TOÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI

Chia sẻ: muchapgung

TOÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Làm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. 2. Kĩ năng: - Ở lớp năm chỉ sử dụng máy tính bỏ túi khi giáo viên cho phép. 3. Thái độ: - Vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống để tính toán. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu, tranh máy tính. + HS: Mỗi nhóm chỉ chuẩn bị 2 máy tính bỏ túi. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1’ 1....

Nội dung Text: TOÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI

 

  1. TOÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Làm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. 2. Kĩ năng: - Ở lớp năm chỉ sử dụng máy tính bỏ túi khi giáo viên cho phép. 3. Thái độ: - Vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống để tính toán. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu, tranh máy tính. + HS: Mỗi nhóm chỉ chuẩn bị 2 máy tính bỏ túi. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát
  2. 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập chung. - Học sinh lần lượt sửa bài 2, 3/ 80 - Lớp nhận xét. 1’ - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: 34’ “Giới thiệu máy tính bỏ 15’ Hoạt động cá nhân, lớp. túi “ 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép - Các nhóm quan sát máy tính cộng, trừ, nhân, chia. tính. Phương pháp: Quan sát, - Nêu những bộ phận trên đàm thoại, thực hành. máy tính. - Giáo viên yêu cầu học
  3. sinh thực hiện theo nhóm. - Nhóm trưởng chỉ từng bộ phận cho các bạn quan sát. - Trên máy tính có những bộ phận nào? - Nêu công dụng của từng nút. - Em thấy ghi gì trên các nút? - Nêu bộ phận mở máy ON – Tắt máy OFF - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các - 1 học sinh thực hiện. phép tính. - Cả lớp quan sát. - Giáo viên nêu: 25,3 + 7,09 - Học sinh lần lượt nêu ví - Lưu ý học sinh ấn dấu dụ ở phép trừ, phép nhân, 15’ “.” (thay cho dấu phẩy). phép chia. - Yêu cầu học sinh tự nêu - Học sinh thực hiện ví dụ ví dụ: của bạn. 6% HS khá lớp 5A + 15% - Cả lớp quan sát nhận xét.
  4. HS giỏi lớp 5A Hoạt động nhóm đôi.  Hoạt động 2: Hướng - Học sinh đọc đề. dẫn học sinh làm bài tạp - Học sinh thực hiện. và thử lại bằng máy tính. - Kiểm tra lại kết quả bằng Phương pháp: Thực máy tính bỏ túi. hành, quan sát. - Học sinh thực hiện theo * Bài 1: nhóm. - Cuyển các phân số thành 4’ phân số thập phân. - Học sinh thực hiện theo * Bài 2: nhóm - Học sinh sửa bài. 1’ - Mỗi nhóm cử 1 đại diện * Bài 3: lên bảng khoanh tròn vào - Giáo viên ghi 4 lần đáp
  5. án bài 3, học sinh tự sửa kết quả đúng. bài. Hoạt động cá nhân.  Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại. - Nhắc lại kiến thức vừa học 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà 1, 2, 3/ 82. - Chuẩn bị: “Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm”. - Dặn học sinh xem trước bài ở nhà. - Nhận xét tiết học
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản