Toán lớp 1 - PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

Chia sẻ: umeox1209

Tiết 56: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 A. Mục tiêu: - Giúp HS: nắm vững bảng cộng trong phạm vi 9. - Đọc thuộc và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9. - Tập lập phép tính tương ứng hình vẽ. B. Đồ dùng dạy- học: - Giáo viên: Vật mẫu. - Học sinHS: que tính. C. Các hoạt động dạy- học: Nội dung I. Kiểm tra bài cũ: 8-9= II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1P - GV: giới thiệu phép cộng trong phạm vi 9 - GV: gắn 8 hình vuông thêm 1 Hỏi tất...

Nội dung Text: Toán lớp 1 - PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

Tiết 56: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

A. Mục tiêu:

- Giúp HS: nắm vững bảng cộng trong phạm vi 9.

- Đọc thuộc và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9.

- Tập lập phép tính tương ứng hình vẽ.

B. Đồ dùng dạy- học:

- Giáo viên: Vật mẫu.

- Học sinHS: que tính.

C. Các hoạt động dạy- học:


Nội dung Các thức tiến hành


I. Kiểm tra bài cũ: 4P - 3HS: lên bảng làm

8-9= 6+2= 2+5= - H -GV: nhận xét -> đánh giá


II. Bài mới

1. Giới thiệu bài 1P - GV: giới thiệu phép cộng trong phạm vi 9

2. Hình thành kiến thức mới 32P - GV: gắn 8 hình vuông thêm 1

a. Thành lập và ghi nhớ bảng cộng Hỏi tất cả có mấy hình vuông

8 + 1= 1+8= - HS: trả lời

GV: ghi phép tính lên bảng
- HS: đọc 8 + 1 = 9

? vậy 1+ 8 = mấy ?

* Học phép tínHS: 7 + 2 = 2+ 7 = - HS: thực hiện que tính 1+ 8 = 9

* Công thức (các phép tính tiếp theo cũng tương tự)

8+1=9 5+4=9 - HS: Đọc thuộc và ghi nhớ bảng cộng

7+2=9 4+5=9

6+3=9 2+7=9

Nghỉ giải lao - HS: nêu yêu cầu BT => nêu cách làm

b. Thực hành - HS: lên bảng làm => cả lớp làm vào BP

* Bài tập 1: tính - H - GV: nhận xét - chữa bài

- HS: nêu yêu cầu BT nêu cách làm


1 3 - HS: làm vào bảng con
+ +
- H-GV: nhận xét => đánh giá
8 5
- HS: nêu yêu cầu BT nêu cách làm

- HS: làm vào vở ô li

- H-GV: nhận xét => đánh giá
*Bài tập 2: tính
- GV: treo tranh gợi ý tranh vẽ chia lớp 3 đội =>
2+7= 4+5=
đại diện 3 đội lên chơi.
0+9= 4+4=
- H-GV: nhận xét - đánh giá

* Bài tập 3: tính - GV: chốt nội dung bài -> dặn HS làm BT phần

4+5= 6+3= còn lại.


4+1+4= 6+1+2=

4+2+3=
* Bài 4: viết phép tính

a. hình vẽ (SGK)

8+1=9 7+2=9

III. Củng cố dặn dò: 3P
Tiết 56: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9

A. Mục tiêu:

- Giúp HS thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 9

- Biết làm tính trừ trong phạm vi 9.

- Tập quan sát tranh lập phép tính tương ứng.

B. Đồ dùng dạy - học:

- GV: sử dụng bộ đồ dùng dạy học, mô hình vật.

- HS: SGK bộ đồ dùng toán

C. Các hoạt động dạy học:


Nội dung Các thức tiến hành


I. Kiểm tra bài cũ: 4P - 3HS: lên bảng làm=> 1HS đọc công thức cộng

8+1= 8+2= 8+3= trong phạm vi 9

- H -GV: nhận xét -> đánh giá


II. Bài mới

1. Giới thiệu bài 2P - GV: giới thiệu trực tiếp

2. Hình thành kiến thức mới 32P - GV: gắn 9 hình tròn => bớt 1

a. Thành lập và ghi nhớ bảng trừ Hỏi còn mấy hình tròn

* Học phép tính 9 - 1= 9-8= - HS: nêu đề táon “9 hình tròn bớt 1 còn mấy
hình tròn

- HS: trả lời đầy đủ.

?, 9 bớt 1 còn mấy ?

* Học phép tínHS: 9 - 2 9-7 - GV: ghi 9 - 1 = 8 => HS đọc

9-3 9-6 - GV: Các con tính cho cò xem 9 - 8 =?

9-4 9-5 - HS: Thực hiện que tính và nêu 9-8 = 1

* Công thức - HS: đọc 9 - 1 = 8 9-8=1

9-1=8 9-8=1 Qui trình dạy tương tự

9-2=7 9-7=2 - HS: luyện đọc thuộc lòng

9-3=6 9-6=3

9 - 4 =5 9-5=

Nghỉ giải lao

b.Thực hành -GV: nêu yêu cầu BT => nêu cách làm

* Bài tập 1: tính - HS: lên bảng làm => cả lớp làm (SGK)

- H-GV: nhận xét - chữa bài => tiểu kết


9 9 9
- - -
- HS: nêu yêu cầu BT nêu cách làm
1 2 3
- HS: làm vào vở ô li
- H-GV: nhận xét => đánh giá


*Bài tập 2: Tính - HS: nêu yêu cầu BT => nêu cách làm


8+1= 8+2= - GV: cho HS thảo luận nhóm => đại diện nhóm

trình bày
9-1= 9-2=
- H-GV: nhận xét -> đánh giá
*Bài tập 3: Số ?
-GV: chốt nội dung bài

- Dặn HS in làm BT4 (SGK)
9 7 3


2 5 1 4
III. Củng cố dặn dò 3P
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản