TOÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI

Chia sẻ: muchapgung

TOÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Làm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. 2. Kĩ năng: - Ở lớp năm chỉ sử dụng máy tính bỏ túi khi giáo viên cho phép. 3. Thái độ: - Vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống để tính toán. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu, tranh máy tính. + HS: Mỗi nhóm chỉ chuẩn bị 2 máy tính bỏ túi. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1’ 1....

Nội dung Text: TOÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI

TOÁN

GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Làm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi
để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

2. Kĩ năng: - Ở lớp năm chỉ sử dụng máy tính bỏ túi khi
giáo viên cho phép.

3. Thái độ: - Vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc
sống để tính toán.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Phấn màu, tranh máy tính.

+ HS: Mỗi nhóm chỉ chuẩn bị 2 máy tính bỏ túi.

III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: Luyện tập
chung.

- Học sinh lần lượt sửa
bài 2, 3/ 80
- Lớp nhận xét.
1’ - Giáo viên nhận xét và
cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới:
34’
“Giới thiệu máy tính bỏ
15’ Hoạt động cá nhân, lớp.
túi “

4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh làm quen với
việc sử dụng máy tính bỏ
túi để thực hiện các phép
- Các nhóm quan sát máy
tính cộng, trừ, nhân, chia.
tính.
Phương pháp: Quan sát,
- Nêu những bộ phận trên
đàm thoại, thực hành.
máy tính.
- Giáo viên yêu cầu học
sinh thực hiện theo nhóm. - Nhóm trưởng chỉ từng
bộ phận cho các bạn quan
sát.
- Trên máy tính có những
bộ phận nào? - Nêu công dụng của từng
nút.
- Em thấy ghi gì trên các
nút? - Nêu bộ phận mở máy
ON – Tắt máy OFF- Giáo viên hướng dẫn
học sinh thực hiện các - 1 học sinh thực hiện.
phép tính. - Cả lớp quan sát.
- Giáo viên nêu: 25,3 +
7,09
- Học sinh lần lượt nêu ví
- Lưu ý học sinh ấn dấu dụ ở phép trừ, phép nhân,
15’
“.” (thay cho dấu phẩy). phép chia.

- Yêu cầu học sinh tự nêu - Học sinh thực hiện ví dụ
ví dụ: của bạn.
6% HS khá lớp 5A + 15% - Cả lớp quan sát nhận xét.
HS giỏi lớp 5A Hoạt động nhóm đôi.
 Hoạt động 2: Hướng - Học sinh đọc đề.
dẫn học sinh làm bài tạp
- Học sinh thực hiện.
và thử lại bằng máy tính.
- Kiểm tra lại kết quả bằng
Phương pháp: Thực
máy tính bỏ túi.
hành, quan sát.
- Học sinh thực hiện theo
* Bài 1:
nhóm.

- Cuyển các phân số thành

4’ phân số thập phân.

- Học sinh thực hiện theo
* Bài 2: nhóm

- Học sinh sửa bài.

1’ - Mỗi nhóm cử 1 đại diện
* Bài 3: lên bảng khoanh tròn vào
- Giáo viên ghi 4 lần đáp
án bài 3, học sinh tự sửa kết quả đúng.
bài. Hoạt động cá nhân.
 Hoạt động 3: Củng cố.

Phương pháp: Thực
hành, đàm thoại.

- Nhắc lại kiến thức vừa
học

5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài nhà 1, 2, 3/ 82.

- Chuẩn bị: “Sử dụng máy
tính bỏ túi để giải toán tỉ
số phần trăm”.

- Dặn học sinh xem trước
bài ở nhà.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản