TOÁN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - HÌNH LẬP PHƯƠNG

Chia sẻ: phuongthanh3

1. Kiến thức: - Hình thành được biểu tượng hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 2. Kĩ năng: - Nhận biết được các đồ vật trong thực tiễn có dạng HHCN và HLP - Chỉ ra được các yếu tố cuả hình hộp chữ nhật – hình lập phương. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Dạng hình hộp – dạng khai triển. - Giáo dục học sinh cẩn thận khi làm bài. + HS: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương.

Nội dung Text: TOÁN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - HÌNH LẬP PHƯƠNG

TOÁN

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - HÌNH LẬP PHƯƠNG


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Hình thành được biểu tượng hình hộp chữ
nhật và hình lập phương.

2. Kĩ năng: - Nhận biết được các đồ vật trong thực tiễn
có dạng HHCN và HLP

- Chỉ ra được các yếu tố cuả hình hộp chữ nhật – hình
lập phương.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh cẩn thận khi làm bài.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Dạng hình hộp – dạng khai triển.

+ HS: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương.

III. Các hoạt động:TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1’ 1. Khởi động: - Hát
3’ 2. Bài cũ: “ Luyện tập
chung “
- Sửa bài 1, 2 / 106

- Cả lớp nhận xét.
1’ - Giáo viên nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới:

“Hình hộp chữ nhật
.Hình lập phương” .
34’
4. Phát triển các hoạt
14’ Hoạt động nhóm, lớp.
động:

 Hoạt động 1: Thực
hành biểu tượng: HHCN
– HLP .

Mục tiêu: HS nhận biết
được hình hộp chữ nhật,
hình lập phương Dài

Phương pháp: Trực - Chia nhóm.
quan, thảo luận, động
- Nhóm trưởng hướng dẫn
não. học sinh quan sát và ghi lại

- Giới thiệu mô hình trực vào bảng thảo luận.
quan về hình hộp chữ - Đại diện nêu lên.
nhật. - Cả lớp quan sát nhận xét.
- Yêu cầu học sinh nhận
ra các yếu tố:

+ Các mặt hình gì?

+ Mấy mặt?

+ Mấy đỉnh? - Thực hiện theo nhóm.
+ Mấy cạnh? - Nhận biết các yếu tố qua
+ Mấy kích thước? dạng khai triển và dạng

- Giáo viên chốt. hình khối.

- Yêu cầu học sinh chỉ ra - Đại diện trình bày.
các mặt dạng khai triển. - Các nhóm khác nhận xét.

- Tương tự hướng dẫn - Các nhóm thi đua tìm
học sinh quan sát hình được nhiều và đúng.
lập phương. Hoạt động cá nhân.
- Giáo viên chốt.
17’

- Yêu cầu học sinh tìm
các đồ vật có dạng hình - Học sinh đọc kết quả, cả
hộp chữ nhật, hình lập lớp nhận xét.
phương. - Học sinh làm bài – 4 em
lên bảng sửa bài – cả lớp
 Hoạt động 2: Thực nhận xét.
hành.

Mục tiêu: HS làm tốt các - HS nhận xét đúng các
bài tập đặc điểm, tính đúng diện
Phướng pháp: Luyện tích các mặt MNPQ,
tập, thực hành. ABMN , BCPN của

 Bài 1 HHCN

- Giáo viên chốt. - Học sinh sửa bài – đổi
tập.

a) AB = CD = PQ = MN

AD = BC = NP = MQ
 Bài 2
- GV đánh giá bài làm AM = BN = CP = DQ
của HS b) Diện tích mặt đáy
MNPQ là :

63 = 18 (cm2)

Diện tích mặt đáy ABNM
là :

64 = 24 (cm2)

Diện tích mặt đáy BCPN là
:

43 = 12 (cm2)- Cả lớp nhận xét.- Quan sát số đo và tính
3’
diện tích từng mặt.

- Làm bài.

- Sửa bài – đổi tập.
1’
 Bài 3 - Học sinh lần lượt nêu các

- GV củng cố biểu tượng mặt xung quanh. Thực
về HHCN và HLP. hành trên mẫu vật hình hộp
chữ nhật, hình lập phương. Hoạt động 3: Củng
cố.
5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài nhà 3/ 108

- Chuẩn bị: “Diện tích
xung quanh, diện tích
toàn phần của HHCN”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản