Toán lớp 6_ Tiết 37

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
27
download

Toán lớp 6_ Tiết 37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Ôn tập chương I", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 37

  1. Tiết 37: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tuần 13 A/ Mục tiêu - Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về các phép tính cộng ,trừ, nhân, chia và nâng lên lũy thừa. - Vận dụng các kiến thức trên vào bài tập về thực hiện phép tính, tìm số chưa biết. - Rèn luyện kĩ năng tính toán cẩn thận, nhanh, trình bày khoa học. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk,Bảng phụ: bài tập 159 Sgk * HS: Sgk. C/ Tiến Trình HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1: Ôn tập câu hỏi * Hoạt động 1 ÔN TẬP CHƯƠNG I GV: Yêu cầu HS viết dạng tổng HS lên bảng viết quát các tính chất của phép cộng, Tính chất của phép cộng phép nhân + Giao hoán: a + b = b +a + Kết hợp: a + (b+c) = (a +b) + c Tính chất của phép nhân + Giao hoán: a . b = b .a + Kết hợp: a . (b.c) = (a .b) . c Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng GV: Lũy thừa bậc n của a là gì? HS: Lũy thừa bậc n của a là tích a.(b + c) = a.b + a.c n của thừa số bằng nhau, mỗi a n = a.a.......a thừa số bàng a GV: Hãy viết công thức nhân , chia HS lên bảng viết a m .a n = a m +n hai lũy thừa cùng cơ số. am n =a m −n a GV: khi nào số tự nhiên a chia hết HS trả lời cho số tự nhiên b? * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 GV: Cho HS làm bài tập 159 Sgk HS điền kết quả trên bảng phụ 159) Sgk ( bảng phụ) a) n – n =0 b) n : n = 1 (n ≠ 0) c) n + 0 = n d) n – 0 = n e) n .0 = 0 g) n .1 = n h) n : 1 = n GV: nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3: * Hoạt động 3 GV: Cho HS sửa bài 160 Sgk 160) Sgk GV: Yêu cầu HS nhắc lại thứ tự HS nhắc lại bài a) thực hiện phép tính GV: Gọi 2HS lên làm, HS còn lại HS sửa bài làm vào tập a) 204 – 84 : 12 = 204 – 7 = 197 b) 15 . 23 + 4. 32 – 5.7 b) = 15 .8 + 4.9 – 35 = 120 + 36 – 35 = 121 GV: Gọi HS nhận xét bài làm GV: Nhận xét chỉnh sửa và gọi HS làm 2HS sửa câu c,d c) 56 :53 + 23 . 25 c) = 53 + 25 = 125 + 32 = 157
  2. d) 164 .53 + 47. 164 = 164.(53 + 47) = 164.100 GV: gọi HS nhận xét bài làm GV: = 16 400 nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Gọi 2HS sửa bài 161 Sgk HS lên bảng làm 161) Sgk a) 219 – 7(x + 1) = 100 a) 7(x + 1) = 219 – 100 7(x + 1) = 119 x + 1 = 119 :7 x + 1 = 17 x = 16 b) (3x – 6).3 = 34 b) 3x – 6 = 81: 3 3x – 6 = 27 3x = 33 x = 11 GV: Nhận xét chỉnh sửa bài làm b DẶN DÒ VỀ NHÀ - Xem lại các phép toán cộng, trừ , nhân, chia, nâng lên lũy thừa - Xem lại các công thức tính lũy thừa, các tính chất của phép cộng và phép nhân - Xem lại thứ tự thực hiện phép tính. - Xem lại các bài tập về thực hiện phép tính, tìm x. - BTVN: 162,164,165,166,167 Sgk Tr.63 - Chuẩn bị các câu hỏi 5 đến câu 10
Đồng bộ tài khoản