TOÁN KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tt)

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
224
lượt xem
23
download

TOÁN KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (ở dạng thường gặp) và cấu tạo của số thập phân. - Biết đọc, viết số thập phân (ở dạng đơn giản thường gặp). 2. Kĩ năng: Rèn học sinh nhận biết, đọc, viết số thập phân nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, thích tìm tòi học hỏi kiến thức về số thập phân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tt)

  1. TOÁN KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tt) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (ở dạng thường gặp) và cấu tạo của số thập phân. - Biết đọc, viết số thập phân (ở dạng đơn giản thường gặp). 2. Kĩ năng: Rèn học sinh nhận biết, đọc, viết số thập phân nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, thích tìm tòi học hỏi kiến thức về số thập phân. II. Chuẩn bị: - Thầy: Phấn màu - Bảng phụ - Hệ thống câu hỏi - Bảng phụ kẻ sẵn bảng 1 nêu trong SGK. - Trò: Bảng con - SGK - Vở bài tập III. Các hoạt động:
  2. T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC G 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Học sinh lần lượt sử bài 2/38, 4/39 (SGK)  Giáo viên nhận xét - cho - Lớp nhận xét điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Khái niệm số thập phân Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu kiến thức về khài niệm số thập phân (tt) 34’ 4. Phát triển các hoạt động: 15’ * Hoạt động 1: Giới thiệu - Hoạt động cá nhân khái niệm ban đầu về số
  3. thập phân Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (ở dạng thường gặp và cấu tạo của số thập phân) Phương pháp: Đ. thoại, thực hành, quan sát - Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân: - Yêu cầu học sinh thực hiện vào bảng con - 2m7dm gồm ? m và mấy 7 - 2m7dm = 2m và m 10 phần của mét? (ghi bảng) 7 thành 2 m 10 7 - ...2,7m - 2 m có thể viết thành 10 dạng nào? 2,7m: đọc là hai phẩy bảy mét - Lần lượt học sinh đọc
  4. - Tiến hành tương tự với 8,56m và 0,195m - Giáo viên viết 8,56 + Mỗi số thập phân gồm - Học sinh nhắc lại mấy phần? Kể ra? - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh viết: nguyên là 8, phần thập 8 , 56   Phaàn nguyeân Phaànthaäp phaân phân là gồm các chữ số 5 và 6 ở bên phải dấu phẩy. 8  , 56  - 1 em lên bảng xác định Phaàn nguyeân Phaànthaäp phaân phần nguyên, phần thập phân - 2 học sinh nói miệng - Mở kết quả trên bảng, xác định đúng sai. Tương tự với 2,5 - Giáo viên chỉ vào 0,1 ; 1 1 0,01 = ; 0,001 = 100 1000 0,01 ; 0,001 là số thập phân
  5.  Hướng dẫn học sinh 0m5dm = 5 m ; 10 tương tự với bảng b 7 0m0dm7cm = m ; 100  Học sinh nhận ra 0,5 ; 9 0,07 ; 0,009 0m0dm0cm9mm = m ; 1000 0,5 ; 0,07 ; 0,009 - Lần lượt đọc số thập phân 5 7 0,5 = ; 0,07 = ; 10 100 9 0,009 = 1000 15’ * Hoạt động 2:Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp Mục tiêu: Giúp học sinh biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản Phương pháp: Thực hành, động não, đàm thoại  Bài 1: - Giáo viên yêu cầu học - Yêu cầu học sinh đọc kỹ
  6. sinh đọc đề, phân tích đề, đề bài làm bài - Học sinh làm bài 9.4: Chín phẩy bốn. 7.98 : Bảy phẩy chín mươi tám. 25.477: Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy. 206.075: Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm. 0.307: Không phẩy ba trăm linh bảy. - 5 em đọc xong, giáo viên - Lần lượt học sinh sửa bài mới đưa kết quả đúng (5 em)  Bài 2: - Học sinh đọc phân số thập - Giáo viên yêu cầu học phân tương ứng với số thập sinh đọc đề, phân tích đề, phân giải vào vở 1 9 4  0,1 ;  0,9 ;  10 10 10
  7. 0,4  Bài 3: - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại - Học sinh đọc hàng 1 - Học sinh làm bài 1 0.1 = 10 2 0.02 = 100 4 0.004 = 1000 95 0.095 = 1000 - Học sinh sửa bài 4’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm 6 thi đua Phương pháp: Thực hành, động não - Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học
  8. - Thi đua viết dưới dạng số 5mm = ........................m thập phân 0m6cm = ........................m 4m5dm = ........................m 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bị: Khái niệm số thập phân (tt) - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản