Toán lớp 6_ Tiết 21

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
68
lượt xem
27
download

Toán lớp 6_ Tiết 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 21', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 21

  1. Tiết 21 : LUYỆN TẬP A/ MỤC TIÊU - HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2,chọ 5. - HS có kĩ năng vận dụng thành thạo các dấu hiệu chia hết. - HS biết tìm số dư mà không thực hiện phép chia. B/ CHUẨN BỊ • GV: Sgk, bảng phụ:Bài tập 98 Sgk • HS: sgk: bảng nhóm C/ TIẾN TRÌNH Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 HS1: Hãy nêu dấu hiệu HS1: nêu dấu hiệu chia hết cho 2 chia hết cho 2. Sửa bài 93 Sgk đối với chia Sửa bài 93 sgk hết cho 2 Tổng (hiệu) chia hết cho 2: 136 + 420 ; 1.2.3.4.5.6 + 42; HS2: Nêu dấu hiệu chia HS2: Nêu dấu hiệu chia hết cho 5 hết cho 5 Sửa bài 93, đối với chia hết Sửa bài 93 cho 5. Tông (hiệu) chia hết cho 5 là: 625 – 450 1.2.3.4.5.6 - 35 GV nhận xét, cho điểm HS * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 LUYỆN TẬP Cho HS làm bài 94 sgk 94)Sgk Cho HS thảo luận nhóm GV: Gọi đại diện nhóm HS trình bày kết quả nêu kết quả + Số dư khi chia 813;264;736;6547 cho 2 là: 1;0;0;1 + Số dư khi chia 813;264;736;6547 cho 5 là: 3;4;1;2 GV:Muốn tìm số dư khi HS: Ta chỉ cần chia chữ số tận cùng cho 2, chia mỗi số cho 2,cho 5 ta cho 5 làm thế nào ?(không thực hiện phép chia) GV: Muốn tìm số dư trong HS lắng nghe phép chia ta chỉ cần chia chữ số tận cùng cho số chia. * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV cho HS làm bài 95 Sgk HS trả lời 95)Sgk Gọi 2HS trả lời a/ Thay dấu * bởi các chữ số 0;2;4;6;8 thì số 54* chia hết cho 2 b/ Thay dấu * bởi các chữ số 0;5 thì số 54* chia hết cho 5 GV nhận xét, chỉnh sửa
  2. Cho HS làm bài 96 Sgk 96)Sgk GV: So sánh điểm khác với HS trả lời miệng bài 95 ? Gọi 2 HS trả lời miệng HS trả lời a/ không có chữ số nào b/ Thay dấu * bởi các chữ số :1;……;9 * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Cho HS hoạt động HS làm nhóm 97)sgk nhóm bài 97 sgk Tổ 1,2: câu a Tổ 3,4: câu b GV : Gọi đại diện 2 nhóm HS trình bày kết quả trình bày kết quả Nhóm 1:Số chia hết cho 2 là: 450; 540; 504 Nhóm 2: Số chia hết cho 5 là: 450;405;540 GV: Yêu cầu Hs nêu cách làm GV nhận xét ,chỉnh sửa 98)sgk(bảng phụ) Cho HS thảo luận nhóm bài 98 Sgk Câu Đúng Sai Gọi HS lên bảng điền kết a) Số có chữ số tận cùng quả x bằng 4 thì chia hết cho 2 b) Số chia hết cho 2 thì có x chữ số tận cùng bằng 4 c) Số chia hết cho 2 ,cho 5 thì có chữ số tận cùng x bằng 0 d) Số chia hết cho 5 thì có x chữ số tận ùng bằng 5 GV nhận xét chỉnh sửa. * DẶN DÒ: Về nhà - Xem lại các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. - Xem lại Các bài tập đã giải . - BTVN: 99;100 sgk; - Xem bài mới
Đồng bộ tài khoản