Toán lớp 6_ Tiết 41

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
27
download

Toán lớp 6_ Tiết 41

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Tập hợp các số nguyên", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 41

  1. Ti ết 41: Tuần 14 Bài 2:TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN A/ MỤC TIÊU - HS nắm được tập hợp các số nguyên.Số đối. - HS biết số nào là số nguyên dương, số nguyên âm và số nào không phải là số nguyên dương cũng không là số nguyên âm. B/ CHUẨN BỊ * GV: Sgk, bảng phụ: Hình 38,39 Sgk,BT 6 Sgk Bài tập:Hãy vẽ trục số và ghi các số :-3;-2;-1;0;1;2;4 vào trục số * HS: sgk, thước thẳng. C/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * HOẠT ĐỘNG 1: KTBC * HOẠT ĐỘNG 1 GV: Gọi 1HS sửa bài tập / bảng HS làm phụ 0 1 2 4 -3 -2 -1 GV nhận xét cho điểm * HOẠT ĐỘNG 2 * HOẠT ĐỘNG 2 1/ SỐ NGUYÊN GV: Giới thiệu các số nguyên - Các số tự nhiên khác 0 được dương và số nguyên âm. HS lắng nghe và ghi bài gọi là các số nguyên dương. Ví dụ: +1;+2;+3.. (dấu + thường bỏ đi) - Các số: -1;-2;-3…gọi là số nguyên âm GV: Giới thiệu tập hợp các số nguyên GV:Tập hợp gồm các số nguyên Tập hợp các số nguyên kí âm, nguyên dương và số 0 là tập HS lắng nghe hiệu là :Z hợp các số nguyên. Z ={….;-3;-2;-1;0;1;2;3….} GV: Thế nào là tập hợp các số HS: Tập hợp gồm các số nguyên ? nguyên âm, nguyên dương và số 0 gọi là tập hợp các số nguyên. GV đi đến chú ý Sgk Chú ý:(sgk) GV nhấn mạnh: Số 0 không phải là số nguyên âm cũng không là số nguyên dương. GV: Ta có thể dùng số nguyên để biểu thị điều gì? Cho HS đọc nhận xét Sgk HS đọc nhận xét GV: Cho HS đọc ví dụ Sgk Ví dụ: (Sgk) * HOẠT ĐỘNG 3 * HOẠT ĐỘNG 3 Cho HS làm ?1 HS làm ?1 Điểm C biểu thị +4 km Điểm D biểu thị -1 km Điểm E biểu thị - 4 km
  2. Cho HS làm ?2 Hs làm ?2 a) Chú ốc sên cách A 1m b) Chú ốc sên cách A 1m Cho HS làm ?3 HS ?3 a/ Kết quả đều như nhau b/ cách A +1m cách A - 1m * HOẠT DỘNG 4 * HOẠT ĐỘNG 4 2/ SỐ ĐỐI GV: Giới thiệu số đối GV: trên trục số các điểm 1 và -1; 2 và -2…. Cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của 0 Các số 1 và -1; 2 và -2; 3 và -3;.... là các số đối nhau 1 là số đối của -1; -1 là số đối của 1… Chú ý: Số đối của 0 là 0 GV: Cho HS làm ?4 HS làm ?4 Số đối của 7 là -7 Số đối của -3 là 3 GV nhận xét chỉnh sửa * HẠO ĐỘNG 5: Củng cố * HOẠT ĐỘNG 5 Cho HS là Bài 6 Sgk HS làm Khẳng định Đ S 6) Sgk -4∈ N x 4∈ N x 0∈ Z x 5∈ N x -1∈ N x 1∈ N x HS trình Cho HS hoạt động nhóm bài 9 Sgk bày Số đối của 2 là -2 9) Sgk Số đối của 5 là -5 Số đối của -6 là 6 Số đối của -1 là 1 Số đối của -18 là 18 * Dặn dò: về nhà - Xem lại Tập hợp các số nguyên; số nào không phải là số nguyên âm cũng không là số nguyên dương ? - Xem lại hai số đối nhau. - BTVN:7;8;10 Sgk;9;10;11;12;13;15;16 SBT Tr.56
Đồng bộ tài khoản