Toán lớp 6_ Tiết 14

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
133
lượt xem
58
download

Toán lớp 6_ Tiết 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Chia hai luỹ thừa cùng cơ số", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 14

  1. Tiết 14 Bài 8: Chia Hai Luõy Thöøa Cuøng Cô Soá. A/ Mục tiêu - HS nắm được công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số, quy ước a0 = 1 ( a ≠ 0). - HS biết chia hai lũy thừa cùng cơ số. - Kỹ năng: rèn luyện tính chính xác khi vận dụng các công thức nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số. B/ Chuẩn bị * GV :Sgk,Bảng phụ : ?1 ; ?2 sgk * HS: Sgk, bảng nhóm C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 1. Ví dụ GV: yêu cầu HS tính 53 . 54 = ? HS tính 53 . 54 = 57 ?1 GV: yêu cầu HS hãy suy ra HS làm 57 : 53 = ? ; 57 : 54 = ? 57 : 53 =54 ; 57 : 54 = 53 57 : 53 =54 = 57 - 3 57 : 54 = 53 = 57 - 4 GV: Dự đoán xem am:an = ? GV : đi đến công thức tổng quát * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 2. Tổng Quát HS trả lời : am:an = am - n Với m > n ta có m n GV: Với m > n ta có a :a = a m-n (a am:an = am - n.(a ≠ 0) ≠ 0) GV: Nếu m = n thì am:an =? HS am:an =1 Nếu m = n thì am:an GV: đi đén qui ước HS ghi lại qui ước @ Qui ước : a0 = 1 (a ≠ 0) Tổng quát am:an = am - n.(a ≠ 0;m ≥ n). GV: Khi chia hai lũy thừa cùng cơ HS ta giữ nguyên cơ số và trừ Chú ý (Sgk) số ta làm thế nào ? các lũy thừa Cho HS làm ?2 HS làm ?2 a/ 712 : 74 = 78 b/ x6 : x3 = x3 (x ≠ 0) c/ a4 : a4 = 1 (a ≠ 0) GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 3. Chú ý GV:Giới thiệu cách viết số tự nhiên dưới dạng tổng các lũy thừa HS theo dõi Ví dụ: của 10 2475 = 2.1000 + 4.100 + 7.10 +5 = 2.103 + 4.102 + 7.10 + 5.100 GV chú ý: 2.103 =103 + 103, đối với HS lắng nghe các số khác cũng tương tự. GV: Như vậy mọi số tự nhiên đều viết dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 HS làm ?3 Cho HS làm ?3 538 = 5.102 + 3.10 + 5 abcd = a.103 + b.102 + c.10 + d
  2. * Hoạt động 4: Củng cố * Hoạt động 4 GV:Cho HS sửa bài 67 sgk HS sửa bài 67)Sgk a/ 38 : 34 = 34 b/ 108 : 102 = 106 c/ a6 : a = a5 ( a ≠ 0) GV nhận xét chỉnh sửa Cho hs họat động nhóm bài 68 Sgk Nhóm 1,2: Câu a Nhóm 3,4 : Câu b Nhóm 5,6 : Câu c Nhóm 7,8: câu d GV: Yêu cầu HS chỉ làm cách 2 HS trình bài kết quả Gọi đại diện nhóm trình bày kết a) 210 : 28 = 22 = 2.2 = 4 quả b) 46 : 43 = 43 = 4.4.4 = 56 c) 85 : 84 =8 d) 74 : 74 = 70 = 1 GV nhận xét chỉnh sửa * DẶN DÒ: Về nhà - Xem kĩ công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số, phát biểu bằng lời công thức. - Xem lại các bài tập Sgk đã giải - BTVN: 69;70;71 Sgk 96;97;99;100;SBT
Đồng bộ tài khoản