Toán lớp 6_ Tiết 38

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
65
lượt xem
22
download

Toán lớp 6_ Tiết 38

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Ôn tập chương I" ( tiếp theo), dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 38

  1. Tiết 38: ÔN TẬP CHƯƠNG I ( Tiếp theo) Tuần 13 A/ Mục tiêu - Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9, số nguyên tố, hợp số. - Ôn tập về ước chung và bội chung, ƯCLN, BCNN. - HS Vận dụng các kiến thức trên vào bài tập - Rèn luyện kĩ năng tính toán cẩn thận, nhanh, trình bày khoa học. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk,Bảng phụ: 165 Sgk * HS: Sgk, máy tính bỏ túi C/ Tiến Trình HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1: * Hoạt động 1 Ôn tập chương I (tt) GV: yêu cầu HS viết dạng tổng HS lên bảng viết quát haiM , bchấtva cMhết⇒ a+b+c M tính M chia m của một m a m m tổng a Mm, b Mm va c Mm ⇒ a+b+c Mm HS phát biểu dấu hiệu GV: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 HS phát biểu số nguyên tố, hợp số Ví dụ: 2;3;5... là số nguyên tố GV: Thế nào là số nguyên tố ? và lấy ví dụ. 4;6;8.. là hợp số. hợp số? cho ví dụ HS trả lời Ví dụ: Số 8 và 9 là hai số nguyên GV: Thế nào là hai số nguyên tố tố cùng nhau. cùng nhau ? Cho ví dụ Tìm ƯCLN Tìm BCNN GV: ƯCLN , BCNN của hai hay HS :nêu định nghĩa và cách tìm 1. Phân tích ra thừa số nguyên tố nhiều số là gì? nêu cách tìm ƯCLN, BCNN 2.Chọn thừa số nguyên tố Chung Chung và riêng 3. Lập tích thừa số nguyên tố đã chọn, mỗi thừa số lấy số mũ: Nhỏ nhất lớn nhất * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 GV: Cho HS làm bài 164 Sgk. HS lên làm 164) Sgk GV: Yêu cầu HS sử dụng máy a) (1000 + 1) : 11 tính để tính = 1001 :11 = 91 = 7 . 13 b) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 = 225 = 32 . 52 c) 29 . 31 + 144 : 122 = 899 + 1 = 900 = 22 . 32 . 52 d) 333 : 3 + 225 : 15 = 111 + 1 = 112 GV: nhận xét chỉnh sửa = 24 . 7 * Hoạt động 3: * Hoạt động 3 GV: Cho HS thảo luận nhóm bài 165) Sgk 165) sgk GV: Dựa vào bảng các số nguyên HS điền kết quả tố ở cuối sáchP ể đi235 ∉ P ệu 97 ∈ P a ) 747 ∉ đ ; ền kí hi; b) a ∉ P c) b ∉ P d) c∈ p
  2. * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Cho HS làm bài 166) Sgk 166) Sgk GV: nhắc lại ước chung và bội x ∈ UC (a, b) nếu a Mx ,b Mx chung GV: Gọi HS lên làm HS làm x ∈ BC(a,b) nếu x M a và x M b GV lưu ý: Tìm ƯC thông qua tìm a) x ∈ ƯC (84,180) ƯCLN 84 = 22 . 3 . 7 180 = 22 . 3 . 5 ƯCLN ( 84,180) = 22 . 3 = 12 ƯC ( 84,180) = {1;2;3;4;6;12} x = 12 A = {12} b) x ∈ BC(12,15,18) 12 = 22 .3 15 = 3 . 5 18 = 2 . 32 BCNN (12,15,18) = 22 . 32 . 5 = 180 BC (12,15,18) = {0;180;360;...} x = 180 GV nhận xét chỉnh sửa B = {180} DẶN DÒ VỀ NHÀ - Xem lại các tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2 cho 3 cho 5 cho 9. - Xem lại bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 và lớn hơn 100. - Xem lại cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Cách tìm ƯCLN, BCNN bằng cách phân tích ra TSNT. - Xem lại các dạng bài tập tìm ƯCLN, BCNN, tìm ƯC, BC thông qua tìm ƯCLN, BCNN. - Làm các BTVN: 167 Sgk;198; 200;201;203;204 SBT Tr.26 - Chuẩn bị: Học bài ;Kiểm tra 1 tiết
Đồng bộ tài khoản