng sửa bài.

1’ Diện tích mặt bàn :

45 x 45 x 3,14 = 6358,5
(cm2)

 Hoạt động 3: Củng cố - Cả lớp nhận xét

- Học sinh nhắc lại công
thức tìm S

5.Tổng kết – Dặn dò:

- Làm bài 1,2/5 ; bài 3,4/5
làm vào giờ tự học.

- Chuẩn bị: Luyện tập

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản