Toán lớp 6_ Tiết 23

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
26
download

Toán lớp 6_ Tiết 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 23', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 23

  1. Tiết 23 : LUYỆN TẬP A/ MỤC TIÊU - HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 vào bài tập một cách thành thạo. - HS vận dụng tính chất chia hết của một tổng và dấu hiệu để xét xem tổng (hiệu) có chia hết cho 3, cho 9 không. - HS biết tìm số dư khi chia một số cho 3, cho 9 thông qua hưóng dẫn của bài tập 108Sgk B/ CHUẨN BỊ * GV: Sgk, bảng phụ :bài tập 107,109 sgk,bài tập Bài tập: 1/ Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ? 186 ; 1247 ; 2513; 6504 ; 91 206 2/ Trong các số sau số nào chia hết cho 9 ? 197 ; 1341 ; 2008; 1944 ; 82 323 * HS: Sgk,bảng nhóm C/ TIẾN TRÌNH Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 HS1:Nêu dấu hiệu chia hết HS1: Nêu dấu hiệu cho 3 Sửa bài tập 1/ bảng phụ HS làm: Số chia hết cho 3 là: 186 ; 6504;91 206 HS2: Nêu dấu hiệu HS2: Nêu dấu hiệu chia hết HS làm cho 9 Số chia hết cho 9 là: Sửa bài tập 2/ bảng phụ 1341 ; 1944 ; 82 323 GV nhận xét, chỉnh sửa cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Luyện tập Cho HS thảo luận nhóm bài 104)Sgk 104 Sgk. Gọi Đại diện từng HS lên bảng làm nhóm lên làm a/ Thay dấu * bởi một trong các chữ số : 2;5;8 b/ Thay dấu * bởi một trong các chữ số :0;9 c/ Thay dấu * bởi chữ số 5 GV: Cho HS hoạt động nhóm HS hoạt động nhóm 105) Sgk bài 105 Sgk Gọi 2 nhóm trình bày kết quả HS trình bày kết quả a/ Số chia hết cho 9: 450;504;540. b/ Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9: 345;354;435;453;534;543 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 106) Sgk GV: Cho HS làm bài 106 Sgk HS lên làm Gọi 2 HS lên bảng làm a/ Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 3: 10002 b/ Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 9 :10008 GV : nhận xét chỉnh sửa
  2. GV: Cho HS sửa bài 107 sgk HS lên bảng điền 107)Sgk (bảng phụ) Câu Đ S a) Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 x b) Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9 x c) Số chia hết cho 15 thì chia hết cho 3 x d) Số chia hết cho 45 thì chia hết cho 9 x * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Hướng dẫn cách tìm số dư khi chia một số cho 3, cho HS đọc sgk 108)sgk 9 theo hướng dẫn BT 108 sgk GV: Bằng cách tương tự làm bài tập 108 sgk Gọi HS lên bảng làm HS lên bảng làm 1546 chia cho 9 dư 7 chia 3 dư 1 1527 chia cho 9 dư 6, chia 3 dư 0 2468 chia cho 9 dư 2 chia 3 dư 2 1011 chia cho 9 dư 1 chia 3 dư 1 GV chỉnh sửa Cho HS làm bài 109 Sgk HS điền kết quả 109) Sgk Gọi HS lên bảng điền a 16 213 827 468 m 7 6 8 0 * DẶN DÒ: VỀ NHÀ - Xem lại các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Xem lại các bài tập đã giải - BTVN: 133;134;135;136;137;138 SBT trang 19
Đồng bộ tài khoản